Płockie żale - Sztuka architektury

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Płockie żale

 

Czas czytania: ~2 min


Wzburzenie wśród płockich architektów

 

Duże wzburzenie wśród płockich architektów wzbudziła zacytowana na lamach Gazety Wyborczej wypowiedź wiceprezydent Płocka Ewy Pietrzak: ".....- Wśród sędziów nie ma nikogo z Płocka, bo chcieliśmy uniknąć skażenia atmosferą tego miasta - tłumaczy wiceprezydent Płocka Ewa Pietrzak. " W liście otwartym wyrażają oni swoje zażenowanie wypowiedzią zawartą w artykule "Tumscy sędziowie". Mieszkamy w Płocku i pracujemy dla niego od kilkudziesięciu lat i nie możemy zgodzić się ze stwierdzeniem "skażenia atmosferą tego miasta", szczególnie w kontekście braku udziału w pracach sądu konkursowego miejscowych specjalistów. Tym bardziej że uczestniczyliśmy w pracach projektowych nad najtrudniejszymi tematami planistycznymi w mieście. To naszym udziałem były rozwiązania urbanistyczne zawarte w planach zagospodarowania przestrzennego całego miasta Płocka, a także jego poszczególnych osiedli. I chociaż plany te były opracowane i uchwalone w latach 70.-90., do tej pory miasto z nich korzysta i je realizuje. W nich między innymi zawarto realizowane po kilkudziesięciu latach inwestycje: - przebicie ulicy Misjonarskiej - rondo w ulicy Kolejowej i ulicy Żeglarskiej w Radziwiu - ciągi piesze ul. Grodzkiej i ulicy Tumskiej, Starego Rynku i alei im. Roguckiego na osiedlu Łukasiewicza - ośrodka sportowo-rekreacyjnego Sobótka. Widocznie o tym zapomniano, ponieważ realizacje następują po długim okresie od przyjęcia naszych koncepcji. Także architekci płoccy, realizujący zapisy planów przestrzennych, kontynuując zawartą w nich myśl twórczą, zaprojektowali szereg interesujących obiektów kubaturowych. Są to między innymi: - budynek PZU Życie SA przy ulicy Tumskiej - Bank PeKaO SA - plac Obrońców Warszawy - Kredyt Bank SA przy ul. Kolegialnej - zabudowa mieszkaniowa w staromiejskiej części miasta, np. przy ulicy Kazimierza Wielkiego od Starego Rynku do klasztoru mariawitów oraz zabudowa mieszkaniowo-usługowa przy ulicy Kwiatka i ulicy Bielskiej - modernizacja i przebudowa zabytkowych zespołów kubaturowych: Małachowianka, szkoła muzyczna, ratusz płocki. Nie oczekujemy wyjaśnienia pejoratywnego sformułowania pani wiceprezydent, ale stwierdzamy negatywny wpływ braku naszego udziału w decyzjach przestrzennych władz miasta na przestrzeni ostatnich lat. Obowiązuje podstawowa zasada instytucjonalności tworzenia wartości przestrzennych, ale na pewno nie takich jak Podolszyce, jak realizacja głównych układów i węzłów komunikacyjnych czy komercyjne realizowanie zapotrzebowania władzy. W świetle powyższego nie dziwi fakt nieobecności przedstawicieli płockiego środowiska architektów i urbanistów w składzie sędziowskim, jak i w innych ważnych dla rozwoju przestrzennego miasta Płocka decyzjach. Podpisali: Helena Ciuśniak urbanista, Czesław Korgul architekt, Aleksandra Kruszyna-Ksepko architekt, Tomasz Królikowski architekt, Alicja Krymowa architekt urbanista, Magdalena Kwiatkowska architekt, Krzysztof Kwiatkowski architekt, Janusz Łabuz architekt urbanista, Andrzej Marciniak architekt, Leszek Narkowicz architekt, Alicja Pejta-Jaworska urbanista, Paweł Paprocki architekt urbanista, Barbara Piosik urbanista, Elżbieta Rutkowska urbanista, Stanisław Żurański architekt urbanista.

Podepnij swój artykuł

tagi

Nagroda Roku SARP: najlepszy dom jednorodzinny
Nagroda Roku SARP: najlepszy dom jednorodzinny

Nagroda Roku SARP – to prestiżowy i ceniony konkurs, w którym architekci oceniają prace swoich kole ...

Dyplom Roku SARP - znamy laureatów konkursu
Dyplom Roku SARP - znamy laureatów konkursu

„Konkurs Dyplom Roku SARP jest jednym z najbardziej prestiżowych w branży architektonicznej, nie tyl ...

Dom na skrzyżowaniu z Toprojekt
Dom na skrzyżowaniu z Toprojekt

Dom powinien chronić – to jasne. Architekci z biura Toprojekt wyznając tę zasadę opracowali bryłę, k ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera