Konkurs na koncepcję ośrodka sportów wodnych oraz zagospodarowania terenu Gimnazjum nr 1 i błoni nad rzeką Nettą w Augustowie 09.08.16 - Sztuka architektury

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Konkurs na koncepcję ośrodka sportów wodnych oraz zagospodarowania terenu Gimnazjum nr 1 i błoni nad rzeką Nettą w Augustowie 09.08.16

 

Czas czytania: ~3 min


Konkurs na koncepcję ośrodka sportów wodnych oraz zagospodarowania terenu Gimnazjum nr 1 i błoni nad rzeką Nettą w Augustowie

 

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej ośrodka sportów wodnych - bazy kajakarzy - oraz zagospodarowania terenu Gimnazjum nr 1 i błoni nad rzeką Nettą w Augustowie

Organizator
GMINA MIASTO AUGUSTÓW
16-300 Augustów, ul. 3 Maja 60
tel.: (+48) 87 6434210, fax: (+48) 87 6434211

Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest opracowanie autorskiej koncepcji programowo-przestrzennej
ośrodka sportów wodnych – bazy kajakarzy – oraz zagospodarowania terenu Gimnazjum nr 1 i błoni
położonych na południowo-zachodnim brzegu rzeki Netty w Augustowie.

Cel konkursu
Celem konkursu jest uzyskanie możliwie najlepszej pod względem rozwiązań urbanistycznych,
architektonicznych, funkcjonalno-przestrzennych i estetycznych, koncepcji programowoprzestrzennej
ośrodka sportów wodnych – bazy kajakarzy – oraz całościowego zagospodarowania
terenu Gimnazjum nr 1 i błoni, położonych na południowo-zachodnim brzegu rzeki Netty w Augustowie.
Najlepsza koncepcja projektowa zostanie wyłoniona w wyniku konfrontacji prac konkursowych
zgłoszonych do udziału w konkursie, przedstawiających różnorodne koncepcje ukształtowania
obiektów ośrodka sportów wodnych – bazy kajakarzy – oraz zagospodarowania terenu objętego
opracowaniem konkursowym. Najlepsza praca konkursowa, wybrana w wyniku rozstrzygnięcia
niniejszego konkursu, posłuży do uporządkowania przestrzennego terenu położonego w granicach
opracowania konkursowego i ustalenia jego docelowego przeznaczenia funkcjonalnego.

Koszt realizacji
Maksymalny, planowany koszt realizacji inwestycji polegającej na budowie obiektów ośrodka
sportów wodnych – bazy kajakarzy – oraz zagospodarowaniu terenu Gimnazjum nr 1 i błoni nad rzeką
Nettą w Augustowie, został wstępnie oszacowany przez Zamawiającego na kwotę 3,74 mln zł netto
(tj. bez podatku VAT).

Kryteria oceny
1) kryterium K1 – wartości urbanistyczne, w tym jakość wykreowanej idei projektowej oraz
przyjętej kompozycji urbanistycznej w kontekście spełnienia celu konkursu;
2) kryterium K2 – wartości architektoniczne i estetyczne, w tym jakość kompozycji
architektonicznej oraz przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych i plastycznomateriałowych;
3) kryterium K3 – wartości funkcjonalno-użytkowe, w tym jakość przyjętych rozwiązań
funkcjonalnych i komunikacyjnych w kontekście wymagań programowych oraz
warunków technicznych;
4)kryterium K4 – realność wykonania oraz ekonomiczność przyjętych rozwiązań projektowych,
w kontekście planowanych kosztów realizacji inwestycji.

Znaczenie ww. kryteriów przy ocenie prac konkursowych jest jednakowa, tj. waga każdego
z nich wynosi 25%

Sąd konkursowy
1) mgr inż. arch. Agnieszka Urszula Duda (SARP o. Białystok) – Przewodniczący Sądu,
2) mgr inż. arch. Mirosław Siemionow (SARP o. Białystok) – Zastępca Przewodniczącego,
3) mgr inż. arch. Waldemar Jasiewicz (SARP o. Białystok) – Członek Referent,
4) mgr Filip Jerzy Chodkiewicz (Urząd Miejski w Augustowie) – Członek Sądu,
5) mgr Adam Wysocki (Urząd Miejski w Augustowie) – Członek Sądu,
6) mgr inż. arch. Paweł Łukasz Kotwica (Urząd Miejski w Augustowie) – Członek Sądu,
7) mgr Mirosław Karolczuk (Urząd Miejski w Augustowie) – Członek Sądu,
8) mgr inż. Józef Górski (Urząd Miejski w Augustowie) – Członek Sądu,
9) mgr inż. arch. Robert Sobolewski (Urząd Miejski w Augustowie) – Członek Sądu.

Terminy
Ogłoszenie konkursu – 20.07.2016 r.,
Zgłaszanie pytań dotyczących treści Regulaminu – wg ustaleń zawartych w ust. 3.4,
Składanie „Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie” – do 09.08.2016 r. do godz. 15:30,
Zakończenie kwalifikacji uczestników konkursu – do 22.08.2016 r.,
Zaproszenie uczestników do składania prac konkursowych – do 24.08.2016 r.,
Składanie prac konkursowych – do 06.10.2016 r. do godz. 15:30,
Rozstrzygnięcie konkursu – do 13.10.2016 r.,
Ogłoszenie wyników rozstrzygniętego konkursu – do 14.10.2016 r.

Nagrody
─ I nagroda w wysokości 15.000 zł oraz zaproszenie autora (lub autorów) nagrodzonej pracy
konkursowej do negocjacji, tj. udziału w postępowaniu
prowadzonym w trybie z wolnej ręki, na podstawie art. 67
ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, w sprawie udzielenia zamówienia
polegającego na szczegółowym opracowaniu pracy
konkursowej, zgodnie z ustaleniami zawartymi w ust.: 5.3
i 6.2 Regulaminu,
─ II nagroda w wysokości 10.000 zł,
─dwa wyróżnienia w wysokości 4.500 zł każde.

Więcej na: um-augustow.pbip.pl


Podepnij swój artykuł

tagi

Dom z czapką z pracowni IFAgroup
Dom z czapką z pracowni IFAgroup

W pracowni IFAgroup powstał projekt domu jednorodzinnego w jednej z dzielnic Gdańska. Ta okolica jes ...

Browary Warszawskie. Spektakularna rewitalizacja w Warszawie - prezentacja kompleksu
Browary Warszawskie. Spektakularna rewitalizacja w Warszawie - prezentacja kompleksu

Browary Warszawskie to kwartał położony na warszawskiej Woli. Zaprojektowany jako miejsce, w którym ...

Webinarium Bauder: Innowacje Bauder 2021 na każdy dach
Webinarium Bauder: Innowacje Bauder 2021 na każdy dach

Zapraszamy na webinarium architektoniczne firmy Bauder, którego tematem będzie prezentacja innowacyj ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera