Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Konkurs na modernizację i rozbudowę basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu 05.07.16

 

Czas czytania: ~5 min


Konkurs na modernizację i rozbudowę basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu

 

Konkurs na modernizację i rozbudowę basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu

Organizator
Gmina Miasta Toruń
ul. Wały gen. Sikorskiego 8
87-100 Toruń

Cel konkursu
Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego koncepcyjnego rozwiązania urbanistyczno-architektonicznego, pod względem funkcji i formy dla rozbudowy budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9-17 w Toruniu oraz zagospodarowania terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe mieszczącego się w zakładanym budżecie.

Zadanie konkursu
Zadaniem konkursu jest wyłonienie koncepcji architektonicznej spełniającej wymagania Zamawiającego, przygotowanej przez zespół projektowy, który zaproszony zostanie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim umożliwiającej realizację inwestycji.

Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest opracowanie, na podstawie wytycznych określonych w Regulaminie konkursu i Programie konkursu, koncepcji architektonicznej modernizacji i rozbudowy budynku basenu położonego w Toruniu przy ul. Bażyńskich 9-17 wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze objętym konkursem.

Etapy konkursu
I ETAP część realizacyjna:
Przebudowa, rozbudowa i ewentualnie nadbudowa budynku basenu wraz z najbliższym otoczeniem (część działek nr 134, 150, 133/9 w obrębie 4).

II ETAP część realizacyjna:
Zagospodarowanie terenu działek należących do Gminy Miasta Toruń (obszar pokazany linią koloru niebieskiego na mapie z granicami obszaru objętego konkursem – załącznik nr 11b, z wyłączeniem działek objętych Etapem I i III).

III ETAP część studialna:
Zagospodarowanie terenu pozostałych działek – dz. nr 133/7, 136, 140/3, 141/2, 261/2 w obrębie 4 (nie należących w chwili obecnej do Gminy Miasta Toruń).

Kryteria oceny
Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów, w skali 0-100 punktów po 25 punktów na każde kryterium:
a) atrakcyjność i realność proponowanych rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych modernizacji i rozbudowy basenu (walory rozwiązań w skali architektonicznej);
b) trafność rozwiązań funkcjonalnych i programowo-przestrzennych zagospodarowania obszaru objętego konkursem, (walory rozwiązań w skali architektoniczno- urbanistycznej);
c) prawidłowość powiązań przestrzennych i funkcjonalno-programowych z terenem osiedla i miasta (walory rozwiązań w skali urbanistycznej);
d) ekonomika rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych dotyczących technologii uzdatniania wody, ogrzewania, wentylacji, odzysku ciepła. Walory rozwiązań ekonomicznychstanowiące kompromis pomiędzy nakładami inwestycyjnymi, a kosztami eksploatacji.

Sąd konkursowy
Przewodniczący:
- arch. Adam Popielewski – architekt IARP, Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa UMT.
Sędzia referent:
- arch. Piotr Sobociński – architekt IARP, Sędzia Konkursowy SARP,
Członkowie:
- arch. Grzegorz Czerwiński – architekt IARP, Sędzia Konkursowy SARP,
- arch. Anna Pawlicka-Zabojszcz – architekt IARP, Sędzia Konkursowy SARP,
- Pan Zbigniew Rasielewski – Zastępca Prezydenta Miasta Torunia,
- Pan Marcin Maksim – Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów UMT,
- Pan Aleksander Dybiński – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Terminy
1. Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.04.2016 r.
2. Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można składać na adres podany w pkt.
Rozdział I Regulaminu do dnia: 20.05.2016 r. do godz. 16.00. Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 27.05.2016 r.
3. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy do dnia
01.06.2016 r. do godz. 18:00 na adres:
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Toruń,
4. O wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do dnia 15.06.2016 r. drogą elektroniczną.
5. Prezentacja obiektu stanowiącego przedmiot konkursu i wizja lokalna terenu opracowania dla Uczestników konkursu przewidziana jest w dniach 17.06.2016 r.
(piątek) o godz. 12.00 i 18.06.2016 r. (sobota) o godz. 12.00.
Uczestnicy konkursu, którzy chcą uczestniczyć w wizji lokalnej muszą dokonać zgłoszenia chęci uczestnictwa w takiej wizji do dnia 15.06.2016 r. na adres podany w pkt. I.1.3., wraz z określeniem, w którym dniu będą uczestniczyć w wizji lokalnej. W przypadku braku zgłoszeń na dany termin, prezentacja obiektu nie odbędzie się.
6. Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych do dnia 21.06.2016 r. do godz. 16.00.
Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone w dniu 01.07.2016 r.
7. Prace konkursowe składać należy do dnia 05.08.2016 r. do godz. 18.00 (wiążąca jest data doręczenia) na adres:
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Toruń, ul. Piernikarska 6, 87-100 Toruń.
8. Ogłoszenie o wyniku konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia um.torun.pl w dniu 19.08.2016 r. i Biuletynie

Nagrody
I NAGRODA
- zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem części pracy konkursowej obejmującej etap I i II (działki będące własnością Zamawiającego) oraz dodatkowo:
- nagroda pieniężna w wysokości 30 000 zł brutto

II NAGRODA:
- nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł brutto.

III NAGRODA:
- nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł brutto.
Łączna kwota przeznaczona przez Organizatora na nagrody nie przekroczy
60 000 zł brutto.

Więcej na: bip.torun.pl


Podepnij swój artykuł

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

Nowoczesne przedszkole w Mesznej
Nowoczesne przedszkole w Mesznej

Dynamiczny rozwój Gminy Meszna, napędzany wzrostem liczby mieszkańców przenoszących się z miast do m ...

Ogród bylinowy w Lublinie - rozmowa z architektem i prezentacja ogrodu
Ogród bylinowy w Lublinie - rozmowa z architektem i prezentacja ogrodu

Byliny są coraz częściej stosowne we współczesnej architekturze krajobrazu. Dlaczego? Ze względu na ...

W jaki sposób Archicad wpisuje się w warsztat projektowy architekta. Od cyfrowego modelu do prezentacji architektonicznej. Webinarium achitektoniczne.
W jaki sposób Archicad wpisuje się w warsztat projektowy architekta. Od cyfrowego modelu do prezentacji architektonicznej. Webinarium achitektoniczne.

Rozwój narzędzi wspomagających projektowanie to przede wszystkim integracja różnych technik i metod ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera