Konkurs na Planetarium w Śląskim Parku Nauki 10.05.16 - Sztuka architektury

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Konkurs na Planetarium w Śląskim Parku Nauki 10.05.16

 

Czas czytania: ~4 min


Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Planetarium w Śląskim Parku Nauki

 

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Planetarium w Śląskim Parku Nauki

Zamawiający
Województwo Śląskie z siedzibą w Katowicach
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Przedmiot konkursu
Przedmiotem Konkursu jest sporządzenie przez Uczestników Konkursu - zgodnie z warunkami Regulaminu - koncepcji architektonicznej dla zadania inwestycyjnego „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”, jako twórczej pracy projektowej.

Cel konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji architektonicznej najlepszej pod względem funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym - z uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia.

Koszt
Maksymalny planowany koszt realizacji zadania inwestycyjnego „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym - w zakresie określonym jako przedmiot Konkursu - nie może przekroczyć kwoty 28 000 000,- PLN brutto (słownie: dwadzieścia osiem milionów złotych).

Kryteria oceny
a) walory architektoniczne, w tym w szczególności: kompozycja założenia przestrzennego, rozwiązania funkcjonalne w skali urbanistycznej i architektonicznej, walory zaproponowanych form architektonicznych i rozwiązań konstrukcyjnych - 40%;
b) walory szczegółowych rozwiązań funkcjonalnych z punktu widzenia możliwie najszerszego uwzględnienia adaptacji istniejących obiektów - 35%;
c) walory ekonomiczne projektu z punktu widzenia realizacji i kosztów przyszłej eksploatacji obiektów, budowli oraz utrzymania elementów zagospodarowania terenu – 25%.

Sąd konkursowy
1) mgr inż. arch. Piotr Buśko (SARP) – Przewodniczący Sądu Konkursowego
2) mgr inż. arch. Andrzej Bulanda (SARP)
3) dr inż. arch. Henryk Mercik (Członek Zarządu Województwa Śląskiego)
4) mgr Lech Motyka (Dyrektor Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. M.Kopernika w Chorzowie)
5) mgr Stefan Janta (Wicedyrektor Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. M.Kopernika w Chorzowie)
6) mgr inż. arch. Mariusz Cup (Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Urząd Miasta Chorzów, IARP)
7) mgr inż. arch. Piotr Średniawa (SARP)
8) dr inż. arch. Andrzej Grzybowski (SARP) W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie funkcji powołanemu członkowi Sądu Konkursowego, w jego miejsce powołany zostanie członek Sądu Konkursowego spośród niżej wymienionych zastępców członków Sądu Konkursowego:
9) mgr inż. arch. Antoni Domicz (SARP)
10) mgr inż. arch. Mikołaj Machulik (SARP) Na funkcję Sekretarza Organizacyjnego Konkursu powołano:
11) mgr inż. arch. Henryk Piątek (SARP)

Terminy
1. Termin ogłoszenia Konkursu: 15.04.2016r.
2. Zadawanie pytań dotyczących wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz pytań dotyczących Regulaminu Konkursu - na adres pocztowy Organizatora lub adres e-mail dla korespondencji związanej z Konkursem do dnia 26.04.2016r.
3. Odpowiedzi na pytania dotyczące wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie - zamieszczane na stronie internetowej Organizatora: do dnia 04.05.2016r.
4. Zadawanie pytań dotyczących Regulaminu Konkursu - na adres pocztowy Organizatora lub adres e-mail dla korespondencji związanej z Konkursem do dnia 10.05.2016r.
5. Odpowiedzi na pytania dotyczące Regulaminu Konkursu - zamieszczane na stronie internetowej Organizatora: Po dopuszczeniu Uczestników do udziału w Konkursie.
6. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – w siedzibie Organizatora Konkursu, w godzinach urzędowania biura: do dnia 10.05.2016r. do godziny 15:00
7. Wezwania do uzupełnienia wniosku / wezwania o wyjaśnienia
8. Zakończenie kwalifikacji do udziału w Konkursie. Zawiadomienie Uczestnika Konkursu o dopuszczeniu, bądź niedopuszczeniu do udziału w Konkursie i zaproszenie do składania prac konkursowych - zamieszczane na stronie internetowej Organizatora: Po ocenie ewentualnych uzupełnień i wyjaśnień do wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.
9. Składanie prac konkursowych przez Uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie - w siedzibie Organizatora Konkursu, w godzinach urzędowania biura: do dnia 26.07.2016r. do godziny 15:00
10. Rozstrzygnięcie Konkursu. Data i miejsce zostaną podane w terminie późniejszym.
11. Wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych, dyskusja pokonkursowa. Po rozstrzygnięciu i ogłoszeniu wyników Konkursu – data i miejsce zostaną podane w terminie późniejszym.

Nagrody
a) I NAGRODA - 15 000,- PLN brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych) oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki - dla Uczestnika konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą,
b) II NAGRODA – 11 000,- PLN brutto (słownie: jedenaście tysięcy złotych);
c) III NAGRODA – 9 000,- PLN brutto (słownie: dziewięć tysięcy złotych).

Więcej na: sarp.katowice.pl


Podepnij swój artykuł

tagi

Osiedle z drewna – wyniki konkursu architektonicznego
Osiedle z drewna – wyniki konkursu architektonicznego

Spółka Polskie Domy Drewniane została powołana do życia kilka lat temu przez polski rząd. Jej celem ...

BIM a architektura zrównoważona
BIM a architektura zrównoważona

Technologia cyfrowego modelowania budynków - BIM nie tylko pozwala na bardziej skuteczną i szybszą p ...

Praktyczny wymiar zrównoważonej architektury. Nowoczesna stolarka z PVC-U. Webinarium Schüco
Praktyczny wymiar zrównoważonej architektury. Nowoczesna stolarka z PVC-U. Webinarium Schüco

Zapraszamy na webinarium architektoniczne firmy Schüco, które tym razem będzie poświęcone nowoczesne ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera