Budynki sądowe - konkurs dla architektów - Sztuka architektury

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Budynek przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie - konkurs architektoniczny

 

Czas czytania: ~4 min


Sąd Apelacyjny w Warszawie oraz Województwo Mazowieckie, przy udziale SARP-u, zapraszają do udziału w konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla Inwestycji „Budowa budynku dla potrzeb Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek w których Województwo Mazowieckie posiada udziały lub akcje, na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie.”

 

Konkurs SARP ŚWIĘTOJERSKA 9

Regulamin konkursu architektonicznego na budynek sądowy

Organizator

Sąd Apelacyjny w Warszawie
Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa


Województwo Mazowieckie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

 

Konkurs prowadzony jest przez:
Stowarzyszenie Architektów Polskich
ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa

 

Forma konkursu architektonicznego

Konkurs ograniczony, jednoetapowy. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

 

Cel konkursu architektonicznego

Celem Konkursu jest przeprowadzenie szerokiej konfrontacji twórczych prac projektowych oraz wybranie najlepszych, pod względem funkcjonalno - przestrzennym koncepcji funkcjonalno - przestrzennych wraz z zagospodarowaniem terenu dla Inwestycji. Przedstawiona koncepcja powinna przewidywać rozwiązania realne do wykonania zarówno pod kątem efektywności ekonomicznej procesu budowlanego, niskich kosztów eksploatacyjnych w okresie użytkowania budynku, jak również pozytywnego oddziaływania na człowieka i środowisko naturalne.

 

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na sporządzeniu Pracy konkursowej z uwzględnieniem wymogów programowych i wytycznych Zamawiającego dotyczących Inwestycji i zawartych w Materiałach do Konkursu. Praca konkursowa niespełniająca ww. wymogów zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie.

 

Kryteria oceny

1. Atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych, zagospodarowania terenu i powiązanie przestrzenne z otoczeniem – 35%
Najwyższą ocenę uzyska opracowanie, które zaproponuje najlepsze rozwiązanie architektoniczne, a także dopasowanie architektury i użytych materiałów do kontekstu urbanistycznego.

Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Praca konkursowa w tym kryterium wynosi 35.

2. Rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne projektowanych budynków – 35%
Za najlepsze rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne budynku zostaną uznane rozwiązania, które zapewniają optymalny układ funkcji budynku, najlepszy komfort użytkowania oraz najlepszą komunikację wewnętrzną.
Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Praca konkursowa w tym kryterium wynosi 35.

3. Ekonomika rozwiązań w trakcie użytkowania budynku, rozwiązania proekologiczne i energooszczędne w projektowanych budynkach – 20%
Za najlepsze rozwiązania w tym kryterium zostaną uznane rozwiązania, które potencjalnie zapewniają najniższe koszty zużycia energii cieplnej i elektrycznej w toku normalnego użytkowania budynku, wymagające najmniejszych nakładów na konserwację i bieżące utrzymanie budynku, z jak najrzadszą koniecznością wymiany urządzeń.
Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Praca konkursowa w tym kryterium wynosi 20.

4. Maksymalny planowany koszt wykonania prac realizowanych na podstawie Pracy konkursowej – 10%
Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana na podstawie szacunkowych kosztów realizacji Inwestycji podanych w części opisowej Pracy konkursowej według wzoru określonego w Rozdziale V ust. 1 pkt 1.4 Regulaminu.
Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Praca konkursowa w tym kryterium wynosi 10.

 

Sąd konkursowy

1. arch. Jacek Lenart – Przewodniczący Sądu Konkursowego, Sędzia konkursowy SARP Oddział Szczecin, Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego Sędziów Konkursowych SARP.

2. arch. Jacek Krych – Sędzia referent, Sędzia konkursowy SARP Oddział Katowice. 

3. dr inż. prof. PW arch. Jerzy Grochulski – Sędzia konkursowy, Sędzia konkursowy SARP Oddział Warszawa.

4. Sędzia Sądu Apelacyjnego Beata Waś – Sędzia konkursowy, Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie. 

5. arch. Malwina Łazęcka – Malińska – Sędzia konkursowy, Sąd Apelacyjny w Warszawie.

6. arch. Wojciech Wagner – Sędzia konkursowy, Zastępca Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

7. arch. Grzegorz Chruściel – Sędzia konkursowy, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

8. mgr inż. Agnieszka Klimczak – Sędzia konkursowy, Kierownik Wydziału ds. Realizacji Inwestycji - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz

 

Sędziowie Zapasowi: 

- arch. Piotr Śmierzewski – Sędzia zapasowy
Sędzia konkursowy SARP Oddział Koszalin.

- inż. Teresa Roszkowska-Śliź – Sędzia zapasowy, Sąd Apelacyjny w Warszawie. 

 

Funkcję Sekretarza Konkursu pełni: 

- arch. krajobrazu Marek Szeniawski – Sędzia Konkursowy SARP Oddział Warszawa. 

 

Terminy

16 listopada 2021 - Termin zadawania pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

17 listopada 2021 12:00 - Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

2 lutego 2022 - Termin zadawania pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących prac konkursowych

2 marca 2022 15:00 - Termin składania prac konkursowych

30 marca 2022 - Termin powiadomienia Uczestników konkursu o wynikach rozstrzygnięcia konkursu w tym podania do wiadomości publicznej wyników rozstrzygnięcia konkursu.

 

Nagrody

1. Nagrody pieniężne 

- I NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 50 000 zł brutto

- II NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 30 000 zł brutto

- III NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 20 000 zł brutto

2. Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie Zamówienia z wolnej ręki na wykonanie Usługi na podstawie wybranej Pracy konkursowej może zostać przyznana Uczestnikowi konkursu, którego Praca konkursowa otrzymała największą liczbę punktów (I Nagroda). 

 

Więcej informacji o konkursie architektonicznym znajdziesz na stronie organizatora.

Podepnij swój artykuł

tagi

Konkurs Architektoniczy, Konkurs Dla Architektów

Restauracja z luksferów w Tajlandii
Restauracja z luksferów w Tajlandii

W tajskiej wiosce Banu Run położonej nieopodal miasta Ayutthaya zrealizowano osobliwy projekt o nazw ...

Premiera książki Przestrzenie serca. Psychogeografia życia codziennego. Colin Ellard
Premiera książki Przestrzenie serca. Psychogeografia życia codziennego. Colin Ellard

Książka "Przestrzenie serca. Psychogeografia życia codziennego" Colina Ellarda to doskonałe wprowadz ...

Akustyka w architekturze
Akustyka w architekturze

Projektowanie dla zmysłów jest to bardzo waży trend w architekturze współczesnej. Jednak architekci ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera