Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Konkurs na koncepcję ośrodka sportów wodnych oraz zagospodarowania terenu Gimnazjum nr 1 i błoni nad rzeką Nettą w Augustowie 09.08.16

 

Czas czytania: ~3 min


Konkurs na koncepcję ośrodka sportów wodnych oraz zagospodarowania terenu Gimnazjum nr 1 i błoni nad rzeką Nettą w Augustowie

 

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej ośrodka sportów wodnych - bazy kajakarzy - oraz zagospodarowania terenu Gimnazjum nr 1 i błoni nad rzeką Nettą w Augustowie

Organizator
GMINA MIASTO AUGUSTÓW
16-300 Augustów, ul. 3 Maja 60
tel.: (+48) 87 6434210, fax: (+48) 87 6434211

Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest opracowanie autorskiej koncepcji programowo-przestrzennej
ośrodka sportów wodnych – bazy kajakarzy – oraz zagospodarowania terenu Gimnazjum nr 1 i błoni
położonych na południowo-zachodnim brzegu rzeki Netty w Augustowie.

Cel konkursu
Celem konkursu jest uzyskanie możliwie najlepszej pod względem rozwiązań urbanistycznych,
architektonicznych, funkcjonalno-przestrzennych i estetycznych, koncepcji programowoprzestrzennej
ośrodka sportów wodnych – bazy kajakarzy – oraz całościowego zagospodarowania
terenu Gimnazjum nr 1 i błoni, położonych na południowo-zachodnim brzegu rzeki Netty w Augustowie.
Najlepsza koncepcja projektowa zostanie wyłoniona w wyniku konfrontacji prac konkursowych
zgłoszonych do udziału w konkursie, przedstawiających różnorodne koncepcje ukształtowania
obiektów ośrodka sportów wodnych – bazy kajakarzy – oraz zagospodarowania terenu objętego
opracowaniem konkursowym. Najlepsza praca konkursowa, wybrana w wyniku rozstrzygnięcia
niniejszego konkursu, posłuży do uporządkowania przestrzennego terenu położonego w granicach
opracowania konkursowego i ustalenia jego docelowego przeznaczenia funkcjonalnego.

Koszt realizacji
Maksymalny, planowany koszt realizacji inwestycji polegającej na budowie obiektów ośrodka
sportów wodnych – bazy kajakarzy – oraz zagospodarowaniu terenu Gimnazjum nr 1 i błoni nad rzeką
Nettą w Augustowie, został wstępnie oszacowany przez Zamawiającego na kwotę 3,74 mln zł netto
(tj. bez podatku VAT).

Kryteria oceny
1) kryterium K1 – wartości urbanistyczne, w tym jakość wykreowanej idei projektowej oraz
przyjętej kompozycji urbanistycznej w kontekście spełnienia celu konkursu;
2) kryterium K2 – wartości architektoniczne i estetyczne, w tym jakość kompozycji
architektonicznej oraz przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych i plastycznomateriałowych;
3) kryterium K3 – wartości funkcjonalno-użytkowe, w tym jakość przyjętych rozwiązań
funkcjonalnych i komunikacyjnych w kontekście wymagań programowych oraz
warunków technicznych;
4)kryterium K4 – realność wykonania oraz ekonomiczność przyjętych rozwiązań projektowych,
w kontekście planowanych kosztów realizacji inwestycji.

Znaczenie ww. kryteriów przy ocenie prac konkursowych jest jednakowa, tj. waga każdego
z nich wynosi 25%

Sąd konkursowy
1) mgr inż. arch. Agnieszka Urszula Duda (SARP o. Białystok) – Przewodniczący Sądu,
2) mgr inż. arch. Mirosław Siemionow (SARP o. Białystok) – Zastępca Przewodniczącego,
3) mgr inż. arch. Waldemar Jasiewicz (SARP o. Białystok) – Członek Referent,
4) mgr Filip Jerzy Chodkiewicz (Urząd Miejski w Augustowie) – Członek Sądu,
5) mgr Adam Wysocki (Urząd Miejski w Augustowie) – Członek Sądu,
6) mgr inż. arch. Paweł Łukasz Kotwica (Urząd Miejski w Augustowie) – Członek Sądu,
7) mgr Mirosław Karolczuk (Urząd Miejski w Augustowie) – Członek Sądu,
8) mgr inż. Józef Górski (Urząd Miejski w Augustowie) – Członek Sądu,
9) mgr inż. arch. Robert Sobolewski (Urząd Miejski w Augustowie) – Członek Sądu.

Terminy
Ogłoszenie konkursu – 20.07.2016 r.,
Zgłaszanie pytań dotyczących treści Regulaminu – wg ustaleń zawartych w ust. 3.4,
Składanie „Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie” – do 09.08.2016 r. do godz. 15:30,
Zakończenie kwalifikacji uczestników konkursu – do 22.08.2016 r.,
Zaproszenie uczestników do składania prac konkursowych – do 24.08.2016 r.,
Składanie prac konkursowych – do 06.10.2016 r. do godz. 15:30,
Rozstrzygnięcie konkursu – do 13.10.2016 r.,
Ogłoszenie wyników rozstrzygniętego konkursu – do 14.10.2016 r.

Nagrody
─ I nagroda w wysokości 15.000 zł oraz zaproszenie autora (lub autorów) nagrodzonej pracy
konkursowej do negocjacji, tj. udziału w postępowaniu
prowadzonym w trybie z wolnej ręki, na podstawie art. 67
ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, w sprawie udzielenia zamówienia
polegającego na szczegółowym opracowaniu pracy
konkursowej, zgodnie z ustaleniami zawartymi w ust.: 5.3
i 6.2 Regulaminu,
─ II nagroda w wysokości 10.000 zł,
─dwa wyróżnienia w wysokości 4.500 zł każde.

Więcej na: um-augustow.pbip.pl


Podepnij swój artykuł

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

Urodziny Szybu Krystyna
Urodziny Szybu Krystyna

Budowa wieży wyciągowej szybu Kaiser Wilhelm II na terenie kopalni węgla kamiennego Hohenzollern zak ...

Kultura w kasynie
Kultura w kasynie

Kasyno Kultury, placówka kulturalna działająca w Kwidzynie od końca 2023 roku mieści się w budynku o ...

E-konferencja Skorupa budynku: dachy, fasady, drewno i prefabrykacja w architekturze.
E-konferencja Skorupa budynku: dachy, fasady, drewno i prefabrykacja w architekturze.

Regulacyjne i technologiczne zmiany w zakresie metod wznoszenia budynków doprowadziły w ostatnich la ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera