Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej - konkurs architektoniczny

 

Czas czytania: ~5 min


Zapraszamy do udziału w konkursie architektonicznym na koncepcję architektoniczno-scenograficzną oddziału Muzeum Lubelskiego w Lublinie – Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej.

 

Muzeum Ziem Wschodnich, Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, SARP, Muzeum Lubelskie, konkurs dla architektów, konkurs architektoniczny

Regulamin konkursu architektonicznego

Organizator

Muzeum Lubelskie w Lublinie
ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin

 

Forma konkursu architektonicznego

Konkurs jest konkursem realizacyjnym (tj. na podstawie, którego zostanie wykonana Dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji). Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

 

Cel konkursu architektonicznego

Celem Konkursu jest wybór najlepszego rozwiązania pod względem architektonicznym i scenograficznym oraz funkcjonalnym dla budynku Pałacu Lubomirskich z adaptacją budynku i jego wnętrz w tym rozbudową piwnic pod całym budynkiem na funkcję Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej przy poszanowaniu wartości zabytkowych obiektu, zapewniając realizację nowoczesnego, wielofunkcyjnego muzeum.

 

Zadanie konkursu architektonicznego

Zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu, najlepszej koncepcji do opracowania kompletnej Dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację Inwestycji. Uczestnik konkursu, którego pracę Sąd Konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie Dokumentacji projektowej będącej uszczegółowienie pracy konkursowej.

 

Przedmiot konkursu architektonicznego

W ramach istniejącej historycznej struktury pomieszczeń Pałacu Lubomirskich (poziom 0, +1 i +2) jak też nowo projektowanych przestrzeni piwnic (poziom -1) oczekuje się przedstawienia koncepcji architektonicznej i scenograficznej wnętrz dostosowanych do potrzeb i programu Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej oraz zaproponowania projektu ekspozycji stałej i czasowej oraz zmiennej w tych przestrzeniach. Siedziba Muzeum po rewaloryzacji powinna być przykładem właściwego utrzymania i wykorzystania budynków zabytkowych z przystosowaniem ich do potrzeb nowoczesnego standardu eksponowania zbiorów muzealnych połączonych z najnowszymi osiągnieciami technologicznymi w dziedzinie ekspozycji. Organizator oczekuje także osiągnięcia najwyższego standardu ochrony i udostępniania zbiorów. Efektem finalnym realizacji zadania będzie doprowadzenie do właściwego stanu zabytkowego budynku poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań energooszczędnych, urządzenie magazynów zbiorów, pracowni, przestrzeni do działalności edukacyjnej, przestrzeni wystawienniczych, zaplecza administracyjnego oraz innych przestrzeni umożliwiających realizację zadań i misji nowoczesnego muzeum.

 

Koszt inwestycji

Maksymalny planowany łączny koszt realizacji Inwestycji nie może przekroczyć kwoty 37 715 000,00 zł netto (słownie: trzydzieści siedem milionów siedemset piętnaście tysięcy złotych netto) - bez podatku od towarów i usług. (z czego: 20 000 000,00 zł netto - Roboty budowlano-konserwatorskie; 12 715 000,00 zł netto - Aranżacja i wyposażenie wystaw; 5 000 000,00 zł netto - Zakup wyposażenia biurowo-magazynowego).

 

Kryteria oceny

1. Zgodność przedstawionej koncepcji ekspozycji z założeniami programowymi i ideowymi ze szczególnym uwzględnieniem scenariusza ekspozycji Muzeum.

2. Walory plastyczne, kompozycyjne i przestrzenne ekspozycji.

3. Rozwiązania funkcjonalno-użytkowe.

4. Nowatorski charakter rozwiązań ekspozycyjnych w kontekście zastosowanych technologii multimedialnych i ich kontekstu z eksponatami materialnymi.

5. Uwzględnienie kontekstu zabytkowego charakteru budynku.

6. Komfort i atrakcyjność zwiedzania

7. Realność i ekonomika przyjętych rozwiązań, szczególnie w kontekście kosztów użytkowania w tym rozwiązania innowacyjne, proekologiczne i energooszczędne.

 

Jury konkursu architektonicznego

Przewodniczący Sądu konkursowego:
1. Bolesław Stelmach – architekt, Sędzia Konkursowy SARP Warszawa
Sędzia referent:
2. Bartłomiej Kożuchowski – architekt, Sędzia Konkursowy SARP Lublin
Asystent Sędziego referenta:
3. Ryszard Kuźniar – Sędzia ze strony Organizatora
Członkowie:
4. Aleksander Chylak - architekt, Sędzia Konkursowy SARP Warszawa
5. Jolanta Żuk-Orysiak – Sędzia ze strony Organizatora
6. Ewa Michońska – Sędzia ze strony Organizatora
7. Andrzej Frejlich – Sędzia ze strony Organizatora
8. Marcin Gapski – Sędzia ze strony Organizatora
Funkcję Sekretarza Sądu Konkursowego pełni:
arch. kraj. Rafał Mroczkowski
Funkcję asystenta Sekretarza Sądu Konkursowego pełni:
arch. kraj. Marek Szeniawski

 

Terminy

1. Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 05.09.2019r.

2. Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można przesyłać na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia:18.09.2019 r. do godz. 15.00. Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 24.09.2019r.

3. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej do dnia 27.09.2019r. do godz. 15.00

4. O wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do dnia 14.10.2019 r.

5. Wizja lokalna terenu opracowania konkursowego dla Uczestników konkursu zakwalifikowanych do udziału w konkursie przewidziana jest na dzień 18.10.2019r. w godz. od 12.00 do 15.00 

6. Uczestnicy konkursu, którzy chcą uczestniczyć w wizji lokalnej muszą dokonać zgłoszenia chęci uczestnictwa w takiej wizji do dnia 14.10.2019r. na adres poczty elektronicznej podany w pkt. 1.3., Rozdział I. Dodatkowe informacje dotyczące wizji lokalnej terenu zostaną przesłane Uczestnikom, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w takiej wizji.

7. Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych na e-mail podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia: 04.11.2019r. do godz. 15.00
8. Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 13.11.2019 r.

9. Prace konkursowe składać należy do dnia 29.11.2019r. do godz. 15.00 (wiążąca jest data doręczenia)

10. Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 06.12.2019r.

 

Nagrody

I NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 50 000,00 zł netto

II NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 30 000,00 zł netto

III NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 25 000,00 zł netto

Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej dla Uczestnika Konkursu, który otrzymał I Nagrodę.

5 000,00 zł netto dla każdej wyróżnionej pracy konkursowej.

 

Więcej informacji o konkursie architektonicznym znajdziesz na stronie organizatora.

Podepnij swój artykuł

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

Konkurs Architektoniczy, Konkurs Dla Architektów, Konkurs Ogólnopolski

Czarny dom w Józefowie
Czarny dom w Józefowie

Projekt jednorodzinnego domu w Józefowie przy ul. Orzechowej to nowoczesna realizacja, której autore ...

Warstwowe domy z drukarki 3D?
Warstwowe domy z drukarki 3D?

Wraz z pojawieniem się druku 3D powstała nadzieja, że ta działająca poprzez nakładanie materiałów, z ...

Konferencja Błękitna i zielona infrastruktura w architekturze. III edycja.
Konferencja Błękitna i zielona infrastruktura w architekturze. III edycja.

Intensywny rozwój miast wywiera coraz silniejszy wpływ na środowisko niezurbanizowane. Jednocześnie ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera