Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Konkurs studialny na Współczesną Kamienicę Łódzką 16.09.16

 

Czas czytania: ~6 min


Konkurs architektoniczny na opracowanie projektu studialnego „Współczesnej Kamienicy Łódzkiej” opartego na analizie jej historycznego archetypu.

 

Konkurs architektoniczny na opracowanie projektu studialnego „Współczesnej Kamienicy Łódzkiej” opartego na analizie jej historycznego archetypu.

Organizator
Miasto Łódź
Departament Architektury i Rozwoju
Biuro Architekta Miasta
90 – 430 Łódź, ul. Piotrkowska 113
tel.: 042 638 43 84 tel./ fax: 042 638 54 41

Założenie konkursu
Podstawowym założeniem konkursu jest znalezienie architektonicznego antidotum na swoiste „zubożenie stylistyczne” nowo budowanych kamienic. Powodem zorganizowania konkursu jest potrzeba wypracowania wzorcowych form architektonicznych osadzonych w kontekście zabytkowej Łodzi, które mogłyby być stosowane lub stanowić inspirację przy wznoszeniu nowych budowli na obszarze historycznego śródmieścia. Konkurs ma wskazać możliwe kierunki poszukiwań twórczych rozwiązań we współczesnym rozwoju architektury łódzkich kamienic, które wzmocnią tożsamość urbanistyczną i architektoniczną miasta. Łódzka kamienica ma być głosem w dyskusji o ciągłości rozwoju architektury. Szczególnie istotne w tym względzie będą analizy rozwoju bogatej ornamentyki elewacji frontowych oraz możliwości ich implementacji przy użyciu współczesnych technologii. Współczesna Kamienica Łódzka ma być twórczym przetworzeniem historii, w oparciu o nowe trendy i rozwiązania technologiczne.

Cel konkursu
Celem konkursu jest rozstrzygnięcie wzajemnych relacji zachodzących w przedmiotowym obiekcie pomiędzy odwołaniem do historyzmu architektury tej części miasta, a estetyką, technologią oraz materiałami charakterystycznymi dla współczesności. Wprowadzenie nowej zabudowy musi odbywać się w zgodzie z historycznymi regułami, które stworzyły tkankę miejską Łodzi.

Zadania konkursu
Zadanie Pierwsze
Polega na przeprowadzeniu analizy architektoniczno-przestrzennej typologii i morfologii łódzkiej kamienicy czynszowej wraz z jej bogactwem stylistycznym fasady od II połowy XIX wieku aż do lat 30-tych XX wieku. Ornamentyka fasadowa zaczęła w tym okresie odgrywać dominującą rolę jako nadrzędny element stylistyki budynku. Architektura ówczesnych kamienic powstała w 90% w stylu eklektyzmu historycznego i secesji, niewielki procent w nurcie modernizmu, szanującym zasady estetyki miasta. Wyjątkowa różnorodność detalu architektonicznego i jego bogactwo na fasadach ówczesnych kamienic, ale także wewnętrzna struktura funkcjonalna w naturalny sposób odpowiadająca ówczesnym stosunkom społecznym, są integralnym elementem kształtującym miasto. Dokonując analizy charakterystyki architektonicznej fasad łódzkich kamienic należy przedstawić syntezę najważniejszych elementów artykulacji architektonicznej, zdefiniowanie ich specyfiki stylistycznej tworzących styl ówczesnych obiektów mieszkalnych, zlokalizowanych w Strefie Wielkomiejskiej Łodzi. Analiza ma stać się punktem wyjścia do projektu studialnego „Współczesnej Kamienicy Łódzkiej” oraz stanowić przedmiot późniejszej, szerokiej i profesjonalnej dyskusji dotyczącej kształtowania współczesnej architektury. Sposób przedstawienia Zadania Pierwszego Zamawiający pozostawia w gestii uczestników. Analiza wraz z opisem i opracowaniem graficznym powinna zajmować jedną całą planszę 100x70 cm.
Zadanie Drugie
Polega na przedstawieniu studialnego projektu koncepcyjnego Współczesnej Kamienicy Łódzkiej w oparciu o dokonaną w zadaniu pierwszym analizę historycznych zasad kompozycji łódzkich kamienic. Nowy budynek powinien posiadać funkcję usługowo-mieszkalną, należy przy tym również rozwiązać problem parkowania w obrębie projektowanej działki.
Wymagania formalne dla Zadania Drugiego:
1) architektura Współczesnej Łódzkiej Kamienicy ma wynikać z przeprowadzonej analizy, Organizator oczekuje od uczestników kreatywnego podejścia do projektowania;
2) budynek ma stanowić atrakcyjną propozycję miejsca do mieszkania, tym samym być alternatywą dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej poza granicami ścisłego centrum;
3) przyjęte rozwiązania muszą uwzględniać maksymalne korzyści ekonomiczne dla potencjalnych inwestorów;
4) projekt koncepcyjny musi uwzględniać mieszkania o różnym standardzie;
5) należy zaproponować takie rozwiązania, które zapewnią zarówno miejsca parkingowe dla mieszkańców w obrębie działki jak i również przestrzeń sąsiedzką (tj. zagospodarowanie terenu podwórka);
6) należy zapewnić aktualnie obowiązujące standardy budownictwa mieszkaniowego (m.in. dostęp dla osób niepełnosprawnych);
7) projekt powinien być zgodny z przepisami polskiego prawa i obowiązującymi normami technicznymi;
8) zakłada się możliwość pozostawienia i adaptacji istniejącej oficyny czterokondygnacyjnej zlokalizowanej w obrębie działki pod adresem ul. Orla 7.

Kryteria oceny
1) kreatywność, oryginalność i atrakcyjność zaproponowanych rozwiązań plastyczno – architektonicznych elewacji budynku – od 0 pkt. do 50 pkt;
2) interpretacja i wnioski z przeprowadzonych analiz wraz z syntezą zasad typologii zabudowy – od 0 pkt. do 25 pkt;
3) optymalizacja zastosowanych rozwiązań pod względem ekologicznym i realizacyjnym – od 0 pkt. do 15 pkt;
4) rozwiązania programowo – funkcjonalne dla budynku wraz z zagospodarowaniem terenu – od 0 pkt. do 10 pkt.

Sąd konkursowy
1) Przewodniczący − Marek Janiak
Dyrektor Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, Architekt Miasta;
2) Zastępca Przewodniczącego – Wojciech Szygendowski
Wojewódzki Konserwator Zabytków;
3) Sędzia Referent – Marek Lisiak
Główny specjalista w Zespole Rozwoju Miasta
w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi;
4-16) Członkowie: – Kamila Kwiecińska-Trzewikowska
p.o. Dyrektora Biura Miejskiego Konserwatora
Zabytków w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi;
– Magdalena Wiśniewska
Zastępca Dyrektora Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi;
– Bartosz Poniatowski
p.o. Kierownika Oddziału Krajobrazu i Estetyki
Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi;
– prof. dr hab. inż. arch. Marek Pabich
Dyrektor Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej;

– dr hab. n.t. Artur Zaguła
Zastępca Dyrektora Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej;
– dr hab. sztuki Włodzimierz Adamiak
Wykładowca w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej;
– dr hab. Mariusz Włodarczyk, prof. nadzw.
Prorektor Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych;
– dr hab. inż. arch. Andrzej Wachowicz
Dziekan Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych;
– Mariusz Sokołowicz
Prezes Zarządu Fundacji Ulicy Piotrkowskiej;
– Zbigniew Bińczyk
Prezes Zarządu SARP oddział w Łodzi;
– Jacek Janiec
Przewodniczący Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów;
– Mirosław Wiśniewski
Przewodniczący Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Łodzi;
– Robert Warsza
Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
w Łodzi;
17) Sekretarz – Kamil Kowalski
podinspektor w Oddziale Krajobrazu i Estetyki Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi.

Terminy
1.07.2016 r. – ogłoszenie Konkursu;
22.07.2016 r. – nadsyłanie pytań do organizatora na adres: k.kowalski(at)uml.lodz.pl;
29.07.2016 r. – udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników;
16.09.2016 r. – ostateczny termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie (na wnioski złożone przed tym terminem Organizator, po uzyskaniu decyzji Sekretarza, odpowie indywidualnie drogą elektroniczną uczestnikowi w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od momentu otrzymania wniosku. Organizator nie odpowiada za błędnie podany adres e mail.)
23.09.2016 r. – ogłoszenie pełnej listy zakwalifikowanych uczestników na stronie internetowej Organizatora
15.11.2016 r. do godz. 17.00 - składanie prac konkursowych;
22.11.2016 r. – zakończenie prac Sądu Konkursowego, ogłoszenie wyników Konkursu i dyskusja pokonkursowa

Nagrody
I nagroda – 40 000 zł
II nagroda – 25 000 zł
III nagroda –15 000 zł
3 wyróżnienia po 5 000 zł każde
Honorowa Nagroda Architekta Miasta – 7 000 zł
Nagroda Specjalna za najlepiej opracowaną analizę – 5 000 zł
Nagroda Specjalna za najlepiej opracowany detal architektoniczny – 5 000 zł
Nagroda Specjalna za najatrakcyjniej rozwiązane mieszkania – 5 000 zł

Więcej na: bip.uml.lodz.pl


Podepnij swój artykuł

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

Białe domy i amerykański sen
Białe domy i amerykański sen

An Nhiên House to wyjątkowy projekt autorstwa Ho Khue Architects, zlokalizowany w wietnamskim mieści ...

Bernardyńska we Wrocławiu się zmienia
Bernardyńska we Wrocławiu się zmienia

Zakończył się pierwszy etap przebudowy ulicy Bernardyńskiej we Wrocławiu. Finansowana przez dewelope ...

Szare pudełko na sztukę
Szare pudełko na sztukę

9 marca 2024 roku wystawami rzeźby Adolfa Ryszki oraz fotografii Chrisa Niedenthala zainaugurowała s ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera