Konkurs na budowę Centrum Komunikacyjnego wraz z systemem informacji dla pasażerów 16.09.16 - Sztuka architektury

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Konkurs na budowę Centrum Komunikacyjnego wraz z systemem informacji dla pasażerów 16.09.16

 

Czas czytania: ~3 min


Konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z systemem informacji dla pasażerów.

 

Konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z systemem informacji dla pasażerów.

Zamawiający
Gmina Kielce
25-303 Kielce, ul. Rynek 1.

Organizator
SARP Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział w Kielcach
25-515 Kielce, ul. Silniczna 15 lok. 4.

Cel konkursu
Celem Konkursu jest wypracowanie optymalnych rozwiązań dla podniesienia walorów funkcjonalnych, przestrzennych, ekonomicznych i ekologicznych dworca wraz z otoczeniem przy zachowaniu niepowtarzalnej formy i schematu funkcjonalnego istniejącego zespołu dworca autobusowego przy ul. Czarnowskiej 12 w Kielcach.

Koszt prac
Maksymalny koszt prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej łącznie z kosztami dokumentacji nie może przekroczyć 40 000 000 zł brutto.

Kryteria oceny
a) Kryterium „K1”: atrakcyjność i trafność całości rozwiązań przestrzennych formalnych (twórcze wykorzystanie walorów kompozycyjnych tkwiących w istniejącym obiekcie w ujęciach zewnętrznych i wewnętrznych, oryginalność rozwiązań wnętrz z umeblowaniem i formami wizualnej informacji pasażerskiej, jakość rozwiązań detali architektonicznych i małej architektury, kompozycja zagospodarowania przestrzeni publicznych na przedpolu zespołu, kompozycja zieleni, atrakcyjność iluminacji nocnej, spójność kompozycyjna całości założenia, dobór materiałów wykończeniowych) – waga kryterium „K1” 50%;
b) Kryterium „K2”: walory rozwiązań funkcjonalnych (rozmieszczenie programu, czytelność strefowania funkcji, bezkolizyjność poszczególnych rodzajów użytkowania, przystosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych) – waga kryterium „K2” 40%;
c) Kryterium „K3”: cena brutto za wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego – waga kryterium „K3” 10%.

Sąd konkursowy
a) Przewodniczący sądu: mgr inż. arch. Kazimierz Łatak,
b) zastępca Przewodniczącego : mgr inż. arch. Zbigniew Maćków,
c) sędzia referent mgr inż. arch. Włodzimierz Tracz,
d) sędzia - mgr inż. arch. Artur Hajdorowicz,
e) sędzia – mgr inż. Marian Sosnowski,
f) sędzia – mgr inż. Grzegorz Czajkowski.

Terminy
1 Ogłoszenie konkursu - Przekazanie ogłoszenia o Konkursie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, 19.08.2016 r.
2 Zamieszczenie ogłoszenia wraz z regulaminem konkursu na stronie internetowej Zamawiającego oraz na stronach SARP O/Kielce w dniu publikacji w Dzienniku UE 24.08.2016 r.
3 Nadsyłanie pytań w sprawie warunków dopuszczenia do udziału w konkursie do 03.09.2016 r.
4 Odpowiedzi na pytania w sprawie warunków dopuszczenia do udziału w konkursie do 09.09.2016 r.
5 Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do 16.09.2016 r. do godz. 20:00
6 Zakończenie ostatecznego procesu kwalifikacji do udziału w konkursie (na podstawie oświadczeń własnych wykonawców składanych w formie JEDZ oraz złożonych na wezwanie dokumentów) - zawiadomienie Uczestników o dopuszczeniu do udziału w Konkursie i przekazanie zaproszenia do złożenia prac konkursowych do 14.10.2016 r.
7 Spotkanie na terenie dworca z przedstawicielami Zamawiającego 19.10.2016 r.
8 Nadsyłanie pytań w sprawie opracowania pracy konkursowej do 24.10.2016 r.
9 Odpowiedzi na pytania w sprawie opracowania pracy konkursowej do 7.11.2016 r.
10 Składanie prac konkursowych do 6.12.2016 r. do godz. 20:00
11 Ogłoszenie wyników konkursu, otwarcie wystawy i dyskusja pokonkursowa 19.12.2016 r.
12 Wypłata nagród, zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki od 04.01.2017r. do 30.01.2017r.

Nagrody
a) I Nagroda – 30 000 zł + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki do wykonania szczegółowego opracowania pracy konkursowej;
b) II Nagroda – 20 000 zł
c) III Nagroda – 10 000 zł
d) 2 wyróżnienia po 5 000 zł

Więcej na: kielce.sarp.org.pl


Podepnij swój artykuł

tagi

Innowacyjny konkurs na projekt parku w Warszawie
Innowacyjny konkurs na projekt parku w Warszawie

7 maja 2021 roku ogłoszono wyniki konkursu na opracowanie koncepcji parku o charakterze miejskim w d ...

Prefabrykacja w architekturze
Prefabrykacja w architekturze

Po okresie zniechęcenia do prefabrykacji spowodowanej doświadczeniami okresu PRL, w tej chwili wraca ...

Webinarium Knauf: Projekt, najważniejszy etap prac dociepleniowych od wewnątrz. Jak zrobić to dobrze?
Webinarium Knauf: Projekt, najważniejszy etap prac dociepleniowych od wewnątrz. Jak zrobić to dobrze?

Co jest ważne? Współczynnik U, komfort użytkowania czy wpływ docieplenia na trwałość przegrody? Proj ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera