Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Konkurs o Stypendium Twórcze SARP Kraków im. Bohdana Lisowskiego 21.03.16

 

Czas czytania: ~3 min


Stypendium Twórczego SARP Kraków im. profesora Bohdana Lisowskiego dla szczególnie uzdolnionych studentów wydziałów architektury krakowskich uczelni

 

aG0S5UvSi5pWeeRCYVnVS8wa8GniY8X6jAyr0UxHdF60w4mAFzecOkNBRved_krkw-list.jpg

Stypendium Twórczego SARP Kraków im. profesora Bohdana Lisowskiego dla szczególnie uzdolnionych studentów wydziałów architektury krakowskich uczelni

Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki i zasady przyznawania nagród w konkursie o Stypendium
Twórczego SARP Kraków imienia prof. Bohdana Lisowskiego dla szczególnie uzdolnionych
studentów wydziałów architektury krakowskich uczelni („Stypendium”), którzy ukończyli
licencjat i rozpoczynają studia magisterskie (studia II stopnia).
2. Za studenta studiów drugiego stopnia uważa się osobę, która z wynikiem pozytywnym
zakończyła odpowiednio poprzednie semestry studiów i posiada wpis w indeksie zaliczenia
bezpośrednio poprzedzającego semestru w terminie do dnia 21 marca 2016 roku.
3. Stypendium przyznawane jest w formie nagrody promującej młode talenty. Stypendium
przeznacza się na umożliwienie doskonalenia umiejętności i zdolności twórczych, a także
na podjęcie dodatkowej edukacji.
4. Stypendium, w wysokości 7200,00 zł brutto (800,00 zł miesięcznie brutto) przyznane
będzie na okres dwóch kolejnych semestrów począwszy od marca 2016 roku do lutego
2017 roku (z wyłączeniem 3 miesięcy wakacyjnych) – i wypłacane przez SARP Kraków,
na numer konta wskazany wcześniej przez stypendystę.
5. Stypendium danej osobie może być przyznane jeden raz.
6. Każdorazowy Stypendysta zobowiązany jest do złożenia do SARP Kraków – w terminie
jednego miesiąca od zakończenia otrzymywania Stypendium – sprawozdania merytorycznego
z dokonań twórczych za okres korzystania ze Stypendium.

Zasady i warunki przyznawania Stypendium
1. Stypendium przyznane zostanie studentowi studiów dziennych bądź zaocznych, który na
zasadach określonych w niniejszym regulaminie kwalifikuje się do otrzymania Stypendium.
2. Decyzję w sprawie przyznania Stypendium podejmuje jury Stypendium, wyłonione przez
SARP Kraków.
3. Studenci ubiegający się o Stypendium muszą złożyć:
• wniosek o przyznanie Stypendium (dostępny w siedzibie organizacji, to jest w Krakowie,
Pl. Szczepański 6
• poświadczenie odpowiedniej jednostki administracyjnej WA o wpisie na II stopień
studiów
• portfolio w formacie A3 w układzie poziomym, liczące maksymalnie 30 stron.
4. Dokumenty wymienione w § 2 pkt 3 należy składać w siedzibie SARP w godzinach pracy
biura, bądź przesłać listem poleconym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 marca
2016 roku.
5. Jury Stypendium – spośród zgłoszonych wniosków – wybierze 6 osób, z których wyłoni
laureata oraz dwie nominacje.
6. Uroczystość wręczenia Stypendium odbędzie się w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia
konkursu.
7. Od wskazanej w pkt. 5 decyzji nie przysługuje odwołanie.
8. Dodatkowo, wybrani studenci opisani w punkcie 5, otrzymają możliwość praktykowania
zawodu architekta, poprzez zaproszenie do odbycia stażu zawodowego w biurze
architektonicznym. Staż zawodowy będzie trwał 3 miesiące w wymiarze 18 godzin
tygodniowo i będzie dodatkowo płatny. Szczegółowy plan odbywania stażu zostanie
indywidualnie uzgodniony z wyłonionym stażystą.
9. W tym czasie istnieje możliwość odbycia praktyki wymaganej planem studiów, po wcześniejszym
uzgodnieniu programu praktyki z dziekanem WA uczelni, na której student
kontynuuje naukę oraz po potwierdzeniu, że dany zakres jest obecnie realizowany we
wskazanym biurze.
10. Tytuł Złotego Darczyńcy Stypendium przysługuje darczyńcy, który wpłaci na rzecz
Stypendium kwotę równą przynajmniej połowie jego wartości.

Więcej na: stypendium.sarp.krakow.pl


Podepnij swój artykuł

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

Białe domy i amerykański sen
Białe domy i amerykański sen

An Nhiên House to wyjątkowy projekt autorstwa Ho Khue Architects, zlokalizowany w wietnamskim mieści ...

Bernardyńska we Wrocławiu się zmienia
Bernardyńska we Wrocławiu się zmienia

Zakończył się pierwszy etap przebudowy ulicy Bernardyńskiej we Wrocławiu. Finansowana przez dewelope ...

Szare pudełko na sztukę
Szare pudełko na sztukę

9 marca 2024 roku wystawami rzeźby Adolfa Ryszki oraz fotografii Chrisa Niedenthala zainaugurowała s ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera