Konkurs na opracowanie zespołu pałacowo parkowego w Czemiernikach wraz z otoczeniem 23.08.16 - Sztuka architektury

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Konkurs na opracowanie zespołu pałacowo parkowego w Czemiernikach wraz z otoczeniem 23.08.16

 

Czas czytania: ~2 min


Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla zespołu pałacowo parkowego w Czemiernikach wraz z otoczeniem

 

Kr3ocSvXGyyoUST8w0Q2tJo2baVY3I0yr8u7VncJfLhcPw0MTxqYUbWKMWEn_konkczemer.jpg

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla zespołu pałacowo parkowego w Czemiernikach wraz z otoczeniem

Organizator
Bioenergia Jabłońscy sp. j.
ul. Zamkowa 19, 21-306 Czemierniki
Numer KRS: 0000327476
REGON: 100653093
NIP: 7732427888

Cel konkursu
Konkurs stawia sobie za cel uzyskanie najlepszej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla Inwestycji, biorąc pod uwagę względy architektoniczne, funkcjonalne, programowe i historyczne. Warunkiem realizacji Inwestycji jest poszanowanie wartości zabytkowej obiektów znajdujących się na Nieruchomościach.

Przedmiot konkursu
Przedmiotem Konkursu jest wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla Inwestycji tj. dla Zespołu Pałacowego wraz z otoczeniem. Koncepcja powinna określać powiązania obiektów z całym terenem Nieruchomości, uwzględniać rozwiązania architektoniczne oraz przewidywać zasady kształtowania przestrzeni publicznej oraz zabudowy. Należy dążyć do uzyskania koncepcji architektonicznej Pawilonu Polski wraz z koncepcją wewnętrznej i zagospodarowania terenu przyległego uwzględniającej prestiż, rangę i charakter obiektu przy jednoczesnym założeniu racjonalnie ekonomicznego kosztu realizacji i eksploatacji

Kryteria oceny
a) adekwatności (trafności) i wykonalności koncepcji przestrzennych oraz programowo-funkcjonalnych,
b) optymalności uwzględnienia zabytkowego charakteru Zespołu Pałacowego,
c) zastosowanie rozwiązań ograniczających koszty operacyjne oraz zwiększających efektywność energetyczną.

Sąd konkursowy
a) Małgorzata Jabłońska – Przewodniczący- współwłaściciel BioEnergia Jabłońscy Sp.j.
b) Włodzimierz Grzegorz Jabłoński – Członek- współwłaściciel BioEnergia Jabłońscy Sp.j.
c) Beata Izabela Myszkowiec – Członek- prezes zarządu Fundacji Monumentis

Terminy
1 Konkurs został ogłoszony dnia 1 sierpnia 2016 r. Ogłoszenie o Konkursie stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
2 Wizja lokalna na terenie Nieruchomości odbędzie się w dniach:
a) I tura – dnia 08.08.2016 o godz. 10.00
b) II tura – dnia 23.08.2016 r. o godz. 10.00
c) III tura- dnia 06.09.2016 r. godz. 10.00.
Zgłoszenia udziału w wizji lokalnej Nieruchomości należy dokonywać do Sekretarza Konkursu najpóźniej do godz. 15:00, dnia poprzedzającego daną turę. Liczba przedstawicieli Uczestnika, biorących udział w wizji lokalnej jest nieograniczona.
3 Termin na składanie wniosków o udzielenie wyjaśnień upływa w dniu 25.08.2016 r.
4 Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 29.08.2016 r.
5 Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 23.08.2016, o godz: 15:30.
6 Termin składania prac konkursowych upływa w dniu 30.09.2016 r, o godz: 15:30.
7 Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w terminie do dnia 17.10.2016 r. Ogłoszenie wyników może się odbyć publicznie, zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 2 Rozdziału V.

Nagrody
I nagroda – 20 000zł;
II nagroda – 12 000 zł;
III nagroda – 6 000 zł.

Więcej na: konkurs.palacczemierniki.pl


Podepnij swój artykuł

tagi

Innowacyjny konkurs na projekt parku w Warszawie
Innowacyjny konkurs na projekt parku w Warszawie

7 maja 2021 roku ogłoszono wyniki konkursu na opracowanie koncepcji parku o charakterze miejskim w d ...

Prefabrykacja w architekturze
Prefabrykacja w architekturze

Po okresie zniechęcenia do prefabrykacji spowodowanej doświadczeniami okresu PRL, w tej chwili wraca ...

Webinarium Knauf: Projekt, najważniejszy etap prac dociepleniowych od wewnątrz. Jak zrobić to dobrze?
Webinarium Knauf: Projekt, najważniejszy etap prac dociepleniowych od wewnątrz. Jak zrobić to dobrze?

Co jest ważne? Współczynnik U, komfort użytkowania czy wpływ docieplenia na trwałość przegrody? Proj ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera