Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Budynek przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie - konkurs architektoniczny

 

Czas czytania: ~4 min


Sąd Apelacyjny w Warszawie oraz Województwo Mazowieckie, przy udziale SARP-u, zapraszają do udziału w konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla Inwestycji „Budowa budynku dla potrzeb Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek w których Województwo Mazowieckie posiada udziały lub akcje, na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie.”

 

Konkurs SARP ŚWIĘTOJERSKA 9

Regulamin konkursu architektonicznego na budynek sądowy

Organizator

Sąd Apelacyjny w Warszawie
Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa


Województwo Mazowieckie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

 

Konkurs prowadzony jest przez:
Stowarzyszenie Architektów Polskich
ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa

 

Forma konkursu architektonicznego

Konkurs ograniczony, jednoetapowy. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

 

Cel konkursu architektonicznego

Celem Konkursu jest przeprowadzenie szerokiej konfrontacji twórczych prac projektowych oraz wybranie najlepszych, pod względem funkcjonalno - przestrzennym koncepcji funkcjonalno - przestrzennych wraz z zagospodarowaniem terenu dla Inwestycji. Przedstawiona koncepcja powinna przewidywać rozwiązania realne do wykonania zarówno pod kątem efektywności ekonomicznej procesu budowlanego, niskich kosztów eksploatacyjnych w okresie użytkowania budynku, jak również pozytywnego oddziaływania na człowieka i środowisko naturalne.

 

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na sporządzeniu Pracy konkursowej z uwzględnieniem wymogów programowych i wytycznych Zamawiającego dotyczących Inwestycji i zawartych w Materiałach do Konkursu. Praca konkursowa niespełniająca ww. wymogów zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie.

 

Kryteria oceny

1. Atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych, zagospodarowania terenu i powiązanie przestrzenne z otoczeniem – 35%
Najwyższą ocenę uzyska opracowanie, które zaproponuje najlepsze rozwiązanie architektoniczne, a także dopasowanie architektury i użytych materiałów do kontekstu urbanistycznego.

Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Praca konkursowa w tym kryterium wynosi 35.

2. Rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne projektowanych budynków – 35%
Za najlepsze rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne budynku zostaną uznane rozwiązania, które zapewniają optymalny układ funkcji budynku, najlepszy komfort użytkowania oraz najlepszą komunikację wewnętrzną.
Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Praca konkursowa w tym kryterium wynosi 35.

3. Ekonomika rozwiązań w trakcie użytkowania budynku, rozwiązania proekologiczne i energooszczędne w projektowanych budynkach – 20%
Za najlepsze rozwiązania w tym kryterium zostaną uznane rozwiązania, które potencjalnie zapewniają najniższe koszty zużycia energii cieplnej i elektrycznej w toku normalnego użytkowania budynku, wymagające najmniejszych nakładów na konserwację i bieżące utrzymanie budynku, z jak najrzadszą koniecznością wymiany urządzeń.
Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Praca konkursowa w tym kryterium wynosi 20.

4. Maksymalny planowany koszt wykonania prac realizowanych na podstawie Pracy konkursowej – 10%
Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana na podstawie szacunkowych kosztów realizacji Inwestycji podanych w części opisowej Pracy konkursowej według wzoru określonego w Rozdziale V ust. 1 pkt 1.4 Regulaminu.
Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Praca konkursowa w tym kryterium wynosi 10.

 

Sąd konkursowy

1. arch. Jacek Lenart – Przewodniczący Sądu Konkursowego, Sędzia konkursowy SARP Oddział Szczecin, Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego Sędziów Konkursowych SARP.

2. arch. Jacek Krych – Sędzia referent, Sędzia konkursowy SARP Oddział Katowice. 

3. dr inż. prof. PW arch. Jerzy Grochulski – Sędzia konkursowy, Sędzia konkursowy SARP Oddział Warszawa.

4. Sędzia Sądu Apelacyjnego Beata Waś – Sędzia konkursowy, Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie. 

5. arch. Malwina Łazęcka – Malińska – Sędzia konkursowy, Sąd Apelacyjny w Warszawie.

6. arch. Wojciech Wagner – Sędzia konkursowy, Zastępca Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

7. arch. Grzegorz Chruściel – Sędzia konkursowy, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

8. mgr inż. Agnieszka Klimczak – Sędzia konkursowy, Kierownik Wydziału ds. Realizacji Inwestycji - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz

 

Sędziowie Zapasowi: 

- arch. Piotr Śmierzewski – Sędzia zapasowy
Sędzia konkursowy SARP Oddział Koszalin.

- inż. Teresa Roszkowska-Śliź – Sędzia zapasowy, Sąd Apelacyjny w Warszawie. 

 

Funkcję Sekretarza Konkursu pełni: 

- arch. krajobrazu Marek Szeniawski – Sędzia Konkursowy SARP Oddział Warszawa. 

 

Terminy

16 listopada 2021 - Termin zadawania pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

17 listopada 2021 12:00 - Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

2 lutego 2022 - Termin zadawania pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących prac konkursowych

2 marca 2022 15:00 - Termin składania prac konkursowych

30 marca 2022 - Termin powiadomienia Uczestników konkursu o wynikach rozstrzygnięcia konkursu w tym podania do wiadomości publicznej wyników rozstrzygnięcia konkursu.

 

Nagrody

1. Nagrody pieniężne 

- I NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 50 000 zł brutto

- II NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 30 000 zł brutto

- III NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 20 000 zł brutto

2. Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie Zamówienia z wolnej ręki na wykonanie Usługi na podstawie wybranej Pracy konkursowej może zostać przyznana Uczestnikowi konkursu, którego Praca konkursowa otrzymała największą liczbę punktów (I Nagroda). 

 

Więcej informacji o konkursie architektonicznym znajdziesz na stronie organizatora.

Podepnij swój artykuł

tagi

Konkurs Architektoniczy, Konkurs Dla Architektów

Nowe wcielenie białej kostki
Nowe wcielenie białej kostki

Historia miasta zapisana jest w jego architekturze i ci, którzy współcześnie w tę przestrzeń chcą wp ...

 Dom 7w1 – dekonstrukcja współczesnej stodoły
Dom 7w1 – dekonstrukcja współczesnej stodoły

W willowej dzielnicy Słupska wzdłuż dawnego koryta rzeki Słupi powstał Dom 7w1 projektu pracowni Arc ...

Światło w architekturze. II edycja
Światło w architekturze. II edycja

Światło w architekturze ma znaczący wpływ na wizualną percepcję budynku, nastrój i zadowolenie użytk ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera