Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Konkurs na Planetarium w Śląskim Parku Nauki 10.05.16

 

Czas czytania: ~4 min


Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Planetarium w Śląskim Parku Nauki

 

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Planetarium w Śląskim Parku Nauki

Zamawiający
Województwo Śląskie z siedzibą w Katowicach
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Przedmiot konkursu
Przedmiotem Konkursu jest sporządzenie przez Uczestników Konkursu - zgodnie z warunkami Regulaminu - koncepcji architektonicznej dla zadania inwestycyjnego „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”, jako twórczej pracy projektowej.

Cel konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji architektonicznej najlepszej pod względem funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym - z uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia.

Koszt
Maksymalny planowany koszt realizacji zadania inwestycyjnego „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym - w zakresie określonym jako przedmiot Konkursu - nie może przekroczyć kwoty 28 000 000,- PLN brutto (słownie: dwadzieścia osiem milionów złotych).

Kryteria oceny
a) walory architektoniczne, w tym w szczególności: kompozycja założenia przestrzennego, rozwiązania funkcjonalne w skali urbanistycznej i architektonicznej, walory zaproponowanych form architektonicznych i rozwiązań konstrukcyjnych - 40%;
b) walory szczegółowych rozwiązań funkcjonalnych z punktu widzenia możliwie najszerszego uwzględnienia adaptacji istniejących obiektów - 35%;
c) walory ekonomiczne projektu z punktu widzenia realizacji i kosztów przyszłej eksploatacji obiektów, budowli oraz utrzymania elementów zagospodarowania terenu – 25%.

Sąd konkursowy
1) mgr inż. arch. Piotr Buśko (SARP) – Przewodniczący Sądu Konkursowego
2) mgr inż. arch. Andrzej Bulanda (SARP)
3) dr inż. arch. Henryk Mercik (Członek Zarządu Województwa Śląskiego)
4) mgr Lech Motyka (Dyrektor Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. M.Kopernika w Chorzowie)
5) mgr Stefan Janta (Wicedyrektor Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. M.Kopernika w Chorzowie)
6) mgr inż. arch. Mariusz Cup (Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Urząd Miasta Chorzów, IARP)
7) mgr inż. arch. Piotr Średniawa (SARP)
8) dr inż. arch. Andrzej Grzybowski (SARP) W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie funkcji powołanemu członkowi Sądu Konkursowego, w jego miejsce powołany zostanie członek Sądu Konkursowego spośród niżej wymienionych zastępców członków Sądu Konkursowego:
9) mgr inż. arch. Antoni Domicz (SARP)
10) mgr inż. arch. Mikołaj Machulik (SARP) Na funkcję Sekretarza Organizacyjnego Konkursu powołano:
11) mgr inż. arch. Henryk Piątek (SARP)

Terminy
1. Termin ogłoszenia Konkursu: 15.04.2016r.
2. Zadawanie pytań dotyczących wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz pytań dotyczących Regulaminu Konkursu - na adres pocztowy Organizatora lub adres e-mail dla korespondencji związanej z Konkursem do dnia 26.04.2016r.
3. Odpowiedzi na pytania dotyczące wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie - zamieszczane na stronie internetowej Organizatora: do dnia 04.05.2016r.
4. Zadawanie pytań dotyczących Regulaminu Konkursu - na adres pocztowy Organizatora lub adres e-mail dla korespondencji związanej z Konkursem do dnia 10.05.2016r.
5. Odpowiedzi na pytania dotyczące Regulaminu Konkursu - zamieszczane na stronie internetowej Organizatora: Po dopuszczeniu Uczestników do udziału w Konkursie.
6. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – w siedzibie Organizatora Konkursu, w godzinach urzędowania biura: do dnia 10.05.2016r. do godziny 15:00
7. Wezwania do uzupełnienia wniosku / wezwania o wyjaśnienia
8. Zakończenie kwalifikacji do udziału w Konkursie. Zawiadomienie Uczestnika Konkursu o dopuszczeniu, bądź niedopuszczeniu do udziału w Konkursie i zaproszenie do składania prac konkursowych - zamieszczane na stronie internetowej Organizatora: Po ocenie ewentualnych uzupełnień i wyjaśnień do wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.
9. Składanie prac konkursowych przez Uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie - w siedzibie Organizatora Konkursu, w godzinach urzędowania biura: do dnia 26.07.2016r. do godziny 15:00
10. Rozstrzygnięcie Konkursu. Data i miejsce zostaną podane w terminie późniejszym.
11. Wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych, dyskusja pokonkursowa. Po rozstrzygnięciu i ogłoszeniu wyników Konkursu – data i miejsce zostaną podane w terminie późniejszym.

Nagrody
a) I NAGRODA - 15 000,- PLN brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych) oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki - dla Uczestnika konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą,
b) II NAGRODA – 11 000,- PLN brutto (słownie: jedenaście tysięcy złotych);
c) III NAGRODA – 9 000,- PLN brutto (słownie: dziewięć tysięcy złotych).

Więcej na: sarp.katowice.pl


Podepnij swój artykuł

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

Nagroda Architektoniczna Prezydenta m.st. Warszawy vol. 10 - wyniki konkursu architektonicznego
Nagroda Architektoniczna Prezydenta m.st. Warszawy vol. 10 - wyniki konkursu architektonicznego

To była jubileuszowa, dziesiąta edycja konkursu o Nagrodę Architektoniczną Prezydenta m. st. Warszaw ...

Budowa Kulturoteki coraz bliżej
Budowa Kulturoteki coraz bliżej

W warszawskiej dzielnicy Wesoła być może już niedługo powstanie wyczekany budynek łączący bibliotekę ...

E-konferencja Skorupa budynku: dachy, fasady, drewno i prefabrykacja w architekturze.
E-konferencja Skorupa budynku: dachy, fasady, drewno i prefabrykacja w architekturze.

Regulacyjne i technologiczne zmiany w zakresie metod wznoszenia budynków doprowadziły w ostatnich la ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera