Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Konkurs na zespół budynków dydaktycznych Akademii Muzycznej w Krakowie 09.09.16

 

Czas czytania: ~4 min


Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowego zespołu budynków dydaktycznych Akademii Muzycznej w Krakowie

 

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowego zespołu budynków dydaktycznych Akademii Muzycznej w Krakowie

Organizator
Akademia Muzyczna w Krakowie
ul. św. Tomasza 43
31-027 Kraków

Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowego zespołu budynków dydaktycznych Akademii Muzycznej w Krakowie (w tym: sali koncertowej), spełniającej założenia programowe, funkcjonalne, akustyczne oraz respektującej uwarunkowania urbanistyczne, przyrodnicze, kulturowe.

Cel konkursu
Celem konkursu jest wybór najlepszego rozwiązania urbanistycznego, architektonicznego, funkcjonalnego i akustycznego (patrz kryteria oceny ofert) dla nowego kompleksu budynków dydaktycznych (w tym: sali koncertowej) Akademii Muzycznej w Krakowie wraz z przyległym terenem, zlokalizowanych w Krakowie przy ul. Skrzatów 4 (Dzielnica II – Grzegórzki), w sąsiedztwie rzeki Wisły i Bulwaru Kurlandzkiego oraz osiedli mieszkaniowych i związanych z nimi przyszłymi terenami parkowymi, oraz, w efekcie, udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej – projektu budowlanego i wykonawczego ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zbiorczym zestawieniem kosztów, przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi, reprezentowaniem Zamawiającego w zakresie procedury o uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z innymi niezbędnymi decyzjami, uzgodnieniami lub opiniami oraz z uwzględnieniem pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.

Założenia konkursu
Jednocześnie praca konkursowa powinna spełniać m.in. następujące założenia:
- stworzenie optymalnych warunków dla działalności naukowej, edukacyjnej i artystycznej Akademii Muzycznej w Krakowie,
- stworzenie nowoczesnej formy / rozwiązania architektonicznego, które stanie się jednym z symboli Krakowa,
- uzyskanie nowoczesnego, oryginalnego, prestiżowego i reprezentacyjnego charakteru obiektów, odpowiadającego ich funkcji i randze,
- logiczne i ekonomiczne rozplanowanie funkcji – kluczowe znaczenie ma jakość (akustyczna, ale też funkcjonalna) sali koncertowej, sal dydaktycznych, ich zaplecza,
- harmonijne powiązanie funkcji dydaktycznych, kulturalnych, rekreacyjnych, społecznych dla planowanego obszaru.

Koszt wykonania prac
Maksymalny, planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej, określa się na kwotę 160.000.000 PLN (sto sześćdziesiąt milionów złotych) brutto; kwota 160.000.000 PLN (sto sześćdziesiąt milionów złotych) brutto jest wartością zarówno robót budowlanych, jak i wyposażenia, w tym wyposażenia w instrumenty muzyczne.

Kryteria oceny
1) walory architektoniczno-urbanistyczne, rozwiązania funkcjonalno-użytkowe i akustyczne przez co należy rozumieć najlepsze spełnienie oczekiwań Organizatora opisanych w pkt.1.4. Przedmiot Konkursu – kryterium podstawowe, waga: 90%
2) rozwiązania innowacyjne i energooszczędne obniżające koszty eksploatacji budynków - kryterium mniejszego znaczenia, waga: 10%.

Sąd konkursowy
Przewodniczący: arch. Antoni Domicz,
Zastępca Przewodniczącego: Zdzisław Łapiński
Sędzia referent: arch. Piotr Gajewski,
arch. Herbert Buehler
Krzysztof Markiel
Józef Pilch
Krzysztof Rymarczyk
arch. Tomasz Studniarek
arch. Martin Weischer

Terminy
Składanie pytań dot. treści Regulaminu do 15 sierpnia 2016
Ogłoszenie odpowiedzi na pytania dot. treści regulaminu do 23 sierpnia 2016
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie do 9 września 2016, do godz.14:00
Ogłoszenie wyników kwalifikacji do Konkursu i zaproszenie do składania Prac konkursowych I Etapu do 23 września 2016
Składanie pytań dot. wytycznych Organizatora oraz zawartości merytorycznej Prac Konkursowych I etapu do 7 listopada 2016
Publikacja odpowiedzi na pytania, na stronach internetowych Organizatora do 21 listopada 2016
Składanie Prac Konkursowych I etapu do 21 grudnia 2016 do godz.14:00
Ogłoszenie wyników I etapu konkursu i zaproszenie do składania Prac konkursowych II etapu do 16 stycznia 2017
Składanie pytań dot. Wytycznych Organizatora oraz zawartości merytorycznej Prac konkursowych II etapu do 27 stycznia 2017
Publikacja odpowiedzi na pytania, na stronach internetowych Organizatora do 3 lutego 2017
Składanie Prac Konkursowych II etapu do 15 marca 2017 do godz.14:00
Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników, otwarcie wystawy pokonkursowej 31 marca 2017
Wypłata nagród pieniężnych od 19 kwietnia 2017
Przekazanie zaproszenia do negocjacji od 19 kwietnia 2017
Wystawa pokonkursowa od 31 marca 2017 do 7 kwietnia 2017
Odbiór prac nienagrodzonych od 10 kwietnia 2017

Nagrody
I nagroda – 80.000 PLN (osiemdziesiąt tysięcy złotych) brutto oraz zaproszenie Uczestnika do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z art. 111 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, na opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej –m.in. projektu budowlanego i wykonawczego nowych budynków dydaktycznych (w tym: sali koncertowej) Akademii Muzycznej w Krakowie (istotne postanowienia umowy określono w załączniku 1.6 do Regulaminu);
II nagroda – 25.000 PLN (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) brutto;
III nagroda – 15.000 PLN (piętnaście tysięcy złotych) brutto.

Więcej na: amuz.krakow.pl


Podepnij swój artykuł

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

Historia i tradycja we współczesnym designie. BXB Studio.
Historia i tradycja we współczesnym designie. BXB Studio.

Współczesna architektura napotyka szereg wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem, ekologią czy i ...

Park do spotkań i działań
Park do spotkań i działań

Klub Studencki Szkoły Głównej Handlowej „Park” działał na warszawskim Polu Mokotowskim od końca lat ...

Retransmisja konferencji Błękitna i zielona infrastruktura w architekturze III. Nowe Centrum Warszawy.
Retransmisja konferencji Błękitna i zielona infrastruktura w architekturze III. Nowe Centrum Warszawy.

Za nami trzecia edycja konferencji "Błękitna i zielona infrastruktura w architekturze", której temat ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera