Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Konkurs na koncepcję ośrodka sportów wodnych oraz zagospodarowania terenu Gimnazjum nr 1 i błoni nad rzeką Nettą w Augustowie 09.08.16

 

Czas czytania: ~3 min


Konkurs na koncepcję ośrodka sportów wodnych oraz zagospodarowania terenu Gimnazjum nr 1 i błoni nad rzeką Nettą w Augustowie

 

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej ośrodka sportów wodnych - bazy kajakarzy - oraz zagospodarowania terenu Gimnazjum nr 1 i błoni nad rzeką Nettą w Augustowie

Organizator
GMINA MIASTO AUGUSTÓW
16-300 Augustów, ul. 3 Maja 60
tel.: (+48) 87 6434210, fax: (+48) 87 6434211

Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest opracowanie autorskiej koncepcji programowo-przestrzennej
ośrodka sportów wodnych – bazy kajakarzy – oraz zagospodarowania terenu Gimnazjum nr 1 i błoni
położonych na południowo-zachodnim brzegu rzeki Netty w Augustowie.

Cel konkursu
Celem konkursu jest uzyskanie możliwie najlepszej pod względem rozwiązań urbanistycznych,
architektonicznych, funkcjonalno-przestrzennych i estetycznych, koncepcji programowoprzestrzennej
ośrodka sportów wodnych – bazy kajakarzy – oraz całościowego zagospodarowania
terenu Gimnazjum nr 1 i błoni, położonych na południowo-zachodnim brzegu rzeki Netty w Augustowie.
Najlepsza koncepcja projektowa zostanie wyłoniona w wyniku konfrontacji prac konkursowych
zgłoszonych do udziału w konkursie, przedstawiających różnorodne koncepcje ukształtowania
obiektów ośrodka sportów wodnych – bazy kajakarzy – oraz zagospodarowania terenu objętego
opracowaniem konkursowym. Najlepsza praca konkursowa, wybrana w wyniku rozstrzygnięcia
niniejszego konkursu, posłuży do uporządkowania przestrzennego terenu położonego w granicach
opracowania konkursowego i ustalenia jego docelowego przeznaczenia funkcjonalnego.

Koszt realizacji
Maksymalny, planowany koszt realizacji inwestycji polegającej na budowie obiektów ośrodka
sportów wodnych – bazy kajakarzy – oraz zagospodarowaniu terenu Gimnazjum nr 1 i błoni nad rzeką
Nettą w Augustowie, został wstępnie oszacowany przez Zamawiającego na kwotę 3,74 mln zł netto
(tj. bez podatku VAT).

Kryteria oceny
1) kryterium K1 – wartości urbanistyczne, w tym jakość wykreowanej idei projektowej oraz
przyjętej kompozycji urbanistycznej w kontekście spełnienia celu konkursu;
2) kryterium K2 – wartości architektoniczne i estetyczne, w tym jakość kompozycji
architektonicznej oraz przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych i plastycznomateriałowych;
3) kryterium K3 – wartości funkcjonalno-użytkowe, w tym jakość przyjętych rozwiązań
funkcjonalnych i komunikacyjnych w kontekście wymagań programowych oraz
warunków technicznych;
4)kryterium K4 – realność wykonania oraz ekonomiczność przyjętych rozwiązań projektowych,
w kontekście planowanych kosztów realizacji inwestycji.

Znaczenie ww. kryteriów przy ocenie prac konkursowych jest jednakowa, tj. waga każdego
z nich wynosi 25%

Sąd konkursowy
1) mgr inż. arch. Agnieszka Urszula Duda (SARP o. Białystok) – Przewodniczący Sądu,
2) mgr inż. arch. Mirosław Siemionow (SARP o. Białystok) – Zastępca Przewodniczącego,
3) mgr inż. arch. Waldemar Jasiewicz (SARP o. Białystok) – Członek Referent,
4) mgr Filip Jerzy Chodkiewicz (Urząd Miejski w Augustowie) – Członek Sądu,
5) mgr Adam Wysocki (Urząd Miejski w Augustowie) – Członek Sądu,
6) mgr inż. arch. Paweł Łukasz Kotwica (Urząd Miejski w Augustowie) – Członek Sądu,
7) mgr Mirosław Karolczuk (Urząd Miejski w Augustowie) – Członek Sądu,
8) mgr inż. Józef Górski (Urząd Miejski w Augustowie) – Członek Sądu,
9) mgr inż. arch. Robert Sobolewski (Urząd Miejski w Augustowie) – Członek Sądu.

Terminy
Ogłoszenie konkursu – 20.07.2016 r.,
Zgłaszanie pytań dotyczących treści Regulaminu – wg ustaleń zawartych w ust. 3.4,
Składanie „Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie” – do 09.08.2016 r. do godz. 15:30,
Zakończenie kwalifikacji uczestników konkursu – do 22.08.2016 r.,
Zaproszenie uczestników do składania prac konkursowych – do 24.08.2016 r.,
Składanie prac konkursowych – do 06.10.2016 r. do godz. 15:30,
Rozstrzygnięcie konkursu – do 13.10.2016 r.,
Ogłoszenie wyników rozstrzygniętego konkursu – do 14.10.2016 r.

Nagrody
─ I nagroda w wysokości 15.000 zł oraz zaproszenie autora (lub autorów) nagrodzonej pracy
konkursowej do negocjacji, tj. udziału w postępowaniu
prowadzonym w trybie z wolnej ręki, na podstawie art. 67
ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, w sprawie udzielenia zamówienia
polegającego na szczegółowym opracowaniu pracy
konkursowej, zgodnie z ustaleniami zawartymi w ust.: 5.3
i 6.2 Regulaminu,
─ II nagroda w wysokości 10.000 zł,
─dwa wyróżnienia w wysokości 4.500 zł każde.

Więcej na: um-augustow.pbip.pl


Podepnij swój artykuł

tagi

Gala Plebiscytu Polska Architektura XXL 2021 w Orientarium ZOO w Łodzi
Gala Plebiscytu Polska Architektura XXL 2021 w Orientarium ZOO w Łodzi

Po pandemicznej izolacji wracamy do rzeczywistości i zapraszamy na uroczystość rozstrzygnięcia nasze ...

Prefabrykacja w architekturze. II edycja.
Prefabrykacja w architekturze. II edycja.

Współczesne budownictwo prefabrykowane różni się od tego z czasów PRL-u. Pozwala ono na optymalizacj ...

Nowe trendy w budownictwie. Nowoczesna stolarka Schüco z PVC-U. Webinarium Schüco
Nowe trendy w budownictwie. Nowoczesna stolarka Schüco z PVC-U. Webinarium Schüco

Zapraszamy na webinarium firmy Schüco poświęcone nowoczesnej stolarce z PVC-U. Podczas szkolenia zo ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera