Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Sala Koncertowa wraz z zagospodarowaniem Placu Nowy Rynek w Płocku - konkurs architektoniczny

 

Czas czytania: ~4 min


Zapraszamy do udziału w dwuetapowym konkursie architektonicznym na projekt koncepcyjny budynku sali koncertowej wraz z zagospodarowaniem placu Nowy Rynek w Płocku.

 

Sala Koncertowa w Płocku, konkurs architektoniczny

Regulamin konkursu architektonicznego

Organizator konkursu architektonicznego

Gmina-Miasto Płockplac Stary Rynek 109-400 Płock

 

Forma konkursu architektonicznego

Konkurs jest konkursem studialno-realizacyjnym (tj. na podstawie, którego zostanie wykonana dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji) i dwuetapowym. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

 

Cel konkursu architektonicznego

Celem Konkursu jest wybór najlepszego rozwiązania pod względem urbanistycznym, architektonicznym, funkcjonalnym oraz akustycznym dla budynku Sali koncertowej wraz zagospodarowaniem placu Nowy Rynek w Płocku.Przyszły budynek oraz plac powinny stanowić dopełniającą się całość, tworzyć oryginalny i rozpoznawalny landmark, być wizytówką i sercem miasta.

 

Zadaniem Uczestników konkursu jest również znalezienie właściwych relacji pomiędzy przestrzenią placu z budynkiem Sali koncertowej a terenami przyległymi, zarówno pod względem funkcjonalnym jak i przestrzennym.

 

Praca konkursowa powinna uwzględniać w szczególności lokalny i ponadlokalny wymiar placu Nowy Rynek jako atrakcyjnego miejsca dla różnorodnych form aktywności: od zwykłego przechodzenia przez plac, przez indywidualne spędzanie czasu, aż po imprezy masowe.

 

Zadanie konkursu architektonicznego

Zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu, najlepszej koncepcji do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację inwestycji. Uczestnik konkursu, którego pracę Sąd Konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

 

Przedmiot konkursu architektonicznego

a) Cześć studialna (Etap I konkursu):W Etapie I konkursu Uczestnik musi przedstawić opracowanie studialne obejmujące koncepcję budynku Sali koncertowej oraz zagospodarowania placu Nowy Rynek wraz z pasażem Vuka Karadżica i terenami przyległymi.

b)Cześć realizacyjna (Etap II konkursu):W Etapie II konkursu Uczestnik musi przedstawić koncepcję będącą rozwinięciem rozwiązań z poprzedniego etapu

 

Kryteria oceny

Etap I

a) Atrakcyjność proponowanych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych oraz ich centro twórczy charakter.

b) Realność, trafność i sprawność proponowanych rozwiązań i powiązań urbanistyczno-architektonicznych.

c) Sprawność funkcjonalno-użytkowa budynku sali koncertowej.

d) Trafność lokalizacyjna budynku sali koncertowej.

e) Prawidłowość zaproponowanych rozwiązań akustycznych sali koncertowej.

Do Etapu II zakwalifikowanych zostanie pięciu (5)Uczestników konkursu według decyzji Sądu Konkursowego, która podlegać będzie zaakceptowaniu przez Kierownika Zamawiającego

 

Jury konkursu architektonicznego

Przewodniczący Sądu konkursowego:

1.Magdalena Kozień-Woźniak –architekt, Sędzia Konkursowy SARP

Sędzia referent:

2.Daniel Frąc–architekt, Sędzia Konkursowy SARPAsystent

Sędziego referenta bez prawa głosu:

3.Jan Chwedczuk –architekt, OW SARP

Członkowie:

4.Roman Dziedziejko -architekt, Sędzia Konkursowy SARP

5.Janusz Łabuz –architekt, Sędzia ze strony Zamawiającego

6.Cezary Głuszek –architekt, Sędzia ze strony Zamawiającego

7.Adam Mieczykowski –Sędzia ze strony Zamawiającego

8.Jacek Terebus –Sędzia ze strony Zamawiającego

Funkcję Sekretarza Sądu Konkursowego pełni:arch. kraj. Marek SzeniawskiFunkcję asystenta Sekretarza SąduKonkursowego pełni:arch. kraj. Rafał Mroczkowski

 

Terminy

1.Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 11.06.2019r.

2.Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można przesyłać na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w pkt. 1.3.

Rozdział I Regulaminu do dnia:03.07.2019 r. do godz. 15.00. Odpowiedzi napytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 08.07.2019

3. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej do dnia 15.07.2019r. do godz. 15.00

4. Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania opracowań studialnych na e-mail podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do  dnia: 09.09.2019r. do godz. 15.00 Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 16.09.2019 r.

 

Nagrody

I NAGRODA-kwota pieniężna w wysokości 70.000 zł netto

II NAGRODA-kwota pieniężna w wysokości 60.000 zł netto

III NAGRODA-kwota pieniężna w wysokości 50.000 złnetto

 

5.Opracowania studialne Etapu I składać należy do dnia 07.10.2019r. do godz. 15.00

6.Ustalenie wyników Etapu I konkursu poprzez powiadomienie wszystkich Uczestników Konkursu, oraz zaproszenie do składania prac konkursowych Etap II Uczestników, którzy zakwalifikowali się do dalszego udziału w Konkursie nastąpi do dnia 21.10.2019r.

7.Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do Etapu II konkursu mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych na e-mail podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia 02.12.2019r. do godz. 15.00.Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 10.12.2019r.

8.Prace konkursowe składać należy do dnia 15.01.2020r. do godz. 15.00

9.Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 31.01.2020r.

 

Więcej informacji o konkursie architektonicznym znajdziesz na stronie organizatora.

Podepnij swój artykuł

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

Konkurs Architektoniczy, Konkurs Dla Architektów

Budowa Kulturoteki coraz bliżej
Budowa Kulturoteki coraz bliżej

W warszawskiej dzielnicy Wesoła być może już niedługo powstanie wyczekany budynek łączący bibliotekę ...

Urodziny Szybu Krystyna
Urodziny Szybu Krystyna

Budowa wieży wyciągowej szybu Kaiser Wilhelm II na terenie kopalni węgla kamiennego Hohenzollern zak ...

E-konferencja Skorupa budynku: dachy, fasady, drewno i prefabrykacja w architekturze.
E-konferencja Skorupa budynku: dachy, fasady, drewno i prefabrykacja w architekturze.

Regulacyjne i technologiczne zmiany w zakresie metod wznoszenia budynków doprowadziły w ostatnich la ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera