Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Ład i porządek

 

Czas czytania: ~7 min


Projekt konkursowy

 

eMsucALtjzi4ojccTuSF0f1a1RbcH3omvGSuV1w9SAk9UfLC47dctPooEOKm_nysa-i-nagroda01.jpg

Sąd rejonowy w Nysie do tej pory miał swoją siedzibę w zabytkowym budynku na terenie Starego Miasta. Choć atrakcyjnie położony, gmach od dawna nie spełniał warunków niezbędnych procedurom sądowym, postanowiono więc ogłosić konkurs na projekt nowego obiektu. pod zabudowę przeznaczono działkę o powierzchni 3706 m, u zbiegu ulic Fryderyka Chopina i Cypriana Norwida. Jak można było się dowiedzieć z regulaminu konkursu: „obecnie znajdują się [na tym terenie] nieczynne już boiska sportowe i teren rekreacyjny pobliskiej szkoły. Działka jest położona blisko rynku, tuż za linią dawnych murów miejskich i fosy, których pamięć wyznaczają zielone bulwary (ul. Chopina). Projektowany budynek Sądu Rejonowego ma uzupełnić pierzeję zabudowy ul. Chopina zgodnie z decyzją planu miejscowego oraz stworzyć narożnik z ul. Norwida”.

 

I nagroda Atelier Loegler Architekci:

wMKGk2da7Nq5zizLjySRTuuupqcafKnp2mvOJXdXozzJfXPQ3Ck8z1qxyoSG_nysa-i-nagroda02.jpg

Jury w składzie arch. Dariusz Herman, arch. Jacek Krych, arch. Zdzisław Cwynar, mgr inż. Piotr Walach, Bartłomiej Madejczyk, mgr inż. Janusz Pirogowicz, arch. Stanisław Lose spośród nadesłanych na jednoetapowy konkurs projektów wybrało pięć najlepszych.

I nagrodę otrzymała propozycja, nadesłana z Krakowa przez Atelier Loegler Architekci (Zespół autorski: autor: dr inż. arch. Romuald Loegler; współpraca: mgr inż. arch. Bartłomiej Gowin, mgr inż. arch. Kinga Włodarczyk, inż. arch. Dorota Hrabia, inż. arch. Aleksandra Ochocka, stud. arch. Agnieszka Jurczak, stud. arch. Magdalena Nalepa). „W założeniu winien to być budynek łatwo rozpoznawalny, identyfikujący i noszący nową dodaną wartość w miejsce lokalizacji, budynek, który uwzględnia wiele uwarunkowań wynikających z wymagań funkcjonalnych, przesądzeń istniejących i planistycznych ustaleń. Ma to być budynek świadczący o współczesności miasta, jego przeznaczeniu i randze instytucji wymiaru sprawiedliwości” – pisali autorzy zwycięskiej koncepcji w swoim opracowaniu. Architekci zanim zaczęli rysować dokonali wielu analiz zarówno kontekstu, w jakim miał powstać gmach, jak i jego przyszłej funkcji symbolicznej oraz praktycznych funkcjonalności. Wszystkie te elementy trzeba było złożyć razem, aby otrzymać formę, spełniającą wszystkie wymagania. Zespół Romualda Loeglera zdecydował się narysować gmach skomponowany z trzech brył, „którego „skóra” otacza duże atrium, w którym zawieszone zostały dwa ciągi brył, stanowiące oddzielne zespoły funkcjonalno – programowe. Trzecia bryła to wydzielony blok pomieszczeń administracyjnych sądu. Te „luźno” zestawione ze sobą korpusy, tworzą szczególną geometrię układu przestrzennego, respektującego planistyczne uwarunkowania dotyczące między innymi linii zabudowy, zapisane w ustaleniach planu miejscowego”.

Jury konkursu tak uzasadniło wybór tej właśnie pracy: „Pierwsze miejsce przyznano za wrażliwe i oryginalne uzupełnienie tkanki miejskiej oraz tworzenie atrakcyjnych i wzajemnych relacji z miastem . Projekt jest próbą zdefiniowania na nowo przestrzeni w której odbywać ma się relacja obywatela z demokratycznych państwem. Udany balans między powagą, elegancją i prostotą znalazł uznanie w opinii jurorów. Syntetyczne i logiczne dyspozycje przestrzenne zostały wpisane sposób zezwalający na ewentualne, dalsze modyfikacje i przeobrażenia”.

II nagroda Meteor Architects:

Is2CpbmLbTWHN1mcmq9nssFObiWVNl92qI0sqlYwWLGn5Xz97VnGzNaeBAgw_nysa-ii-nagroda01.jpg

II miejsce sąd konkursowy przyznał zespołowi w składzie: Bogdan Pszonak, Anna Pszonak, Aleksandra Bartoszuk, Emilia Cap, Marta Kapłan, Paulina Kuszneruk, Jakub Puchnowski. Bogdan Pszonak i Anna Pszonak to właściciele mającej swoją siedzibę w Białymstoku pracowni Meteor Architects.

Jak deklarowali autorzy, starali się w swoim projekcie zrealizować ideę architektury demokratycznej, otwartej, dostępnej i elastycznej. „Lekka i współczesna forma jest wynikiem świadomego odejścia od przesadnie ciężkich i monumentalnych budynków kojarzących się z tym rodzajem funkcji” – podkreślali. Zdecydowali się też otworzyć gmach na sąsiadujący z nim pas zieleni: „Oczekiwanie na holach nie jest stresujące, otwarte widoki i zieleń pozwalają „oderwać się” i uspokoić. Wnętrze budynku podzieliliśmy na trzy równoległe części: ogólnodostępna - od strony fasady frontowej, środkowa - mieszcząca zespół sal sądowych i konferencyjnych i strefa trzecia - pracownicza. Wszystkie strefy łączy umownie atrium doświetlające wnętrze”.

Punktem odniesienia dla opracowania gabarytów budynku, podziałów jego elewacji, układu gzymsów stała się historyczna zabudowa wzdłuż ulicy Chopina. „Motyw kolumnady przetworzyliśmy na rytmiczny układ wertykalnych betonowych „żyletek” frontowej fasady. Na pozostałych elewacjach dominują prefabrykowane płyty z betonu architektonicznego – kamienia współczesności. Pokazując cieknie krawędzie prefabrykatów próbujemy zakwestionować ich masę” – opisali swoje pomysły architekci. Jury zaś nagrodę przyznało za „otwarcie budynku na miasto i powiązanie stref publicznych z bulwarowym i krajobrazowym charakterem ul. Chopina a także za poprawne strefowanie w zakresie bezpieczeństwa i dostępności”.

III nagroda pracownia Brzozowski / Grabowiecki Architekci

rmNvNOERmdSdL33XEpcqvjlLae0YN8ldGFyYrZqCDKbnVBE1iS0FD8Tu8s4t_nysa-iii-nagroda01.jpg


III miejsce w konkursie przyznano projektowi, nadesłanemu przez zespół pracowni Brzozowski / Grabowiecki Architekci w składzie: arch. Jan Belina Brzozowski, arch. Joanna Szymkowiak, arch. Paweł Karczmarczyk, arch. Maciej Rąbek (wizualizacje: Monokolor). Ci projektanci rozbili bryłę sądu układem wewnętrznych dziedzińców, dzięki którym łatwiej udało się podzielić gmach według funkcji, a także lepiej doświetlić wnętrza. Gmach podzielono na część ogólnodostępną i tą zamkniętą dla interesantów, pomiędzy nimi znalazły się sale sądowe wraz ze wszystkimi pomieszczeniami pomocniczymi. Jak zauważyli projektanci: „Dzięki temu układ pionowej komunikacji oparty jest na dwóch reprezentacyjnych klatkach schodowych, położonych w centrum budynku – ogólnodostępnej i przeznaczonej dla sędziów oraz . Trzecia droga przeznaczona dla konwojów prowadzi po krawędzi dziedzińca i łączy sale sądowe wydziału karnego, które z tego powodu usytuowane są nad sobą”.

Architekci dużo uwagi poświęcili układowi komunikacyjnemu, który wprowadził do budowli porządek i klarowność. Jak można było przeczytać w opisie autorskim: „Główne wejście, znajdujące się w narożniku budynku, jest wejściem zarówno dla interesantów, jak i dla pracowników. Tuż za drzwiami wejściowymi, w bezpośrednim sąsiedztwie głównej portierni, znajduje się śluza wejściowa, wyposażona w urządzenia kontroli dostępu i kontroli. Dopiero za śluzą przechodzi się do trzykondygnacyjnego holu głównego, który rozprowadza po wszystkich funkcjach ogólnie dostępnych. Na parterze, w strefie ogólnodostępnej, znajduje się również biuro obsługi klienta, biblioteka, kawiarnia oraz szatnia. Część biurowa jest dostępna z wejścia od strony dziedzińca, ze śluzy prowadzącej od głównego wejścia (poprzez kontrolowanie drzwi obok portierni) lub z garażu przeznaczonego dla pracowników sądu. Ze względu na obciążenia stropów archiwum oraz magazyn wydziału ksiąg wieczystych znajdują się jeden nad drugim na kondygnacji -1 i +1. W skrzydle zachodnim zlokalizowany jest eksterytorialny zespół konwoju”.

Wyróżnienie pracownia PAG Tomasz Głowacki

G9uaBznLtuTRprPV6RaDuVGWb9gFiXOd7DVgBJe7b4HHCBcuO5Sn7fGK8n1h_nysa-wyroznienie-rownorzedne-pag-architekci01.jpg

Sąd konkursowy przyznał również dwa wyróżnienia. Jedno powędrowało do Wrocławia, do pracowni PAG Tomasz Głowacki (projekt konkursowy przygotował Tomasz Głowacki z zespołem: Marta Korzec, Jakub Podgórski, Maciej Popławski, Katarzyna Rybczyńska). Oto fragment opisu autorskiego tej koncepcji: „Atrakcyjna działka przeznaczona pod budowę gmachu sądu znajduje się na rogu ulicy Norwida i ulicy Szopena, która wraz z zielenią ulic: Piastowską, Gierczak, Moniuszki i Kraszewskiego tworzyły niegdyś planty miejskie otaczające stare miasto. Zachodnią pierzeję reprezentatywnej ulicy Szopena określają okazałe wolnostojące budynki z końca XIX i początku XX wieku. Są t: począwszy od skrzyżowania z ulicą Marie Skłodowską - Curie centrum kardiologii, następnie gmach komendy straży pożarnej, technikum i neorenesansowy budynek poczty na rogu z ulicą Krzywoustego. Kontekst historycznej, masywnej zabudowy o bryłach zwartych skłaniał do wypełnieni luki urbanistycznej podobną w duchu architekturą. Proponowany zatem gmach Sądu Rejonowego przybiera klasyczny wyraz prostego monolitu, podkreślającego rangę i powagę mieszczącej się w nim funkcji. Jego charakter formalny definiują elewacje o powtarzalnym rytmie wertykalnych pasów okien między betonowymi filarami niczym kolumnadą. Powstałe wnęki okienne podkreślone przez światłocień uplastyczniają prostą bryłę”.

Wyróżnienie Pracownia Projektowa Wojciecha Kolesińskiego

Wyróżnieniem uhonorowano także projekt, nadesłany przez Pracownię Projektową Wojciecha Kolesińskiego z Poznania.

Źródło informacji: sarp.opole.pl/; facebook.com/Nysa.Inwestycje


Podepnij swój artykuł

tagi

Amfiteatr im. I.J. Paderewskiego w Koszalinie - przebudowa z szacunkiem
Amfiteatr im. I.J. Paderewskiego w Koszalinie - przebudowa z szacunkiem

Amfiteatr im. Ignacego Jana Paderewskiego w Koszalinie został wybudowany w 1973 roku według projektu ...

Drewniany dom Czarna Perła w Lanckoronie. Architektura, która łączy tradycję z nowoczesnością – prezentacja online i wywiad z architektem
Drewniany dom Czarna Perła w Lanckoronie. Architektura, która łączy tradycję z nowoczesnością – prezentacja online i wywiad z architektem

Czarna Perła w Lanckoronie to dom jednorodzinny, który skalą, formą i detalem nawiązuje do tradycyjn ...

Żółty krokodyl. Niezwykłe przedszkole KIDO w Aleksandrowie Łódzkim – prezentacja online i wywiad z architektami
Żółty krokodyl. Niezwykłe przedszkole KIDO w Aleksandrowie Łódzkim – prezentacja online i wywiad z architektami

Żółty krokodyl – to właśnie widzą w tej bryle dzieci. Dorośli dostrzegają w pilastym dachu echo fabr ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Kraj
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera