Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Dyplom Roku 2022. Nagroda SARP im. Zbyszka Zawistowskiego - konkurs architektoniczny

 

Czas czytania: ~4 min


Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu architektonicznego o doroczną Nagrodę im. Zbyszka Zawistowskiego „DYPLOM ROKU 2022” przyznawaną przez Stowarzyszenie Architektów Polskich.

 

Dyplom Roku 2022

Regulamin konkursu architektonicznego Dyplom Roku 2022

Organizator

Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich

ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa

 

Etapy konkursu architektonicznego

Etap 1

Komisja Kwalifikacyjna, powołana w Oddziałach SARP, przyjmuje i rozpatruje
zgłoszenia do Konkursu, zawierające skrótowe opracowanie oraz skan
podpisanej Karty Zgłoszenia Uczestnictwa. Komisja, w przypadku większej
liczby prac, może zorganizować prezentację autorską wstępnie
wyselekcjonowanych prac. Komisja Kwalifikacyjna sporządza listy prac
nominowanych w Oddziałach SARP do 2 Etapu i przesyła wraz ze skrótowymi
opracowaniami, na ręce Sekretarza Sądu Konkursowego, listę prac oraz
oryginały Kart Zgłoszenia Uczestnictwa nominowanych prac.

 

Etap 2

Sąd Konkursowy, powołany przez Zarząd Główny SARP, rozpatruje wszystkie
przesłane przez Komisje Kwalifikacyjne prace nominowane w Oddziałach
i dokonuje wyboru 25 prac na podstawie przesłanych skrótowych opracowań
z Etapu 1. W uzasadnionych przypadkach Sąd Konkursowy może poprosić o
dodatkowe informacje dotyczące nominowanej pracy dyplomowej.

 

Etap 3

Sąd Konkursowy, po prezentacjach zaproszonych autorów wybranych
25 prac, dokonuje wyboru Nagrody oraz Wyróżnień regulaminowych.

 

Zgłoszenia do konkursu architektonicznego

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe, magisterskie, wykonane na uczelni w ramach kształcenia skutkującego nadaniem dyplomu magistra inżyniera architekta, w roku akademickim poprzedzającym rok przeprowadzenia Konkursu, które uzyskały pozytywną opinię Komisji Dyplomowej danego Wydziału Architektury.

 

Uprawnionymi do zgłaszania prac dyplomowych do Konkursu na Etapie 1 są:

Promotor,
Recenzent,
Dziekan w oparciu o opinie wydziałowych Komisji Dyplomowych,
Komisja Dyplomowa lub inne powołane przez Dziekana ciała kolegialne, biorące udział w procesie oceny prac dyplomowych, skutkującym nadaniem dyplomu  magistra inżyniera architekta,
Dyplomant samodzielnie, za pisemną zgodą Promotora.

 

Sąd konkursowy

Skład Sadu Konkursowego, wybierany jest spośród:
a) Prezesa lub Wiceprezesa SARP (pełniącego funkcję Przewodniczącego Sądu
Konkursowego i kierującego pracami Sądu);
b) Laureatów nagród architektonicznych i środowiskowych SARP z roku poprzedzającego edycję Nagrody „DYPLOM ROKU”: „Nagroda Roku SARP”, „Polski Cement w Architekturze”, „Honorowa Nagroda SARP”, „Bene Merentibus SARP;
c) Reprezentantów środowisk architektonicznych z zagranicy;
d) Sędziów z listy Sędziów Konkursowych SARP;
e) Przedstawiciela Partnera konkursu.

 

Ocena prac w konkursie architektonicznym

Etap 1

Komisja Kwalifikacyjna ocenia prace w oparciu o przekazane skrótowe opracowania. Każdy z Oddziałów SARP może wprowadzić dodatkowe procedury zmierzające do wyłonienia najlepszych prac także organizując etapowość wyłaniania prac i zapraszając (o ile uzna za istotne) autorów poszczególnych prac do zaprezentowania pracy przed Komisją Kwalifikacyjną.

 

Etap 2

Sąd Konkursowy dokonuje wstępnej oceny zgłoszonych przez Komisje Kwalifikacyjne prac na podstawie przesłanych na ręce Sekretarza Sądu Konkursowego skrótowych opracowań. Wstępna selekcja może być przeprowadzona bez konieczności obrad całego Sądu. O sposobie procedowania decyduje Przewodniczący Sądu w porozumieniu z członkami Sądu. Wybór 25 prac wyłonionych do Etapu 3 następuje na zebraniu Sądu Konkursowego zgodnie z harmonogramem. Protokół z obrad Sądu jest oficjalnym dokumentem przekazywanym do macierzystych Wydziałów i Oddziałów SARP informujących o wyłonieniu grupy finalistów.

 

Etap 3

Sąd Konkursowy w obecności zaproszonych dyplomantów, po wysłuchaniu prezentacji i przeprowadzeniu dyskusji nad każdą z 25 prac dokonuje wyboru Nagrody oraz wyróżnień regulaminowych.

 

Terminy

01.03.2022 - Ogłoszenie konkursu „Dyplom Roku” – edycja 2022
07-09.03.2022 - Wysłanie pism do właściwych Oddziałów SARP oraz Wydziałów Architektury. Rozpoczęcie zadawania pytań do organizatorów konkursu
20.04.2022 - Rozpoczęcie Etapu 1 konkursu – Powołanie Komisji Kwalifikacyjnych we właściwych Oddziałach SARP, rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń
04.03.2022 - Powołanie Sądu Konkursowego
20.05.2022 - Zakończenie zadawania pytań do organizatorów konkursu. Udzielenie odpowiedzi na pytania – niezwłocznie

 

Każda z Komisji Kwalifikacyjnych Oddziałów SARP określa i ogłasza nieprzekraczalny termin składania prac konkursowych

 

20.06.2022 - Zakończenie Etapu 1
30.06.2022 - Wysłanie informacji o wynikach Etapu 1 na ręce Sekretarza Sądu Konkursowego
18.07.2022 - Rozpoczęcie Etapu 2 – obrady Sądu Konkursowego
19.07.2022 - Zakończenie Etapu 2  
Podanie informacji o zakwalifikowanych pracach do Etapu 3
Zawiadomienie właściwych Wydziałów Architektury o zakwalifikowanych dyplomantach do Etapu 3
31.08.2022 - Dostarczenie wysłanych przez właściwe WA prac dyplomowych zakwalifikowanych dyplomantów (dostarczenie do siedziby Zarządu Głównego SARP w Warszawie)
06.10.2022 - Zakończenie Etapu 3.
Prezentacja prac dyplomowych 25 uczestników Etapu 3 konkursu
07.10.2022 g. 17.00 - Uroczystość wręczania nagród i wyróżnień Laureatom
konkursu Dyplom Roku edycja 2022 w Warszawie.

 

Nagrody

Sąd Konkursowy ustala w porozumieniu z Zarządem Głównym SARP wysokość kwot przeznaczonych na nagrody i ewentualne wyróżnienia, w ramach przeznaczonych na ten cel funduszy budżetowych.

 

Więcej informacji o konkursie Dyplom Roku 2022 znajdziesz na stronie organizatora.

Podepnij swój artykuł

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

Konkurs Architektoniczy, Konkurs Dla Studentów Architektury

Białe domy i amerykański sen
Białe domy i amerykański sen

An Nhiên House to wyjątkowy projekt autorstwa Ho Khue Architects, zlokalizowany w wietnamskim mieści ...

Bernardyńska we Wrocławiu się zmienia
Bernardyńska we Wrocławiu się zmienia

Zakończył się pierwszy etap przebudowy ulicy Bernardyńskiej we Wrocławiu. Finansowana przez dewelope ...

Szare pudełko na sztukę
Szare pudełko na sztukę

9 marca 2024 roku wystawami rzeźby Adolfa Ryszki oraz fotografii Chrisa Niedenthala zainaugurowała s ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera