Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Osiedle Zielone Wzgórza w Pile - konkurs architektoniczny

 

Czas czytania: ~4 min


Prezydent Miasta Piły oraz SARP zapraszają do udziału w jednoetapowym, studialnym konkursie architektonicznym na opracowanie projektu koncepcyjnego „Osiedla Zielone Wzgórza” w Pile.

 

Konkurs architektoniczny na Osiedle Zielone Wzgórza w Pile

Regulamin konkursu na projekt osiedla w Pile

Organizator

Gmina Miasto Piła

Plac Staszica 10, 64-920 Piła

 

Forma konkursu architektonicznego

Konkurs jest konkursem ideowym, studialnym i prowadzony jest w procedurze konkursu ograniczonego (zgodnie z art. 339 ustawy PZP) jednoetapowego oraz wymaga przedstawienia przez Uczestnika Konkursu tylko jednej Pracy Konkursowej. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

 

Cel konkursu architektonicznego

Celem Konkursu jest przeprowadzenie szerokiej konfrontacji twórczych prac projektowych oraz uzyskanie najlepszej pod względem funkcjonalno-przestrzennym koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenów objętych Konkursem. Przedstawiona koncepcja powinna przewidywać rozwiązania przyszłościowe jednocześnie realne do wykonania. Idea budowy „Osiedla Zielone Wzgórza” zakłada powstanie osiedla wyróżniającego się, nie tylko w skali samego miasta Piły ale też regionu a nawet kraju, walorami przestrzennymi, architektonicznymi i funkcjonalno-użytkowymi, w którym uzyskano optymalne wskaźniki ekonomiczne i atrakcyjne założenia programowe. Zamawiający oczekuje nowoczesnego, funkcjonalnego, przyjaznego mieszkańcom, układu urbanistycznego oraz nowoczesnej formy architektonicznej, mogącej stać się wizytówką i symbolem współczesnego miasta, ale jednocześnie funkcjonalnych i energooszczędnych budynków, o niskich kosztach eksploatacji.

 

Zadanie konkursu architektonicznego

Zadaniem Konkursu jest rozwiązanie problemu projektowego dotyczącego realizacji inwestycji „Osiedle Zielone Wzgórza” w Pile przy uzyskaniu najlepszego pod względem przestrzennym, funkcjonalnym, estetycznym i eksploatacyjnym rozwiązania, poprzez wybór spośród zaprezentowanych w Konkursie koncepcji oraz wskazanie Autora najlepszej Pracy Konkursowej.

 

Kryteria oceny

1) jakość relacji przestrzennych, funkcjonalnych i programowych z otoczeniem – stworzenie spójnej całości z zagospodarowania terenu konkursu i sąsiadującymi z nim tkanką miejską i obszarami przyrodniczymi;
2) nowatorstwo i jakość rozwiązań architektonicznych, funkcjonalnych i estetycznych zagospodarowania;
3) nowatorstwo i jakość rozwiązań proekologicznych i oszczędności energii;
4) elastyczność użytkowania (podatność na zmiany w przyszłości);
5) potencjalna elastyczność realizacji – możliwość etapowania.


Wszystkie powyższe kryteria są równoważne i rozpatrywane będą łącznie.

 

Sąd konkursowy

1. mgr inż. arch. Zbigniew Maćków - Przewodniczący Sądu Konkursowego, Sędzia konkursowy SARP O. Wrocław

2. mgr inż. arch. Marek Perepeczo - Sędzia Referent, Sędzia konkursowy SARP O. Koszalin

3. Beata Dudzińska - Sędzia, Zastępca Prezydenta Miasta Piły

4. mgr inż. arch. Henryk Gawroński - Sędzia, SARP O. Poznań

5. mgr inż. arch. Romuald Hausmann - Sędzia, Sędzia konkursowy SARP O. Poznań

6. mgr inż. arch. Marcin Kościuch - Sędzia, Sędzia konkursowy SARP O. Poznań

7. mgr inż. arch. Mirosława Maćkowiak-Długosz - Sędzia, Przedstawicielka UM Piła

8. mgr inż. arch. Lech Wojtasik - Sędzia, SARP O. Poznań

9. mgr inż. arch. Iwona Wojtecka - Sędzia, Przedstawicielka UM Piła

 

Zastępcy sędziego

mgr inż. arch. Piotr Kostka -  Sędzia konkursowy SARP O. Poznań

mgr inż. arch. Beata Tubicz -  Przedstawicielka UM Piła

 

Sekretarz konkursu mgr inż. arch. Beata Leciejewska, UM Piła

 

Terminy

04.10.2021 - termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu dotyczących przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie

05.10.2021 - termin udzielenia wyjaśnień dotyczących przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie

08.10.2021 - termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie

25.10.2021 - termin poinformowania Uczestników Konkursu o dopuszczeniu do udziału w Konkursie oraz zaproszenie do składania Prac Konkursowych lub powiadomienie o niedopuszczeniu do udziału w Konkursie

29.11.2021 - termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu dotyczących przygotowania i składania Prac Konkursowych

09.12.2021 - termin udzielenia wyjaśnień dotyczących przygotowania i składania Prac Konkursowych

24.01.2022 - termin składania Prac Konkursowych

21.02.2022 - ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie internetowej konkursu oraz zawiadomienie poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową Uczestników Konkursu o wynikach rozstrzygnięcia Konkursu.

 

Nagrody

1) I nagroda pieniężna w wysokości 100.000,00 zł;
2) II nagroda pieniężna w wysokości 60.000,00 zł;
3) III nagroda pieniężna w wysokości 40.000,00 zł;
4) wyróżnienia pieniężne w łącznej wysokości 20.000 zł.
Kwoty podane powyżej są kwotami brutto. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami.

 

Więcej informacji o konkursie architektonicznym znajdziesz na stronie organizatora.

Podepnij swój artykuł

tagi

Konkurs Architektoniczy, Konkurs Dla Architektów

Nowe biura dla Warszawy
Nowe biura dla Warszawy

Duńska pracownia Arrow Architects i polska Grupa 5 Architekci wspólnie stworzyły projekt kompleksu b ...

Systemy dachowe Bauder w modernizacjach obiektów. Efektywność energetyczna i ochrona klimatu. Webinarium Bauder.
Systemy dachowe Bauder w modernizacjach obiektów. Efektywność energetyczna i ochrona klimatu. Webinarium Bauder.

Zapraszamy na webinarium firmy Bauder, podczas którego zostanie przedstawione zastosowanie hydroizol ...

Dom Szajtrów w Katowicach. Architektura, która zapewnia intymność mieszkańcom – prezentacja online i wywiad
Dom Szajtrów w Katowicach. Architektura, która zapewnia intymność mieszkańcom – prezentacja online i wywiad

Jak zaprojektować nowoczesny i funkcjonalny dom przy jednoczesnym zachowaniu intymności dla jego mie ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera