Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Dyplom Roku 2017 Doroczna Nagroda SARP im. Z. Zawistowskiego 13.02.17

 

Czas czytania: ~3 min


Zarząd Główny SARP ogłosił kolejną edycję Konkursu o DOROCZNĄ NAGRODĘ STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW POLSKICH SARP im. ZBYSZKA ZAWISTOWSKIEGO - DYPLOM ROKU 2017.

 

Zarząd Główny SARP ogłosił kolejną edycję Konkursu o DOROCZNĄ NAGRODĘ STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW POLSKICH SARP im. ZBYSZKA ZAWISTOWSKIEGO - DYPLOM ROKU 2017. Tegoroczna rywalizacja odbędzie się w dniach 31 marca - 01 kwietnia 2017 roku w Muzeum Architektury, ul. Bernardyńska 5 we Wrocławiu.

Organizator
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział we Wrocławiu, ul. Rynek - Ratusz 25, III p., 50-101 Wrocław

Zasady konkursu
Konkurs Dyplom Roku jest konkursem, składającym się z 3 etapów:

Etap 1 - Komisja Kwalifikacyjna powołana w oddziałach SARP sporządza listy prac Nominowanych w oddziałach spośród prac zgłoszonych do KK na podstawie skrótowych opracowań - prezentacj i autorskiej prac zgłoszonych do Konkursu zawierającej wyselekcjonowany materiał pracy dyplomowej, obejmujący najistotniejsze jej aspekty (maksymalnie 2 plansze oraz opis w pliku o pojemności nie większym niż 1MB). Po prezentacji prac Nominowanych (z udziałem autorów) KK podejmuje decyzję o skierowaniu wybranych prac do Etapu 2.

Etap 2 - Sąd Konkursowy powołany przez ZG wybiera 25 prac spośród prac zakwalifikowanych przez KK w oddziałach na podstawie przesłanych skrótowych opracowań. W uzasadnionych przypadkach Sąd Konkursowy może poprosić o dodatkowe informacje dotyczące pracy dyplomowej.

Etap 3 - Sąd Konkursowy, po prezentacjach autorskich, dokonuje wyboru Nagrody oraz Wyróżnień regulaminowych.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe, magisterskie, wykonane na uczelni w ramach kształcenia skutkującego nadaniem dyplomu architekta, w roku akademickim poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu, które uzyskały pozytywną opinię Komisji Dyplomowej danego Wydziału Architektury

Tematem zgłoszonej pracy winno być zadanie projektowe opracowane przez jednego dyplomanta. Zgłaszanie prac wykonanych przez zespół autorski dyplomantów dopuszcza się warunkowo w uzasadnionych przypadkach.

O Nagrodę mogą ubiegać się prace nominowane przez Komisje Kwalifikacyjne.

Warunkiem udziału w Etapie 2 i 3 Konkursu jest złożenie oświadczenia przez dyplomanta, na Karcie Zgłoszenia Uczestnictwa, potwierdzające jego udział w dalszej części procedury konkursowej.

Kryteria oceny
Głównym kryterium oceny prac dyplomowych zgłaszanych do Nagr
ody są wybitne wartości architektoniczne i urbanistyczne projektu oraz ich znaczenie w procesie przestrzennego kształtowania środowiska życia człowieka. Elementy te oceniane będą
pod kątem wartości przestrzennych i plastycznych pracy, jej wartości ideowej,relacji i wpływu na kształtowanie otoczenia a także nowatorstwo i poziom techniczny prezentowanych rozwiązań. Pod uwagę wzięte będą również rozwiązania w zakresie
zagadnień ekologicznych i energetycznych projektowanego obiektu.

Sąd konkursowy
Sąd Konkursowy, do oceny prac konkursowych w Etapie 2 i 3
powołuje Zarząd Główny SARP. ZG SARP powołuje także
Sekretarza Organizacyjnego Sądu.

W skład Sądu Konkursowego wchodzą:
- Prezes lub Wiceprezes ZG SARP, pełniący funkcję przewodniczącego i kierujący pracami Sądu;
- Sędzia referent;
- Sędziowie konkursowi SARP, w liczbie po jednym z każdego oddziału SARP, na którego terenie znajduje się uczelnia, powoływani każdorazowo przez właściwy Zarząd
Oddziału SARP

Terminy
09.01.2017 - Rozpoczęcie Etapu 1 konkursu - Powołanie Komisji Kwalifikacyjnych na wydziałach Architektury
16.01.2017 - Zakończenie zadawania pytań do organizatorów konkursu
20.01.2017 - Udzielenie odpowiedzi na pytania. Zakończenie zgłaszania do Komisji Kwalifikacyjnych kandydatur do konkursu na ręce sekretarza KK
13.02.2017 - Zakończenie Etapu 1
17.02.2017 - Wysłanie informacji o wynikach Etapu 1 na ręce sekretarza Sądu Konkursowego
20.02.2017 - Rozpoczęcie Etapu 2 – obrady Sadu konkursowego
10.03.2017 - Zakończenie Etapu 2. Podanie informacji o zakwalifikowanych pracach do Etapu 3
13.03.2017 - Zawiadomienie właściwych wydziałów Architektury o zakwalifikowanych dyplomantach do Etapu 3
27.03.2017 - Dostarczenie wysłanych przez WA prac dyplomowych zakwalifikowanych dyplomantów
31.03.2017 - Zakończenie Etapu 3
Prezentacja prac dyplomowych 25 uczestników Etapu 3 konkursu
w Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5,
01.04.2017 - Uroczystość wręczania nagród i wyróżnień Laureatom
konkursu Dyplom Roku 2017 w Muzeum Architektury we Wrocławiu,

Więcej na: wroclaw.sarp.org.pl


Podepnij swój artykuł

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

Historia i tradycja we współczesnym designie. BXB Studio.
Historia i tradycja we współczesnym designie. BXB Studio.

Współczesna architektura napotyka szereg wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem, ekologią czy i ...

Park do spotkań i działań
Park do spotkań i działań

Klub Studencki Szkoły Głównej Handlowej „Park” działał na warszawskim Polu Mokotowskim od końca lat ...

Retransmisja konferencji Błękitna i zielona infrastruktura w architekturze III. Nowe Centrum Warszawy.
Retransmisja konferencji Błękitna i zielona infrastruktura w architekturze III. Nowe Centrum Warszawy.

Za nami trzecia edycja konferencji "Błękitna i zielona infrastruktura w architekturze", której temat ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera