Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Powietrze i woda. Dwa żywioły architektury.

 

Czas czytania: ~6 min


Wysoka jakość powietrza i wody to elementy niezbędne do utrzymania dobrostanu użytkowników budynków. Degradacja środowiska naturalnego związana z działalnością człowieka sprawiła, że w tej chwili stał się to ważny element działalności projektowej. Mimo że szczegółowe rozwiązania techniczne są domeną projektantów branżowych, to pewna podstawowa wiedza o systemach wentylacji i klimatyzacji oraz o zarządzaniu wodą w budynkach powinna być elementem kompetencji projektantów architektury. W trakcie naszej konferencji będziemy mówili o najnowszych trendach oraz rozwiązaniach w zakresie zarządzania wodą i powietrzem w architekturze współczesnej. Widzimy się 31 marca 2022 o godz. 9:00. Aby wziąć udział w spotkaniu wystarczy zarejestrować się.

 

Konferencja Powietrze i woda. Dwa żywioły architektury.

BkhbKejKR5BUE7cmkOHYHSYpbCcsUEzzVe7vEAwtzE0P5NyEMf9Eeisy7mcF_nbj062n3awbiumggc1aukbgxg9n5xayymy9xq29mgkbbjhkjgr0ta2foudg3-partnerzypng-image660x-png.png
 
 

 

iTJtu4SYrWOSiTVdSAXsgrIXjIH6p5LidzVEns03DsuwUlkgr8E8UrnkOlH4_sqvn6x8er0fiqaortinniioj796b99nrfmrhrhrt196mzxtflckektqqccei-programpng-image660x-png.png

vvv

TKUCbYKLIwmn6VuEpNDtB4eIk4BL0pjhqeYhyOzjCgYUPYUZTWu6xbVnzndb_zbigniew-popek-png.png

Wpływ zabudowy terenu na zagrożenia hydrologiczne

W wyniku zmian zagospodarowania terenu zlewni zmienia się charakterystyka procesów hydrologicznych. Istotnym czynnikiem zmian jest zabudowa terenu, która powoduje zmniejszenie zasobów wodnych zlewni w wyniku przyspieszonego odpływu wód opadowych i roztopowych. Zmiany te skutkują wzrostem zagrożenia wystąpienia zjawisk ekstremalnych takich jak susza i powódź. Dlatego w zlewniach zurbanizowanych konieczne jest stosowanie odpowiednich środków zaradczych, które mogą skutecznie niwelować zagrożenia hydrologiczne, w tym wynikające z obecnych i perspektywicznych zmian klimatu.

 

Prowadzący: dr hab. inż. Zbigniew Popek

Emerytowany profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Działalność dydaktyczna i naukowa obejmuje zagadnienia w zakresie inżynierii wodnej (hydraulika koryt rzecznych, inżynieria rzeczna, budownictwo wodne, ochrona przed powodzią), a także ochrony i kształtowania środowiska (inżynieria krajobrazu, renaturyzacja środowiska wodnego, dobre praktyki utrzymania rzek).


Autor 7 podręczników i monografii, 120 publikacji w czasopismach recenzowanych i materiałach konferencyjnych oraz ok. 80 niepublikowanych opinii, projektów i ekspertyz.

 

UcmSJbeYX9hmQstlmmidhtATs53LarMdxCoPVtCgV1bpFu1MPnYR3zI2Jk7g_jaroslaw-chudzickipng.png

Optymalizacja zużycia wody w budynkach

W czasie prezentacji chciałbym poruszyć następujące zagadnienia:

zmniejszenie zużycia wody – rozwiązania strukturalne: zróżnicowanie jakości wody wykorzystywanej w budynkach, min. wykorzystanie ścieków szarych i wód opadowych, bezpieczeństwo wody, rozwiązania techniczne: armatura wodooszczędna dostosowana do założeń funkcjonalnych budynku, zarządzanie ciśnieniem w instalacjach wodociągowych.

 

Prowadzący: dr inż. Jarosław Chudzicki, prof. PW

Pracuje na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w Zakładzie Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków. Zajmuje się tematyką zewnętrznych systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, instalacjami wodociągowymi i kanalizacyjnymi wewnątrz budynków a także problematyką oszczędzania wody i energii i wtórnym zanieczyszczeniem wody wodociągowej. Autor i współautor 25 prac naukowych, 19 publikacji książkowych, 70 publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowo-technicznych, 25 projektów i opracowań typu projektowego, 48 ekspertyz technicznych. Członek i rzeczoznawca PZiTS NOT, zastępca przewodniczącego Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. wodociągów i kanalizacji, członek sekcji Inżynierii Sanitarnej przy Komitecie Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.

 

AMBOYNHwQ3x7CUYxCCvhpwK2MdKmANVrq0iQz0dRERnXmWoBvvxOJrWnRc28_piotr-kolanowski-png.png

Armatura oszczędzająca wodę FERRO – od domowych produktów do produktów Leed Breeam

Prowadzący: Piotr Kolanowski, Senior Product Manager firmy FERRO

 

2cTrRrAUf1VzGEruR2w1q3i0g7ngwbjACYsvgBKNm5Xn4ZcrMSh8z6wnsY2o_malgorzta-krolpng.png

Oddziaływanie wiatru na przepływy powietrza w budynkach

Poruszane zagadnienia:
- wentylacja naturalna
- czynniki powodujące przepływy powietrza
- nowoczesne sposoby dostarczania powietrza
- wpływ wiatru na przepływ dymu w budynku ogarniętym pożarem.

 

Prowadząca: dr hab. inż. Małgorzata Król

Profesor na Politechnice Śląskiej, na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki, w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania. Prowadzi zajęcia między innymi z Instalacji wewnętrznych, Wentylacji pożarowej i Wentylacji i klimatyzacji. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Jej obszar zainteresowań naukowych obejmuje zagadnienia wentylacji pożarowej budynków, wpływu wiatru na oddymianie budynków oraz wentylacji tuneli. Prowadziła badania przepływów powietrza w istniejących tunelach drogowych. Poza badaniami w obiektach rzeczywistych wykonuje również analizy numeryczne z wykorzystaniem programów CFD. Jest członkiem Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Współpracuje z firmami z branży wentylacyjnej.

 

acsnjH8NM9ukbzd2OyCZ3JwHPrYbsy5PxtsGIb1OIZIPUAs13d8HvCAcTVEK_przerwa-1png.png

fff

kOlUbajDuqAJXycqFCha7kkfrR4X5WRgZKI1Env7KX1xOfQH4RdRuVnUYm4P_piotr-kleczkowski-png.png

Jakość powietrza jednym z głównych cywilizacyjnych wyzwań współczesności

Poruszane zagadnienia

1. Jak bardzo szkodzi nam zanieczyszczone powietrze?

2. Skąd biorą się zanieczyszczenia powietrza?

3. Dlaczego w Polsce sytuacja jest szczególna?

4. Jak skutecznie eliminować zanieczyszczenia powietrza?

5. Co architektura może zrobić dla jakości powietrza?

 

Prowadzący: prof. dr hab. inż. Piotr Kleczkowski

Profesor w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zajmuje się ochroną  środowiska, szczególnie zanieczyszczeniami powietrza, we wszystkich obszarach: charakterystyka zanieczyszczeń, źródła zanieczyszczeń, przepływy powietrza,  wpływ na zdrowie, techniczne i administracyjne sposoby ograniczania smogu.  Specjalizuje się również w akustyce. Zaproponował oryginalny model szacowania udziału źródeł zanieczyszczeń w łącznym zagrożeniu zdrowia. Od dawna prowadzi przedmiot ochrona środowiska. Jest m. in. autorem monografii „Smog w Polsce – przyczyny, skutki, przeciwdziałanie” (2020), która jest pierwszą kompleksową  książką na ten temat w Polsce, oraz współautorem „Ochrona środowiska z analizą jakości powietrza w Krakowie” (2013). Jest ekspertem Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych Komisji Europejskiej, członkiem Rady Klimatycznej UNGC Poland i członkiem Rady ds. EkoMałopolski.

 

4X1bhGIGIYLh5MhupEb5IxZqOH9nG9YrfUzwlStCIrPA0tQ5hZxNbIzNE1Db_maciej-malinowskipng.png

Jakość powietrza wewnętrznego

Poruszane zagadnienia

1. Zanieczyszczenia powietrza

2. Czujniki jakości powietrza wewnętrznego

3. Rozwiązania Daikin

 

Prowadzący: Maciej Malinowski, Daikin

KvPrFxQKsb6VUp7m2N1sBC9JaTdHNmyqm4OjXP3hNSTfXK4z7dW9rj5Y2LWt_adam-koniszewskipng.png

Powietrze głównym źródłem energii do ogrzewania obiektów komercyjnych – pompy ciepła typu powietrze – woda

Poruszane zagadnienia

1. Charakterystyka urządzeń

2. Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne

3. Przykłady rozwiązań

 

Prowadzący: Adam Koniszewski

Ukończyłem dwa kierunki studiów magisterskich ściśle związanych z branżą  HVACR. W 2009 r. była to Politechnika Gdańska (kierunek mechanika i budowa  maszyn), specjalność systemy, urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne oraz w 2012 r. Politechnika Białostocka (kierunek inżyniera środowiska), specjalność sieci i  systemy sanitarne. W dniu obrony pracy magisterskiej dostałem swoją pierwszą, poważną pracę w jednej z wiodących firm na rynku, która zajmuje się odnawialnymi źródłami energii.

 

Obecnie od 2020r. pełnię funkcję dyrektora ds inwestycji w firmie Stiebel Eltron Polska. Ponadto jestem autorem kilkudziesięciu artykułów na temat systemów  grzewczych i chłodzących opartych na odnawialnych źródłach energii. Okazjonalnie prowadzę zajęcia na wyższych uczelniach jako wykładowca z przemysłu.  Dodatkowo posiadam uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania  robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i  kanalizacyjnych.

 

26J5tH3k7aoBrISq8LRwrBAPoEKvMW9zkJROsANPkRUYxDny6991mnSCABGK_anna-dabrowiczpng.png

Praktyczne wykorzystanie wody deszczowej

Nikt już nie ma wątpliwości, że problem zagospodarowania wody deszczowej jest coraz bardziej pilny. Co więc można zrobić, by wykorzystać tę wodę w budynkach różnego typu? Odpowiedź na to pytanie przy uwzględnieniu aspektów ekonomicznych  i praktycznych w prezentacji.

 

Poruszane zagadnienia:
1. Charakterystyka opadów w Polsce
2. Ilości wody deszczowej powstająca na terenie inwestycji (niedowymiarowanie/przewymiarowanie)
3. Sposoby wykorzystania wody deszczowej w poszczególnych typach budynków. Praktyczne uwagi.

 

Prowadząca: Anna Dąbrowicz

Projektantka instalacji sanitarnych z wieloletnim doświadczeniem przy projektowaniu obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowej. Biegła sądowa. Odpowiada za wykonywanie projektów z zakresu instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych. Wdraża idee proekologiczne w budownictwie.

 

XfUTqShoROaUmB3zYqiAfkUrSLpeK787VFS7D55DSU5t9C5izYOSFFACoyUV_zakopng.png

 

Wśród osób uczestniczących w e-konferencji rozlosujemy 3 zestawy upominkowe.

 

Po każdym wykładzie przewidziany jest czas na pytania i odpowiedzi.


tp3DVI6fIhuLODAG5qPhJ5Tlrd3YnvVuE38m4Y5C89T0jOXrt2wq8ppY8pJ0_logo-idee-prop-2jpg.jpg

Idee i technologie w architekturze to cykl spotkań cyfrowych, których zadaniem jest dyskusja nad najważniejszymi ideowymi, materiałowymi oraz technologicznymi trendami we współczesnej architekturze. Składają się z prezentacji  poświęconych teoretycznym konceptom projektowym oraz wykładów dotyczących towarzyszącym im technologiom rynkowym. 


Podepnij swój artykuł

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

Konferencja Architektoniczna, Konferencja Dla Architektów, Wydarzenia Dla Architektów, Wydarzenie Architektoniczne

Nowa architektura w przemysłowej okolicy
Nowa architektura w przemysłowej okolicy

Choć przemysł ciężki od lat nie definiuje już charakteru Górnego Śląska, wciąż w tym regionie istnie ...

Dla nowych mieszczan
Dla nowych mieszczan

419 kawalerek oraz 33 dwupokojowych mieszkań o metrażach od 25,58 do 37 m2 mieści budynek mieszkalny ...

Bryły od mieszkania
Bryły od mieszkania

Maćków Pracownia Projektowa realizuje kolejny projekt we Wrocławiu, zakończyła właśnie budowę pierws ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Webinaria dla architektów
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera