Konkurs na modernizację i rozbudowę basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu 05.07.16 - Sztuka architektury

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Konkurs na modernizację i rozbudowę basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu 05.07.16

 

Czas czytania: ~5 min


Konkurs na modernizację i rozbudowę basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu

 

Konkurs na modernizację i rozbudowę basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu

Organizator
Gmina Miasta Toruń
ul. Wały gen. Sikorskiego 8
87-100 Toruń

Cel konkursu
Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego koncepcyjnego rozwiązania urbanistyczno-architektonicznego, pod względem funkcji i formy dla rozbudowy budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9-17 w Toruniu oraz zagospodarowania terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe mieszczącego się w zakładanym budżecie.

Zadanie konkursu
Zadaniem konkursu jest wyłonienie koncepcji architektonicznej spełniającej wymagania Zamawiającego, przygotowanej przez zespół projektowy, który zaproszony zostanie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim umożliwiającej realizację inwestycji.

Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest opracowanie, na podstawie wytycznych określonych w Regulaminie konkursu i Programie konkursu, koncepcji architektonicznej modernizacji i rozbudowy budynku basenu położonego w Toruniu przy ul. Bażyńskich 9-17 wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze objętym konkursem.

Etapy konkursu
I ETAP część realizacyjna:
Przebudowa, rozbudowa i ewentualnie nadbudowa budynku basenu wraz z najbliższym otoczeniem (część działek nr 134, 150, 133/9 w obrębie 4).

II ETAP część realizacyjna:
Zagospodarowanie terenu działek należących do Gminy Miasta Toruń (obszar pokazany linią koloru niebieskiego na mapie z granicami obszaru objętego konkursem – załącznik nr 11b, z wyłączeniem działek objętych Etapem I i III).

III ETAP część studialna:
Zagospodarowanie terenu pozostałych działek – dz. nr 133/7, 136, 140/3, 141/2, 261/2 w obrębie 4 (nie należących w chwili obecnej do Gminy Miasta Toruń).

Kryteria oceny
Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów, w skali 0-100 punktów po 25 punktów na każde kryterium:
a) atrakcyjność i realność proponowanych rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych modernizacji i rozbudowy basenu (walory rozwiązań w skali architektonicznej);
b) trafność rozwiązań funkcjonalnych i programowo-przestrzennych zagospodarowania obszaru objętego konkursem, (walory rozwiązań w skali architektoniczno- urbanistycznej);
c) prawidłowość powiązań przestrzennych i funkcjonalno-programowych z terenem osiedla i miasta (walory rozwiązań w skali urbanistycznej);
d) ekonomika rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych dotyczących technologii uzdatniania wody, ogrzewania, wentylacji, odzysku ciepła. Walory rozwiązań ekonomicznychstanowiące kompromis pomiędzy nakładami inwestycyjnymi, a kosztami eksploatacji.

Sąd konkursowy
Przewodniczący:
- arch. Adam Popielewski – architekt IARP, Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa UMT.
Sędzia referent:
- arch. Piotr Sobociński – architekt IARP, Sędzia Konkursowy SARP,
Członkowie:
- arch. Grzegorz Czerwiński – architekt IARP, Sędzia Konkursowy SARP,
- arch. Anna Pawlicka-Zabojszcz – architekt IARP, Sędzia Konkursowy SARP,
- Pan Zbigniew Rasielewski – Zastępca Prezydenta Miasta Torunia,
- Pan Marcin Maksim – Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów UMT,
- Pan Aleksander Dybiński – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Terminy
1. Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.04.2016 r.
2. Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można składać na adres podany w pkt.
Rozdział I Regulaminu do dnia: 20.05.2016 r. do godz. 16.00. Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 27.05.2016 r.
3. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy do dnia
01.06.2016 r. do godz. 18:00 na adres:
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Toruń,
4. O wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do dnia 15.06.2016 r. drogą elektroniczną.
5. Prezentacja obiektu stanowiącego przedmiot konkursu i wizja lokalna terenu opracowania dla Uczestników konkursu przewidziana jest w dniach 17.06.2016 r.
(piątek) o godz. 12.00 i 18.06.2016 r. (sobota) o godz. 12.00.
Uczestnicy konkursu, którzy chcą uczestniczyć w wizji lokalnej muszą dokonać zgłoszenia chęci uczestnictwa w takiej wizji do dnia 15.06.2016 r. na adres podany w pkt. I.1.3., wraz z określeniem, w którym dniu będą uczestniczyć w wizji lokalnej. W przypadku braku zgłoszeń na dany termin, prezentacja obiektu nie odbędzie się.
6. Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych do dnia 21.06.2016 r. do godz. 16.00.
Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone w dniu 01.07.2016 r.
7. Prace konkursowe składać należy do dnia 05.08.2016 r. do godz. 18.00 (wiążąca jest data doręczenia) na adres:
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Toruń, ul. Piernikarska 6, 87-100 Toruń.
8. Ogłoszenie o wyniku konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia um.torun.pl w dniu 19.08.2016 r. i Biuletynie

Nagrody
I NAGRODA
- zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem części pracy konkursowej obejmującej etap I i II (działki będące własnością Zamawiającego) oraz dodatkowo:
- nagroda pieniężna w wysokości 30 000 zł brutto

II NAGRODA:
- nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł brutto.

III NAGRODA:
- nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł brutto.
Łączna kwota przeznaczona przez Organizatora na nagrody nie przekroczy
60 000 zł brutto.

Więcej na: bip.torun.pl


Podepnij swój artykuł

tagi

Innowacyjny konkurs na projekt parku w Warszawie
Innowacyjny konkurs na projekt parku w Warszawie

7 maja 2021 roku ogłoszono wyniki konkursu na opracowanie koncepcji parku o charakterze miejskim w d ...

Prefabrykacja w architekturze
Prefabrykacja w architekturze

Po okresie zniechęcenia do prefabrykacji spowodowanej doświadczeniami okresu PRL, w tej chwili wraca ...

Webinarium Knauf: Projekt, najważniejszy etap prac dociepleniowych od wewnątrz. Jak zrobić to dobrze?
Webinarium Knauf: Projekt, najważniejszy etap prac dociepleniowych od wewnątrz. Jak zrobić to dobrze?

Co jest ważne? Współczynnik U, komfort użytkowania czy wpływ docieplenia na trwałość przegrody? Proj ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera