Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Konkurs na rozbudowę Państwowej Szkoły Muzycznej w Jastrzębiu Zdroju 13.06.16

 

Czas czytania: ~4 min


Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rozbudowy Państwowej Szkoły Muzycznej w Jastrzębiu Zdroju.

 

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rozbudowy Państwowej Szkoły Muzycznej w Jastrzębiu Zdroju.

Zamawiający
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia w Jastrzębiu Zdroju
ul. Kościuszki 13a
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel. (48) 32 4763705, faks (48) 32 4763711

Przedmiot konkursu
Przedmiotem Konkursu jest sporządzenie przez Uczestników Konkursu - zgodnie z warunkami Regulaminu - koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla rozbudowy szkoły muzycznej, jako twórczej pracy projektowej.
Zespół założenia przestrzennego - w zakresie określonym jako przedmiot Konkursu – obejmować będzie:
- salę koncertową wraz z programem towarzyszącym;
- łącznik pomiędzy istniejącym budynkiem szkoły muzycznej, a salą koncertową wraz z programem towarzyszącym;
- zagospodarowanie terenu, z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań.

Cel konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej najlepszej pod względem funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym - z uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia.

Koszt realizacji
Maksymalny planowany koszt realizacji inwestycji kubaturowych wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem - w zakresie określonym jako przedmiot Konkursu - nie może przekroczyć kwoty 11 000 000,00 zł brutto (słownie: jedenaście milionów złotych).

Maksymalny planowany koszt wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej inwestycji wraz z opracowaniami zawartymi w Rozdziale III ust.4 (Zakres szczegółowego opracowania pracy konkursowej dla zwycięskiej pracy konkursowej) nie może przekroczyć kwoty 450 000,00 zł brutto (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Kryteria oceny
a) walory urbanistyczno-architektoniczne, w tym w szczególności: kompozycja założenia przestrzennego, rozwiązania funkcjonalne w skali urbanistycznej i architektonicznej oraz walory zaproponowanych form architektonicznych i rozwiązań konstrukcyjnych – 80%;
b) walory ekonomiczne z punktu widzenia realizacji i wieloletniej eksploatacji obiektów, budowli oraz utrzymania elementów zagospodarowania terenu – 20%

Sąd konkursowy
1) mgr inż. arch. Mikołaj Machulik – Przewodniczący Sądu Konkursowego (SARP O/Katowice)
2) Prof. dr hab. Stanisław Śmietana – dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Jastrzębiu Zdroju
3) mgr inż. arch. Stanisław Deńko (SARP O/Kraków)
4) mgr inż. arch. Zbigniew Maćków (SARP O/Wrocław)
5) mgr inż. arch. Marek Pelc (SARP O/Katowice)
6) mgr inż. arch. Bartłomiej Nawrocki (SARP O/Katowice)
W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie funkcji powołanemu członkowi Sądu Konkursowego, w jego miejsce powołany zostanie członek Sądu Konkursowego spośród niżej wymienionych zastępców członków Sądu Konkursowego:
7) mgr inż. arch. Wojciech Małecki (SARP O/Katowice)
8) mgr inż. arch. Marlena Wolnik (SARP O/Katowice)
Na funkcję Sekretarza Organizacyjnego Konkursu powołano:
9) mgr inż. arch. Ewa Szymańska-Sułkowska (SARP O/Katowice

Terminy
1 Termin ogłoszenia Konkursu: 27.05.2016r.
2 Zadawanie pytań dotyczących wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz pytań dotyczących Regulaminu Konkursu - na adres pocztowy Organizatora lub adres e-mail dla korespondencji związanej z Konkursem do dnia 03.06.2016r.
3 Odpowiedzi na pytania dotyczące wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie - zamieszczane na stronie internetowej Organizatora: do dnia 08.06.2016r.
4 Zadawanie pytań dotyczących Regulaminu Konkursu - na adres pocztowy Organizatora lub adres e-mail dla korespondencji związanej z Konkursem do dnia 13.06.2016r.
5 Odpowiedzi na pytania dotyczące Regulaminu Konkursu - zamieszczane na stronie internetowej  Organizatora: Po dopuszczeniu Uczestników do udziału w Konkursie.
6 Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – w siedzibie Organizatora Konkursu, w godzinach urzędowania biura: do dnia 13.06.2016r. do godziny 15:00
7 Wezwania do uzupełnienia wniosku / wezwania o wyjaśnienia
8 Zakończenie kwalifikacji do udziału w Konkursie.
Zawiadomienie Uczestnika Konkursu o dopuszczeniu, bądź niedopuszczeniu do udziału w Konkursie i zaproszenie do składania prac konkursowych zamieszczane na stronie internetowej Organizatora:
Po ocenie ewentualnych uzupełnień i wyjaśnień do wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.
9 Składanie prac konkursowych, przez Uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie - w siedzibie Organizatora Konkursu, w godzinach urzędowania biura: do dnia 30.08.2016r. do godziny 15:00
10 Rozstrzygnięcie Konkursu - w siedzibie SARP Oddział Katowice przy ul. Dyrekcyjnej 9 w Katowicach.
Data zostanie podana w terminie późniejszym.
11 Wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych, dyskusja pokonkursowa - w siedzibie SARP Oddział Katowice przy ul. Dyrekcyjnej 9 w Katowicach. Po rozstrzygnięciu i ogłoszeniu wyników Konkursu.
12 Wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych w siedzibie Zamawiającego. Po rozstrzygnięciu i ogłoszeniu wyników Konkursu.

Nagrody
a) I NAGRODA - 10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych) oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki - dla Uczestnika konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą,
b) dwie kolejne nagrody – po 5 000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych) każda.

Więcej na: sarp.katowice.pl


Podepnij swój artykuł

tagi

Biała hala nie tylko dla kibiców
Biała hala nie tylko dla kibiców

Hala widowiskowo-sportowa w Puławach, której powstanie było jedną z największych inwestycji w mieści ...

Gala Plebiscytu Polska Architektura XXL 2021 w Orientarium ZOO w Łodzi
Gala Plebiscytu Polska Architektura XXL 2021 w Orientarium ZOO w Łodzi

Po pandemicznej izolacji wracamy do rzeczywistości i zapraszamy na uroczystość rozstrzygnięcia nasze ...

Prefabrykacja w architekturze. II edycja.
Prefabrykacja w architekturze. II edycja.

Współczesne budownictwo prefabrykowane różni się od tego z czasów PRL-u. Pozwala ono na optymalizacj ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera