Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Konkurs na rozbudowę Państwowej Szkoły Muzycznej w Jastrzębiu Zdroju 13.06.16

 

Czas czytania: ~4 min


Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rozbudowy Państwowej Szkoły Muzycznej w Jastrzębiu Zdroju.

 

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rozbudowy Państwowej Szkoły Muzycznej w Jastrzębiu Zdroju.

Zamawiający
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia w Jastrzębiu Zdroju
ul. Kościuszki 13a
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel. (48) 32 4763705, faks (48) 32 4763711

Przedmiot konkursu
Przedmiotem Konkursu jest sporządzenie przez Uczestników Konkursu - zgodnie z warunkami Regulaminu - koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla rozbudowy szkoły muzycznej, jako twórczej pracy projektowej.
Zespół założenia przestrzennego - w zakresie określonym jako przedmiot Konkursu – obejmować będzie:
- salę koncertową wraz z programem towarzyszącym;
- łącznik pomiędzy istniejącym budynkiem szkoły muzycznej, a salą koncertową wraz z programem towarzyszącym;
- zagospodarowanie terenu, z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań.

Cel konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej najlepszej pod względem funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym - z uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia.

Koszt realizacji
Maksymalny planowany koszt realizacji inwestycji kubaturowych wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem - w zakresie określonym jako przedmiot Konkursu - nie może przekroczyć kwoty 11 000 000,00 zł brutto (słownie: jedenaście milionów złotych).

Maksymalny planowany koszt wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej inwestycji wraz z opracowaniami zawartymi w Rozdziale III ust.4 (Zakres szczegółowego opracowania pracy konkursowej dla zwycięskiej pracy konkursowej) nie może przekroczyć kwoty 450 000,00 zł brutto (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Kryteria oceny
a) walory urbanistyczno-architektoniczne, w tym w szczególności: kompozycja założenia przestrzennego, rozwiązania funkcjonalne w skali urbanistycznej i architektonicznej oraz walory zaproponowanych form architektonicznych i rozwiązań konstrukcyjnych – 80%;
b) walory ekonomiczne z punktu widzenia realizacji i wieloletniej eksploatacji obiektów, budowli oraz utrzymania elementów zagospodarowania terenu – 20%

Sąd konkursowy
1) mgr inż. arch. Mikołaj Machulik – Przewodniczący Sądu Konkursowego (SARP O/Katowice)
2) Prof. dr hab. Stanisław Śmietana – dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Jastrzębiu Zdroju
3) mgr inż. arch. Stanisław Deńko (SARP O/Kraków)
4) mgr inż. arch. Zbigniew Maćków (SARP O/Wrocław)
5) mgr inż. arch. Marek Pelc (SARP O/Katowice)
6) mgr inż. arch. Bartłomiej Nawrocki (SARP O/Katowice)
W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie funkcji powołanemu członkowi Sądu Konkursowego, w jego miejsce powołany zostanie członek Sądu Konkursowego spośród niżej wymienionych zastępców członków Sądu Konkursowego:
7) mgr inż. arch. Wojciech Małecki (SARP O/Katowice)
8) mgr inż. arch. Marlena Wolnik (SARP O/Katowice)
Na funkcję Sekretarza Organizacyjnego Konkursu powołano:
9) mgr inż. arch. Ewa Szymańska-Sułkowska (SARP O/Katowice

Terminy
1 Termin ogłoszenia Konkursu: 27.05.2016r.
2 Zadawanie pytań dotyczących wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz pytań dotyczących Regulaminu Konkursu - na adres pocztowy Organizatora lub adres e-mail dla korespondencji związanej z Konkursem do dnia 03.06.2016r.
3 Odpowiedzi na pytania dotyczące wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie - zamieszczane na stronie internetowej Organizatora: do dnia 08.06.2016r.
4 Zadawanie pytań dotyczących Regulaminu Konkursu - na adres pocztowy Organizatora lub adres e-mail dla korespondencji związanej z Konkursem do dnia 13.06.2016r.
5 Odpowiedzi na pytania dotyczące Regulaminu Konkursu - zamieszczane na stronie internetowej  Organizatora: Po dopuszczeniu Uczestników do udziału w Konkursie.
6 Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – w siedzibie Organizatora Konkursu, w godzinach urzędowania biura: do dnia 13.06.2016r. do godziny 15:00
7 Wezwania do uzupełnienia wniosku / wezwania o wyjaśnienia
8 Zakończenie kwalifikacji do udziału w Konkursie.
Zawiadomienie Uczestnika Konkursu o dopuszczeniu, bądź niedopuszczeniu do udziału w Konkursie i zaproszenie do składania prac konkursowych zamieszczane na stronie internetowej Organizatora:
Po ocenie ewentualnych uzupełnień i wyjaśnień do wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.
9 Składanie prac konkursowych, przez Uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie - w siedzibie Organizatora Konkursu, w godzinach urzędowania biura: do dnia 30.08.2016r. do godziny 15:00
10 Rozstrzygnięcie Konkursu - w siedzibie SARP Oddział Katowice przy ul. Dyrekcyjnej 9 w Katowicach.
Data zostanie podana w terminie późniejszym.
11 Wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych, dyskusja pokonkursowa - w siedzibie SARP Oddział Katowice przy ul. Dyrekcyjnej 9 w Katowicach. Po rozstrzygnięciu i ogłoszeniu wyników Konkursu.
12 Wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych w siedzibie Zamawiającego. Po rozstrzygnięciu i ogłoszeniu wyników Konkursu.

Nagrody
a) I NAGRODA - 10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych) oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki - dla Uczestnika konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą,
b) dwie kolejne nagrody – po 5 000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych) każda.

Więcej na: sarp.katowice.pl


Podepnij swój artykuł

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

Lofty w fabryce
Lofty w fabryce

W 1887 roku Hugo Bressel przy ulicy Cegielnianej (dziś to ul. Wólczańska) uruchomił niewielką fabryk ...

E-konferencja: Dachy, fasady, drewno i prefabrykacja w architekturze. Skorupa budynku.
E-konferencja: Dachy, fasady, drewno i prefabrykacja w architekturze. Skorupa budynku.

Regulacyjne i technologiczne zmiany w zakresie metod wznoszenia budynków doprowadziły w ostatnich la ...

Plebiscyt Polska Architektura XXL 2023 – internauci wybrali najlepsze realizacje minionego roku
Plebiscyt Polska Architektura XXL 2023 – internauci wybrali najlepsze realizacje minionego roku

Znamy wyniki głosowania internautów szesnastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Publicznoś ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera