Konkurs na przebudowę i rozbudowe Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 SP ZOZ w Lublinie 30.05.16 - Sztuka architektury

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Konkurs na przebudowę i rozbudowe Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 SP ZOZ w Lublinie 30.05.16

 

Czas czytania: ~2 min


Konkurs na opracowanie i zaprezentowanie przez uczestników projektu koncepcyjnego przebudowy i rozbudowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 SP ZOZ w Lublinie

 

Konkurs na opracowanie i zaprezentowanie przez uczestników projektu koncepcyjnego przebudowy i rozbudowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 SP ZOZ w Lublinie

Organizator
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, ul. Staszica 16, 20-081 Lublin
Osoba do kontaktów: Paulina Osetek, Tel.: +48 815344610

Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest opracowanie i zaprezentowanie przez uczestników projektu koncepcyjnego przebudowy i rozbudowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 SP ZOZ w Lublinie w zakresie wyznaczonym na części terenu zlokalizowanego przy ul. Stanisława Staszica 16 i 11 w Lublinie na części działek o nr 11/2, 41/1, 41/2, 41/3, 14 oraz części działek o nr ew. 11/3, 11/1 w pasie drogowym ul. Stanisława Staszica.

Kryteria oceny
Kryterium I – Rozwiązania urbanistyczne
— zagospodarowanie terenu – zgodność z wytycznymi zawartymi w warunkach konkursowych,
— zagospodarowanie terenu – skala zabudowy, wpisanie w teren oraz relacja do zastanego kontekstu przestrzennego i obiektów szpitala,
— zagospodarowanie terenu – rozwiązania integrujące obiekty z miastem w obszarze ul. Stanisława Staszica,
— zagospodarowanie terenu – rozwiązania dotyczące obsługi komunikacyjnej i bilansów stanowisk parkingowych,
— zagospodarowanie terenu – rozwiązania terenów zielonych, ochrona skarpy i istniejącego drzewostanu.
Kryterium II – Rozwiązania architektoniczne
— klarowność kompozycji architektonicznej i wartość estetyczna przyjętych rozwiązań przestrzennych,
— logika i przejrzystość rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych projektowanej inwestycji,
— ukształtowanie pierzei ul. Stanisława Staszica,
— sposób spełnienia wytycznych konkursowych w odniesieniu do budynków zabytkowych.
Kryterium III – Rozwiązania technologiczne
— sposób spełnienia wymogów opisu programu funkcjonalno użytkowego i tabeli powierzchniowej,
— sposób połączenia komunikacją wewnętrzną jednostek organizacyjnych / budynków szpitala,
— ekonomika rozwiązań projektowych.

Terminy
Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Data: 30.5.2016 - 15:00

Nagrody
Nagrodą podstawową w Konkursie jest zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora projektu zwycięskiego. Mianem projektu zwycięskiego zostanie określona praca, której Sąd Konkursowy przyzna I nagrodę.

Zamawiający przeznacza na nagrody kwotę 130 000 PLN z następującym podziałem:
I nagroda – 50 000 PLN oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
II nagroda – 40 000 PLN
III nagroda – 30 000 PLN
Wyróżnienie – 10 000 PLN

Więcej na: spsk1.lublin.pl


Podepnij swój artykuł

tagi

Innowacyjny konkurs na projekt parku w Warszawie
Innowacyjny konkurs na projekt parku w Warszawie

7 maja 2021 roku ogłoszono wyniki konkursu na opracowanie koncepcji parku o charakterze miejskim w d ...

Prefabrykacja w architekturze
Prefabrykacja w architekturze

Po okresie zniechęcenia do prefabrykacji spowodowanej doświadczeniami okresu PRL, w tej chwili wraca ...

Webinarium Knauf: Projekt, najważniejszy etap prac dociepleniowych od wewnątrz. Jak zrobić to dobrze?
Webinarium Knauf: Projekt, najważniejszy etap prac dociepleniowych od wewnątrz. Jak zrobić to dobrze?

Co jest ważne? Współczynnik U, komfort użytkowania czy wpływ docieplenia na trwałość przegrody? Proj ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera