Budynek mieszkalno-usługowy z zagospodarowaniem terenu w Łodzi - konkurs architektoniczny 2019 - Sztuka architektury

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Budynek mieszkalno-usługowy z zagospodarowaniem terenu w Łodzi - konkurs architektoniczny

 

Czas czytania: ~3 min


Zapraszamy do udziału w konkursie architektonicznym na opracowanie Koncepcji Urbanistyczno-Architektonicznej budynku mieszkalno-usługowego z zagospodarowaniem terenu położonego w Łodzi.

 

budynek w Łodzi, TEXTIL UNIWERSAL EURO, zagospodarowanie terenu, konkurs architektoniczny, konkurs dla architektów

Regulamin konkursu architektonicznego

Organizator

TEXTIL UNIWERSAL EURO z siedzibą w Zgierzu przy ulicy 1 go Maja 3 kod. 95 100.

 

Forma konkursu architektonicznego

Konkurs zorganizowany jest w formie konkursu otwartego, jednoetapowego  ideowego, urbanistyczno architektonicznego. Konkurs prowadzony jest na  podstawie Regulaminu i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Konkurs prowadzony i rozstrzygany jest w języku polskim.

 

Przedmiot konkursu architektonicznego

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno architektonicznej budynku mieszkalno usługowego z zagospodarowaniem terenu położonego w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 212/214, dz. nr 142/3.

 

Cel konkursu architektonicznego

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszych rozwiązań koncepcji urbanistyczno  architektonicznej dla planowanej inwestycji pod względem: urbanistycznym,  architektonicznym, funkcjonalnym, estetycznym, eksploatacyjnym, komunikacyjnym, ekonomicznymi i wpasowania w istniejące otoczenie.


Projekt powinien uwzględniać najnowsze trendy w budownictwie przy  jednoczesnym racjonalnym koszcie realizacji i eksploatacji. Rezultaty konkursu posłużą do sformułowania wytycznych i zaleceń dla dalszych prac projektowych i
realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

 

Zadanie konkursu architektonicznego

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu w oparciu o Regulamin konkursu  koncepcji urbanistyczno architektonicznej budynku mieszkaniowego  wielorodzinnego, usługowego z funkcją handlu w parterze.


Koncepcja urbanistyczno architektoniczna powinna zawierać informacje w zakresie:
- struktury funkcjonalnej budynku i zagospodarowania terenu, w szczególności określenie podstawowych funkcji i zagospodarowania terenu,
- układu urbanistycznego zespołu zabudowy i kompozycji architektonicznej  /bryłowej projektowanych i istniejących obiektów
- przebiegu głównych elementów sieci uzbrojenia terenu oraz dróg publicznych i wewnętrznych niezbędnych do obsługi proponowanej zabudowy i  zagospodarowania terenu,
- powiązania przestrzennego planowanej inwestycji z terenami otaczającymi,
- technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynków, uwzględniającej rodzaj realizowanego przedsięwzięcia.

 

Kryteria oceny

1. Atrakcyjność i realność rozwiązań w tym walory urbanistyczno architektoniczne, w szczególności: kompozycja założenia przestrzennego, odniesienie do kontekstu przestrzennego lokalizacji, rozwiązania funkcjonalne w skali urbanistycznej i  architektonicznej, walory zaproponowanych form architektonicznych i rozwiązań konstrukcyjnych przy spełnieniu wymogów określonych w decyzji o warunkach  zabudowy (załącznik nr 5 do konkursu) 60%
2. Walory ekonomiczne proponowanych rozwiązań 40%.

 

Jury konkursu architektonicznego

- mgr inż. arch. Wojciech Walter Przewodniczący Sądu, sędzia  referent/pełnomocnik organizatora
- dr. inż. Jan Kozicki członek sądu
- prof. dr hab. Marek Janiak Architekta Miasta. członek sądu
- mgr Aleksandra Stępień Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków Wojewódzki  Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi , członek sądu
- Bartłomiej Klimczak przedstawiciel organizatora/członek jury

Sekretarzem Konkursu jest Radosław Błażejewski

 

Terminy

15. 09. 2019 r. - ogłoszenie Konkursu i udostępnienie Regulaminu Konkursowego na stronie internetowej Organizatora.
20. 10. 2019 r. - nadsyłanie pytań dotyczących Regulaminu Konkursu
30.10. 2019 r. - udzielania odpowiedzi na zadane pytania dotyczące Regulaminu
Konkursu
31. 11. 2019 r. - \łożenie prac Konkursowych
18 h. 13.12. 2019 r. - ogłoszenie wyników Konkursu

 

Nagrody

W konkursie zostanie/zostaną przyznane nagrody pieniężna o łącznej wartości 10000 zł, w tym nagroda pierwsza w wysokości 6000 zł.

 

Więcej informacji o konkursie architektonicznym znajdziesz na stronie organizatora.

 

Jesteśmy Patronem Medialnym konkursu


Podepnij swój artykuł

tagi

Konkurs Architektoniczy, Konkurs Dla Architektów

Urban Sequoia – projekt budynku pochłaniającego dwutlenek węgla
Urban Sequoia – projekt budynku pochłaniającego dwutlenek węgla

W pierwszej połowie listopada 2021 roku miała miejsce konferencja klimatyczna ONZ w Glasgow (COP26). ...

Zielona wizja dla Warszawy
Zielona wizja dla Warszawy

„Zależy nam na tym, by Nowe Centrum Warszawy było eleganckie, spójne, a przy tym przyjazne, bezpiecz ...

Biurowiec na wąskiej działce w Krakowie – prezentacja online i wywiad
Biurowiec na wąskiej działce w Krakowie – prezentacja online i wywiad

Wąski budynek biurowo-usługowy przy ul. Krasickiego w Krakowie to doskonały przykład tego, jak wpisa ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera