Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Budynek mieszkalno-usługowy z zagospodarowaniem terenu w Łodzi - konkurs architektoniczny

 

Czas czytania: ~3 min


Zapraszamy do udziału w konkursie architektonicznym na opracowanie Koncepcji Urbanistyczno-Architektonicznej budynku mieszkalno-usługowego z zagospodarowaniem terenu położonego w Łodzi.

 

budynek w Łodzi, TEXTIL UNIWERSAL EURO, zagospodarowanie terenu, konkurs architektoniczny, konkurs dla architektów

Regulamin konkursu architektonicznego

Organizator

TEXTIL UNIWERSAL EURO z siedzibą w Zgierzu przy ulicy 1 go Maja 3 kod. 95 100.

 

Forma konkursu architektonicznego

Konkurs zorganizowany jest w formie konkursu otwartego, jednoetapowego  ideowego, urbanistyczno architektonicznego. Konkurs prowadzony jest na  podstawie Regulaminu i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Konkurs prowadzony i rozstrzygany jest w języku polskim.

 

Przedmiot konkursu architektonicznego

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno architektonicznej budynku mieszkalno usługowego z zagospodarowaniem terenu położonego w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 212/214, dz. nr 142/3.

 

Cel konkursu architektonicznego

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszych rozwiązań koncepcji urbanistyczno  architektonicznej dla planowanej inwestycji pod względem: urbanistycznym,  architektonicznym, funkcjonalnym, estetycznym, eksploatacyjnym, komunikacyjnym, ekonomicznymi i wpasowania w istniejące otoczenie.


Projekt powinien uwzględniać najnowsze trendy w budownictwie przy  jednoczesnym racjonalnym koszcie realizacji i eksploatacji. Rezultaty konkursu posłużą do sformułowania wytycznych i zaleceń dla dalszych prac projektowych i
realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

 

Zadanie konkursu architektonicznego

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu w oparciu o Regulamin konkursu  koncepcji urbanistyczno architektonicznej budynku mieszkaniowego  wielorodzinnego, usługowego z funkcją handlu w parterze.


Koncepcja urbanistyczno architektoniczna powinna zawierać informacje w zakresie:
- struktury funkcjonalnej budynku i zagospodarowania terenu, w szczególności określenie podstawowych funkcji i zagospodarowania terenu,
- układu urbanistycznego zespołu zabudowy i kompozycji architektonicznej  /bryłowej projektowanych i istniejących obiektów
- przebiegu głównych elementów sieci uzbrojenia terenu oraz dróg publicznych i wewnętrznych niezbędnych do obsługi proponowanej zabudowy i  zagospodarowania terenu,
- powiązania przestrzennego planowanej inwestycji z terenami otaczającymi,
- technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynków, uwzględniającej rodzaj realizowanego przedsięwzięcia.

 

Kryteria oceny

1. Atrakcyjność i realność rozwiązań w tym walory urbanistyczno architektoniczne, w szczególności: kompozycja założenia przestrzennego, odniesienie do kontekstu przestrzennego lokalizacji, rozwiązania funkcjonalne w skali urbanistycznej i  architektonicznej, walory zaproponowanych form architektonicznych i rozwiązań konstrukcyjnych przy spełnieniu wymogów określonych w decyzji o warunkach  zabudowy (załącznik nr 5 do konkursu) 60%
2. Walory ekonomiczne proponowanych rozwiązań 40%.

 

Jury konkursu architektonicznego

- mgr inż. arch. Wojciech Walter Przewodniczący Sądu, sędzia  referent/pełnomocnik organizatora
- dr. inż. Jan Kozicki członek sądu
- prof. dr hab. Marek Janiak Architekta Miasta. członek sądu
- mgr Aleksandra Stępień Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków Wojewódzki  Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi , członek sądu
- Bartłomiej Klimczak przedstawiciel organizatora/członek jury

Sekretarzem Konkursu jest Radosław Błażejewski

 

Terminy

15. 09. 2019 r. - ogłoszenie Konkursu i udostępnienie Regulaminu Konkursowego na stronie internetowej Organizatora.
20. 10. 2019 r. - nadsyłanie pytań dotyczących Regulaminu Konkursu
30.10. 2019 r. - udzielania odpowiedzi na zadane pytania dotyczące Regulaminu
Konkursu
31. 11. 2019 r. - \łożenie prac Konkursowych
18 h. 13.12. 2019 r. - ogłoszenie wyników Konkursu

 

Nagrody

W konkursie zostanie/zostaną przyznane nagrody pieniężna o łącznej wartości 10000 zł, w tym nagroda pierwsza w wysokości 6000 zł.

 

Więcej informacji o konkursie architektonicznym znajdziesz na stronie organizatora.

 

Jesteśmy Patronem Medialnym konkursu


Podepnij swój artykuł

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

Konkurs Architektoniczy, Konkurs Dla Architektów

Kolonia Zgorzelec znów zamieszkała
Kolonia Zgorzelec znów zamieszkała

Kolonia Zgorzelec – to zespół mieszkalnej kolonii robotniczej w Bytomiu. Zbudowana została w latach ...

Plebiscyt Polska Architektura XXL 2023 rozstrzygnięty. Znamy najlepsze realizacje minionego roku!
Plebiscyt Polska Architektura XXL 2023 rozstrzygnięty. Znamy najlepsze realizacje minionego roku!

Za nami szesnasta edycja Plebiscytu Polska Architektura XXL. Profesjonalne jury oraz publiczność wyb ...

Rdzawy most pieszo-rowerowy przez Wisłę w Warszawie. Nowe realizacje.
Rdzawy most pieszo-rowerowy przez Wisłę w Warszawie. Nowe realizacje.

Ma 452 metry długości i łączy dwie strony miasta. To nowy most pieszo-rowerowy w Warszawie, który je ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera