Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Dyplom Roku 2021. Nagroda SARP im. Zbyszka Zawistowskiego - konkurs architektoniczny

 

Czas czytania: ~4 min


Rusza kolejna edycja konkursu architektonicznego o doroczną Nagrodę im. Zbyszka Zawistowskiego „DYPLOM ROKU 2021” przyznawaną jest przez Stowarzyszenie Architektów Polskich.

 

OGŁOSZENIE KONKURSU DYPLOM ROKU 2021

Regulamin konkursu architektonicznego Dyplom Roku 2021

Organizator

Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich

ul. Foksal 2

00-366 Warszawa

 

Etapy konkursu architektonicznego

Etap 1

Komisja Kwalifikacyjna, powołana w Oddziałach SARP, przyjmuje i rozpatruje zgłoszenia do Konkursu, zawierające skrótowe opracowanie oraz skan podpisanej Karty Zgłoszenia Uczestnictwa. Komisja, w przypadku większej liczby prac, może zorganizować prezentację autorską wstępnie wyselekcjonowanych prac. Komisja Kwalifikacyjna sporządza listy prac nominowanych w Oddziałach SARP do 2 Etapu i przesyła wraz ze skrótowymi opracowaniami, na ręce Sekretarza Sądu Konkursowego, listę prac oraz oryginały Kart Zgłoszenia Uczestnictwa nominowanych prac.

 

Etap 2

Sąd Konkursowy, powołany przez Zarząd Główny SARP, rozpatruje wszystkie przesłane przez Komisje Kwalifikacyjne prace nominowane w Oddziałach i dokonuje wyboru 25 prac na podstawie przesłanych skrótowych opracowań z Etapu 1. W uzasadnionych przypadkach Sąd Konkursowy może poprosić o dodatkowe informacje dotyczące nominowanej pracy dyplomowej.

 

Etap 3

Sąd Konkursowy, po prezentacjach zaproszonych autorów wybranych 25 prac, dokonuje wyboru Nagrody oraz Wyróżnień regulaminowych.

 

Zgłoszenia do konkursu architektonicznego

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe, magisterskie, wykonane na uczelni w ramach kształcenia skutkującego nadaniem dyplomu magistra inżyniera architekta, w roku akademickim poprzedzającym rok przeprowadzenia Konkursu, które uzyskały pozytywną opinię Komisji Dyplomowej danego Wydziału Architektury.

 

Ocena prac w konkursie architektonicznym

Etap 1

Komisja Kwalifikacyjna ocenia prace w oparciu o przekazane skrótowe opracowania. Każdy z Oddziałów SARP może wprowadzić dodatkowe procedury zmierzające do wyłonienia najlepszych prac także organizując etapowość wyłaniania prac i zapraszając (o ile uzna za istotne) autorów poszczególnych prac do zaprezentowania pracy przed Komisją Kwalifikacyjną.

 

Etap 2

Sąd Konkursowy dokonuje wstępnej oceny zgłoszonych przez Komisje Kwalifikacyjne prac na podstawie przesłanych na ręce Sekretarza Sądu Konkursowego skrótowych opracowań. Wstępna selekcja może być przeprowadzona bez konieczności obrad całego Sądu. O sposobie procedowania decyduje Przewodniczący Sądu w porozumieniu z członkami Sądu. Wybór 25 prac wyłonionych do Etapu 3 następuje na zebraniu Sądu Konkursowego zgodnie z harmonogramem. Protokół z obrad Sądu jest oficjalnym dokumentem przekazywanym do macierzystych Wydziałów i Oddziałów SARP informujących o wyłonieniu grupy finalistów.

 

Etap 3

Sąd Konkursowy w obecności zaproszonych dyplomantów, po wysłuchaniu prezentacji i przeprowadzeniu dyskusji nad każdą z 25 prac dokonuje wyboru Nagrody oraz wyróżnień regulaminowych.

 

Terminy

01.02.2021 - Ogłoszenie konkursu „Dyplom Roku” – edycja 2021
01.02.2021- Wysłanie pism do właściwych Oddziałów SARP oraz Wydziałów Architektury. Rozpoczęcie zadawania pytań do organizatorów konkursu
05.02.2021 - Rozpoczęcie Etapu 1 konkursu – Powołanie Komisji Kwalifikacyjnych we właściwych Oddziałach SARP, rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń
19.02.2021 - Powołanie Sądu Konkursowego
15.03.2021- Zakończenie zadawania pytań do organizatorów konkursu. Udzielenie odpowiedzi na pytania – niezwłocznie

 

Każda z Komisji Kwalifikacyjnych Oddziałów SARP określa i ogłasza nieprzekraczalny termin składania prac konkursowych

 

31.05.2021 - Zakończenie Etapu 1
10.06.2021 - Wysłanie informacji o wynikach Etapu 1 na ręce Sekretarza Sądu Konkursowego
21-30.06.2021 - Rozpoczęcie Etapu 2 – obrady Sądu Konkursowego (obrady stacjonarne -siedziba SARP w Warszawie lub obrady hybrydowe)
09.07.2021 - Zakończenie Etapu 2  
Podanie informacji o zakwalifikowanych pracach do Etapu 3
Zawiadomienie właściwych Wydziałów Architektury o zakwalifikowanych dyplomantach do Etapu 3
31.08.2021 - Dostarczenie wysłanych przez właściwe WA prac dyplomowych zakwalifikowanych dyplomantów (dostarczenie do siedziby Zarządu Głównego SARP w Warszawie)
07.10.2021 - Zakończenie Etapu 3.
Prezentacja prac dyplomowych 25 uczestników Etapu 3 konkursu
08.10.2021 g. 16.00 - Uroczystość wręczania nagród i wyróżnień Laureatom
konkursu Dyplom Roku edycja 2021 w Warszawie.

 

Nagrody

Sąd Konkursowy ustala w porozumieniu z Zarządem Głównym SARP wysokość kwot przeznaczonych na nagrody i ewentualne wyróżnienia, w ramach przeznaczonych na ten cel funduszy budżetowych.

 

Więcej informacji o konkursie architektonicznym znajdziesz na stronie organizatora.

Podepnij swój artykuł

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

Konkurs Architektoniczy, Konkurs Dla Studentów Architektury

Kultura w kasynie
Kultura w kasynie

Kasyno Kultury, placówka kulturalna działająca w Kwidzynie od końca 2023 roku mieści się w budynku o ...

Lofty w fabryce
Lofty w fabryce

W 1887 roku Hugo Bressel przy ulicy Cegielnianej (dziś to ul. Wólczańska) uruchomił niewielką fabryk ...

E-konferencja Skorupa budynku: dachy, fasady, drewno i prefabrykacja w architekturze.
E-konferencja Skorupa budynku: dachy, fasady, drewno i prefabrykacja w architekturze.

Regulacyjne i technologiczne zmiany w zakresie metod wznoszenia budynków doprowadziły w ostatnich la ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera