Konkurs dla architektów na Cmentarz Wojskowy Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte - Sztuka architektury

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Cmentarz Wojskowy Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte - konkurs architektoniczny

 

Czas czytania: ~5 min


Zapraszamy do udziału w konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej pt. „Koncepcja Cmentarza Wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte” jest jednoetapowym, otwartym, realizacyjnym konkursem urbanistyczno-architektonicznym.

 

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Regulamin konkursu na projekt cmentarza

Organizator

Muzeum II Wojny Światowej

pl. W. Bartoszewskiego 1

80-862 Gdańsk

 

Cel konkursu architektonicznego

Celem konkursu jest wyłonienie najkorzystniejszej pracy stanowiącej koncepcję cmentarza Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte, która w sposób odpowiedni dla rangi historycznej i kulturowej symbolicznego miejsca rozpoczęcia II wojny światowej upamiętni poległych żołnierzy Wojska Polskiego, a jednocześnie będzie stanowić podstawę do opracowania pełnej dokumentacji umożliwiającej realizację inwestycji.

 

Celem wyłonionej koncepcji powinno być stworzenie miejsca pamięci, interakcji społecznej, kultury, edukacji patriotycznej i historycznej oraz przestrzeni, w której będą się odbywać uroczystości państwowe, religijne, a także wojskowe.

 

Koszt

Zamawiający określa maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej na kwotę 3 500 000 zł brutto. 

 

Jury konkursu architektonicznego

Przewodniczący sądu: dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, prof. PŁ – dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki 

Sędzia referent: arch. Joanna Wciorka-Konat – Stowarzyszenie Architektów Polskich – Oddział Wybrzeże w Gdańsku

Sędziowie: 

arch. Wojciech Augustyniak – Stowarzyszenie Architektów Polskich – Oddział Wybrzeże w Gdańsku

dr inż. arch. Izabela Burda – Katedra Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych, Wydział Architektury, Politechnika Gdańska

arch. Andrzej M. Chołdzyński – prezes AMC-ANDRZEJ M. CHOŁDZYŃSKI Sp. z o.o.

prof. arch. Stanisław Fiszer – Fiszer Atelier 41 Sp. z o.o.

dr hab. inż. arch. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz – Katedra Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych, Wydział Architektury, Politechnika Gdańska

arch. Oskar Grąbczewski – OVO Grąbczewscy Architekci

dr Janusz Janowski – prezes Związku Polskich Artystów Plastyków

prof. Stanisław Radwański – rzeźbiarz

arch. Marta Sękulska-Wrońska – prezes Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich

dr hab. Jan Sikora, prof. ASP – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

arch. Igor Strzok – Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków 

prof. Lech Tempczyk – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 

arch. Witold Zandfos 

 

KAPITUŁA HONOROWA

dr Adam Buława – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź – Metropolita Gdański

Thierry Hubscher – dyrektor Verdun Memorial Museum

Jan Józef Kasprzyk – szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

prof. Adam Myjak – rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 

Justin Maciejewski – dyrektor National Army Museum 

Czesław Nowak – prezes Stowarzyszenia „Godność”

dr hab. n. med. Andrzej Ossowski – Katedra Medycyny Sądowej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

dr hab. Krzysztof Polkowski, prof. ASP – rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 

Paweł Rozdżestwieński – dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą

dr Jarosław Szarek – prezes Instytutu Pamięci Narodowej

Adam Szatkowski – prezes Klubu Szkół Westerplatte

Sandra Thompson – dyrektor Alabama Veterans Museum and Archives

Jonathan Walker – historyk, pisarz, University of Birmingham

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde – rektor Politechnika Gdańskiej

Małgorzata Żochowska – wnuczka obrońcy Westerplatte – Wojciecha Najsarka

 

Kryteria oceny

Kryterium I – do 40 pkt (40%)

Wartość artystyczna – spójność idei, w tym symboliczność przekazu i czytelność ideowa upamiętnienia w kontekście spełnienia celu konkursu.

Kryterium II – do 25 pkt (25%)

Walory architektoniczne – w szczególności propozycja dostosowania współczesnych rozwiązań do tradycji czczenia zmarłych i szacunku dla miejsca pochówku żołnierzy Wojska Polskiego oraz symbolicznego miejsca rozpoczęcia II wojny światowej.

Kryterium III – do 20 pkt (20%)

Realność wykonania – jakość rozwiązań technicznych i materiałowych, proporcjonalność pomiędzy poniesionymi nakładami a uzyskanym efektem w zakresie formy, funkcji parametrów technicznych i użytkowych.   

Kryterium IV – do 5 pkt (5%)

Cena dokumentacji projektowej

 

Terminy

10.08.2020 - Ogłoszenie konkursu

27.08.2020 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

do 11.09.2020 - Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszeń do złożenia prac konkursowych

do 12.12.2020 - Składanie prac konkursowych

22.12.2020 - Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników konkursu

styczeń – luty 2021 - Wystawa pokonkursowa oraz dyskusja

24.12.2020 - -Przekazanie ogłoszenia o wynikach do Biuletynu Zamówień Publicznych

Wypłata nagród – w terminie nie krótszym niż 15 dni od daty zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego lub Osobę upoważnioną wyników konkursu

od 25.01.2021 do 10.02.2021 - Zwrot prac nienagrodzonych i niewybranych przez Sąd konkursowy do dalszych publikacji

 

Nagrody

1. I nagroda:  

 - kwota pieniężna w wysokości 75 000 zł brutto;

- zaproszenie autora najlepszej pracy do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu udzielenia mu zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej, tj.: projektu budowlanego, wykonawczego, przedmiarów robót, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich Cmentarza i pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją. 

2. II nagroda:

- kwota pieniężna w wysokości 45 000 zł brutto.

3. III nagroda:

- kwota pieniężna w wysokości 30 000 zł brutto.

4. 2 wyróżnienia:

- każde w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 10 000 zł brutto.

 

Więcej informacji o konkursie architektonicznym znajdziesz na stronie organizatora.

Podepnij swój artykuł

tagi

Konkurs Architektoniczy, Konkurs Dla Architektów

Centrum Edukacji Ekologicznej – drewniana bryła w Warszawie
Centrum Edukacji Ekologicznej – drewniana bryła w Warszawie

Władze stolicy wraz z jednostką o nazwie Lasy Miejskie chcą stworzyć Centrum Edukacji Ekologicznej. ...

Zabytkowa wieża ciśnień. Dzieło współtwórcy Bauhausu w Polsce
Zabytkowa wieża ciśnień. Dzieło współtwórcy Bauhausu w Polsce

W miejscowości Jankowa Żagańska w powiecie żagańskim w województwie lubuskim znajduje się mało znany ...

Mieszkania w młynie od Maćków Pracownia Projektowa
Mieszkania w młynie od Maćków Pracownia Projektowa

Maćków Pracownia Projektowa stworzyła koncepcję przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania t ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera