Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


PWST Wrocław

 

Czas czytania: ~13 min


PWST Wrocław

 

hZz7YCoEfCXB26O34Jjv9SWCO2QM9WRrzv6uHaPXu1dRFnuwoFTr4hoi0SBj_top7.jpg
Każdy teatr jest odrębnym światem, małym kosmosem, do którego możemy wejść i poddać się obowiązującym w nim prawom. Możemy też pozostać na zewnątrz, tracąc szansę przejścia do innej rzeczywistości i wzięcia udziału w spektaklu jako widz, aktor, lub w obu tych rolach jednocześnie. Wówczas teatr pozostanie jedynie budynkiem, skorupą zamykającą w sobie zjawiska, które na zawsze pozostaną dla nas niedostępne. Niczym monada Leibniza nie będąc substancją zjawia się nam jedynie jako jej zjawisko – ciało, które jest tym wobec substancji, czym odbicia ciał w zwierciadłach są wobec ciał. Widoczną oznaką ich odrębności jest kształt, który jednakże nie jest tożsamy z ich istotą. Szkoła teatralna jest galaktyką teatrów, zbiorem monad, w których co jakiś czas kreowane są nowe przestrzenie przygotowywanych przez studentów spektakli, zaś sale zajęciowe traktować można jako czytelne granice dla tych światów, „ciała” z racji funkcji podobne, ale zarazem różniące się między sobą. Układ funkcjonalny Dwie wyraźnie wyodrębnione strefy funkcjonalne obiektu zaprojektowano wokół dwukondygnacyjnego, doświetlanego od góry holu. Pierwsza w całości nowa, to część studencka, na którą składają się zlokalizowane w parterze szatnie, sale wykładowe, sala ruchowa z zapleczem oraz jedna z sal zajęciowych połączona w zespół ze studiem nagrań. Pozostałe sale zajęć praktycznych znajdują się na piętrze. Zmodernizowany istniejący budynek stanowi strefę drugą. Parter to foyer dla trzech sal teatralnych - dwóch istniejących i nowej kameralnej – z kasą, bufetem, szatniami dla widzów i sanitariatami. W części północnej mieści się dział promocji i inne biura odpowiedzialne za funkcjonowanie obiektu. Na piętrze zlokalizowane zostały pomieszczenia administracji uczelni, sala konferencyjna i dwupoziomowa biblioteka z czytelnią. Ciąg komunikacyjny oddzielający obie strefy łączy wejście główne od ulicy Legnickiej z równie ważnym wejściem od strony Braniborskiej. Pomieszczenie portierni, monitoringu i ochrony obiektu posiada dobry wgląd w obu tych kierunkach, jak również w kierunku klatek schodowych, windy i dodatkowego wejścia od wschodu. Na zapleczu sal teatralnych umiejscowiono zespół garderób dla aktorów i pokój reżysera. Od strony zachodniej zaprojektowano pomieszczenie stanowiące zarówno rampę rozładowczą, kieszeń sceny głównej jak i przedmagazyn dla zespołu magazynów znajdujących się w piwnicach. W południowej, dobrze doświetlonej części piwnic, znajdują się pomieszczenia dekoratorni. Program kondygnacji dopełnia podscenie, pomieszczenia dla pracowników obsługi sceny, siłownia, pokój samorządu studenckiego i pomieszczenia techniczne. W piwnicach nowej części zaprojektowano parking na 60 samochodów. Konstrukcja i materiały Sztywny ruszt żelbetowy o module 1.5x1.5m nawiązującym do 3 metrowego modułu konstrukcyjnego budynku istniejącego jest w zależności od potrzeb „wycinany” na poszczególnych kondygnacjach. W połączeniu z żelbetowymi ścianami sal tworzy sztywne kostki, z których można kształtować dynamiczne układy z dużymi nadwieszeniami. Ostateczny kształt nadaje bryłom okładzina na ruszcie z płyt betonowych zbrojonych włóknem szklanym. Przestrzeń pomiędzy ścianą konstrukcyjną, a okładziną oprócz izolacji pomieścić może łatwo większość instalacji. Zasadę kształtowania opartego na module 1.5x1.5m przekrycia szklanego przedstawiono na planszy nr1. Szkło zespolone o współczynniku przenikania ciepła 1,0 W/m2K - górna szyba ze szkła hartowanego, dolna z bezpiecznego, klejonego warstwowo typu WSG. Uszczelki i uszczelniacze odporne na działanie UV. Pomosty na piętrze posiadają konstrukcję stalową, we fragmentach podwieszaną na cięgnach, natomiast wypełnienie stanowi drewno i szkło pomostowe. Drewno w postaci desek scenicznych zastosowano również w salach zajęciowych oraz w wydzielonej części holu na parterze, stanowiącej miejsce spotkań studentów. Światło Światło wpadające przez wąskie szczeliny pomiędzy bryłami sal buduje nastrój wnętrza. Dodatkowo efekt spotęgowany jest przez zastosowanie przeźroczystych wypełnień w pomostach. Z rozedrganej, dynamicznie zmieniającej się przestrzeni parteru poprzez ażurowe schody i przesycone światłem ciągi pomostów dostajemy się do zawieszonych nad ziemią teatrów. Jedyna kropla światła dziennego wpada tu przez usytuowany w drzwiach iluminator, który niczym wziernik w fotoplastikonie daje ciekawskim z zewnątrz możliwość podglądania tego, co się rozgrywa w środku. Poprzez usunięcie części stropu zapewniono też wystarczającą ilość światła dziennego we foyer. Szklane szczeliny budują nastrój elewacji w nocy. Światło z wnętrza obrysowuje poszczególne bryły i odrywając je od siebie i od podłoża. Otoczenie wraz z małą architekturą oświetlają lampy usytuowane w murkach oporowych tuż nad ziemią. Otoczenie i wnętrze Budynek stoi w chaotycznej przestrzeni, która nie daje możliwości nawiązania z nią właściwie żadnych istotnych relacji, dlatego intencją autorów było stworzenie architektury w pewnym sensie „samowystarczalnej”, zwróconej do wnętrza, które samo w sobie jest wystarczająco interesujące. Z drugiej strony wyrazista rzeźbiarska forma stanowić ma sygnał, że mamy do czynienia z obiektem o szczególnym znaczeniu, mającym szansę na zmianę charakteru tej części Wrocławia. Brak pierzei od strony ulicy Legnickiej wymagał stworzenia odpowiedniego przedpola. Rozwiązano to w postaci podbudowy z pasów zieleni biegnących na całej szerokości działki. Za pomocą niewielkich zafalowań powierzchni na zachód od wejścia głównego wykształcono miejsca do siedzenia. Zagłębione w gruncie patio w północno-wschodniej części działki daje szansę na odizolowanie się od ruchliwej arterii komunikacyjnej. Kamienne pasy wytyczające podziały zieleni zamieniają się tutaj w wodne strugi. Podłoże wysypane jest białym żwirem, którego część przesypuje się do koryt z płynącą wodą. Nocą koryta te są podświetlane. Zieleń ogranicza się do sosny japońskiej, mchów i porostów oraz bluszczy pnących się po trzymetrowej wysokości betonowych ścianach. Wzdłuż ściany północnej biegnie ława. Ascetyczny ogród skomponowany jest w równym stopniu z zieleni, świateł jak i dźwięków – chrzęstu żwiru pod butami i szmeru płynącej wody. Schody łączą patio z wejściem prowadzącym bezpośrednio do części studenckiej. Technologia sal widowiskowych i edukacyjnych. 1. Sala teatralna Zespół widowiskowy o charakterze konfrontacyjnym ze sceną pudełkową. Scena : • wyposażona w system sztankietów dekoracyjnych nad polem gry (sztankiety liniowe, wzdłużne , punktowe , mosty świetlne); • w pudle sceny galerie techniczne , • podłoga sceny drewniana płaska , • klasyczna rama portalowa z wieżami bocznymi i ruchomym portalem , • kurtyna główna podnoszona , • skomunikowana w lewo z magazynem dekoracji. Trakt napełniania zewnętrznego z rampy rozładowczej. Oświetlenie technologiczne: • gniazda oświetlenia regulowanego i nieregulowanego rozmieszczone w rejonach i miejscach , z których klasycznie operują aparaty oświetleniowe (mosty świetlne, portalowy, galerie techniczne, podłoga sceny, proscenium, szczelina oświetleniowa widowni , boczne zespoły oświetlenia na widowni), • regulacja oświetlenia regulatorami tyrystorowymi, • sterowanie regulatorami, aparaturą inteligentną i oświetleniem roboczym z kabiny technicznej zlokalizowanej na tylnej ścianie widowni ( pulpit nastawczo - regulacyjny, pulpity sterownicze, system DMX), • zestaw różnych rodzajów aparatów oświetleniowych. Nagłośnienie elektroakustyka. • pomieszczenia obsługujące Salę Teatralną i Kameralną oraz foyer publiczności – w zasięgu instalacji systemu inspicjenta ( instalacja rozgłaszania, odsłuchu akcji scenicznej, dzwonki zaplecza i foyer oraz TV podglądowa), • na ścianie frontowej głośniki do transmisji bezpośredniej , • na proscenium odsłuchy , • w strukturze Widowni głośniki efektowe , • w całej strukturze Sali rozsiana instalacja do transmisji video dla celów inscenizacyjnych Sale czarna i kameralna Sale o charakterze otwartym. Bez zdefiniowanej relacji widownia - pole gry. Zmienna konfiguracja ustawienia pola gry na podestach, widownia ustawiana zgodnie z założeniami inscenizacyjnymi. Pod sufitem naokoło sceny galerie techniczne z miejscem dla operatorów światła i dźwięku. Nad całą powierzchnią sal ruszt techniczny pozwalający na wieszanie na nim elementów dekoracyjnych, oświetlenia i nagłośnienia. Wyposażenie oświetleniowe i nagłośnienia uniwersalne, do swobodnego konfigurowania sal. Sale dydaktyczne Pod sufitem ruszt techniczny przeznaczony do wieszania oświetlenia technologicznego. Każda sala wyposażona w przejezdny zespół regulatorów z pulpitem sterującym, podłączana do systemu instalacji za pomocą wielowtyku. Każda sala wyposażona w przejezdną szafę z aparaturą nagłaśniającą i video. Sala prób ruchowych wyposażona w lustro na jednej ścianie i drążki przyścienne. Akustyka Przedstawione rozwiązanie uwzględnia bardzo istotne w tego typu obiekcie zagadnienia akustyki. Układ pomieszczeń zapewnia dobre warunki w zakresie ochrony przed hałasem generowanym zarówno wewnątrz jak i pochodzącym z otoczenia obiektu. Niewątpliwym walorem, z punktu widzenia akustyki jest „wyspowy” układ sal zajęć praktycznych. Pojedyncze sale, rozmieszczone na jednym poziomie rozdzielone przestrzeniami komunikacyjnymi, będą miały doskonałą separację jeśli chodzi o wzajemne zakłócenia akustyczne. Wnętrz sal teatralnych (dużej, kameralnej i czarnej), zespół studia nagrań, sale zajęć praktycznych i sale dydaktyczne wyposażone zostaną w odpowiednie adaptacje akustyczne zapewniające właściwe warunki propagacji i percepcji dźwięku. Wentylacja i klimatyzacja W celu skrócenia odległości pomiędzy urządzeniami a pomieszczeniami, które mają one obsługiwać, w budynku zaprojektowano dwie wentylatornie dla wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z odzyskiem ciepła. Pierwsza mieszcząca się nad dokiem wyładowczym obsługuje sale teatralne i pomieszczenia w części istniejącej obiektu. Druga mieści się nad salką konferencyjną i obsługuje część nowoprojektowaną. Czerpnie i wyrzutnie powietrza zaprojektowano w niewidocznych z poziomu terenu ścianach zewnętrznych. W pomieszczeniu sali teatralnej nawiew realizowany powinien być w strefie widowni, natomiast wywiew w strefie sceny. W pozostałych pomieszczeniach łącznie z salą kameralną i czarną nawiew i wywiew proponuje się jako stropowy. Dla każdej z sal teatralnych proponuje się oddzielny układ. Sale zajęć praktycznych obsługiwane będą przez dwie centrale wentylacyjne. W związku z niejednoczesnością wykorzystywania wszystkich sal proponuje się na podejściu instalacji wentylacji do poszczególnych sal zamontowanie regulatorów zmiennego przepływu powietrza, które pozwolą na korzystanie z wentylacji w pomieszczeniach tylko wtedy, kiedy jest wykorzystywana dana sala. W celu poprawnego działania danego układu wentylacji wentylatory w centrali nawiewno - wywiewnej muszą zostać wyposażone w falowniki. W salach zajęć praktycznych nawiew powietrza ze względu na ich dużą wysokość proponuje się realizować dołem, wywiew górą. Instalacja wentylacji dla sal zajęć praktycznych będzie również wykorzystywana do dogrzewania pomieszczeń. Opcjonalnie proponuje się wykonanie w obiekcie instalacji klimatyzacji poprzez zamontowanie w centralach wentylacyjnych (oprócz central dla szatni) chłodnic wodnych. Instalacja klimatyzacji powinna być wykonana (ze względu na duże przeszklenie, a w związku z tym występującymi dużymi zyskami ciepła) dla korytarzy pomiędzy salami zajęć praktycznych. Źródłem chłodu dla chłodnic w centralach będzie agregat wody lodowej, który proponuje się zabudować na dachu obiektu obok pomieszczeń biblioteki. Instalacja grzewcza Dla potrzeb wymiennikowni wykorzystano korytarz pod sceną, który zostanie wydzielony jako osobne pomieszczenie. Odpowiedni rozdzielacz pozwoli na zasilanie poszczególnych segmentów oddzielnymi obiegami. Przewiduje się wymianę instalacji na nową opartą na systemie z rur polietylenowych z wkładką aluminiową oraz grzejnikach płytowych dolnozasilanych. Opcjonalnie w pomieszczeniach zajęć praktycznych (ze względu na ich dużą wysokość) proponuje się wykonanie ogrzewania podłogowego, które pozwoli na utrzymywanie w pomieszczeniu równomiernego rozkładu temperatur. W przypadku niewystarczającej mocy grzewczej instalacji ogrzewania podłogowego dogrzewanie pomieszczeń można realizować za pomocą wentylacji. Zapotrzebowanie mocy grzewczej: Q = 1400 kW Instalacje elektryczne i niskoprądowe 1. Zasilanie obiektu. Kompleks budynków PWST Wrocław zasilany będzie napięciem 230/400 V z własnej stacji transformatorowo – rozdzielczej SN/400 V zabudowanej na terenie obiektu w pomieszczeniu do tego celu przeznaczonym. Stacja zasilana będzie napięcie średnim z dwóch niezależnych linii z sieci energetyki zawodowej i wyposażona w dwa transformatory SN/400 V (o mocy wynikającej z obliczeń projektowych) oraz rozdzielnicę 230/400 V. Zabudowa dwóch transformatorów zasilanych z dwu niezależnych linii spełni warunek podstawowego i rezerwowego zasilania obiektu. 2. Rozdział energii elektrycznej. Głównym punktem rozdziału energii elektrycznej będzie rozdzielnia 230/400V jedno -systemowa i jednosekcyjna w wykonaniu szafowym, w oparciu o rozwiązania typowe zabudowana w stacji zasilającej. Powyższa rozdzielnia zasilała będzie tablice bezpiecznikowe – kondygnacyjne oraz wydzielone tablice światła regulowanego i maszynowni sceny teatru. • tablice kondygnacyjne – zasilały będą odbiory 230/400V na poszczególnych kondygnacjach obiektu, • tablice światła regulowanego – wyposażone w układy regulacyjne zasilały będą obwody światła regulowanego, • tablica maszynowni sceny teatru – wyposażona w układy sterowania zgodnie z opracowaniem projektowym zasilała będzie odbiory sceny i widowni. 3. Układ pomiarowo – licznikowy. Przewiduje się zastosowanie pośredniego układu pomiarowego zabudowanego w stacji SN/400V. Warunki zabudowy układu pomiarowego określi właściwy zakład energetyki zawodowej. 4. Układ samoczynnego załączenia rezerwy Układ samoczynnego załączenia rezerwy SZR przewiduje się wykonać na napięciu 230/400V w polu dopływowym rozdzielni zgodnie z opracowaniem projektowym. 5. Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych Punktem zasilania obwodów oświetlenia wewnętrznego i gniazd wtyczkowych będą tablice bezpiecznikowe zabudowane na poszczególnych kondygnacjach. Wydzielonymi obwodami będą: • obwody gniazd 230 V napięcia gwarantowanego zasilające urządzenia informatyki i telekomunikacji, • obwody oświetlenia bezpieczeństwa i kierunkowego. 6. Instalacja światła regulowanego Zgodna z technologią sal widowiskowych i edukacyjnych. 7. Instalacja nagłaśniająca Zgodna z technologią sal widowiskowych i edukacyjnych oraz projektem akustyki. 8. Instalacje niskoprądowe W celu zapewnienia komfortu pracy i bezpieczeństwa obiektu przewiduje się wykonanie następujących instalacji: • wewnętrzną sieć teletechniczną z centralą podłączoną do wybranego operatora , • wewnętrzną sieć informatyczną, • monitoring, • antywłamaniową, • domofonową, • pożarową z wyłącznikiem pożarowym – połączoną poprzez szafę dystrybucyjną z miejskim system ostrzegania pożarowego. 9. Instalacja oświetlenia zewnętrznego Instalację oświetlenia zewnętrznego tj. części zielonej z atrium, ciągów komunikacyjnych, parkingów i dróg zrealizowano za pomocą nisko usytuowanych lamp parkowych montowanych w murach. Urządzeniem załączającym powyższe oświetlenie będzie wyłącznik zmierzchowy. 10. Instalacje ochronne • ochrona przeciwporażeniowa – ochronę przed dotykiem bezpośrednim zapewnia rodzaj zastosowanej aparatury i urządzeń. W normalnych warunkach żadna część obwodu będąca pod napięciem nie jest dostępna, co zapewnia izolacja robocza i zastosowana obudowa urządzeń. • ochronę przed dotykiem pośrednim uzyska się przez samoczynne wyłączenie zasilania odbiornika z czasem krótszym od 0,4s; • ochrona przepięciowa – sieć elektryczna powyższego obiektu zasilana będzie linią kablową o długości większej od 150m co uzasadnia niestosowanie ochrony przepięciowej w/g kategorii przepięć IV i III zgodnie z obowiązującymi normami. Uwzględniając II kategorię przepięć bez iskiernikowe ograniczniki zabudować w rozdzielni 230/400 V zgodnie z zasadami instalowania bez iskiernikowych ograniczników przepięć. DANE TECHNICZNE: POWIERZCHNIA całości (użytkowa + ruchu) 8 906 m2 KUBATURA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ: 16 638 m3 KUBATURA CZĘŚCI PROJEKTOWANEJ: 29 856 m3 KUBATURA ISTNIEJĄCA + PROJEKTOWANA: 46 494 m3 BILANS TERENU: POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 3.745,3 m2 POWIERZCHNIE UTWARDZONE: 2.175,5 m2 POWIERZCHNIA ZIELENI: 1.079,2 m2 POWIERZCHNIA TERENU RAZEM: 0,70 ha Zespół autorski: Pracownia Architektury i Grafiki "topPROJECT" w Rybniku Marek Wawrzyniak ZESPÓŁ AUTORSKI: -arch Marek Wawrzyniak -Karol Wawrzyniak- student Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej -Tomek Kujawski - student Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej WSPÓŁPRACA: - arch. Zofia Surma-Kuczera - arch. Marek Lis - arch. Aleksander Kasiuchnicz - arch. Joanna Wawrzyniak KONSULTACJE BRANŻOWE: - Marek Wojciechowski- technika i technologia teatralna - Jan Dodacki- akustyka - Wojciech Ciepliński- inst. wod.-kan., wentylacja, klimatyzacja - Marian Cimała- instalacje elektryczne
sDObvQAGRhFSNk2HysQ53nduT55RXvRFRcdngoVMV5h2IDm2ZOj7tBJGdtfL_top1.jpg
nmaJAiL5qP5nkcBpDIUpTaznWJQyLrTHPYeJTmICQF97Sn61jzvVEnf58h4T_top2.jpg
wgPusWSLnY7fFRxQKhzwMF1XxWMYDqBCwCTXVzyHPz54xKMAbikd8reGw4tM_top3.jpg
Zh7Ryfz1pDDVjwtFPTihMm7G0PlVEkAxEp6gxcm1obCrxjzUvNJ2eM9h7YlH_top4.jpg
neW5Z1P1gjS9EKvjndWQNaQ6FYCfp8wwjCKMMPZidEFANtWk2rvx3lDJ74Ry_top5.jpg
fvrUcMDH3rHHX0gGChsVXAXZmhX2wcVNZBX7g1o6vylP9NUXhQAqLQyvor8H_top6.jpg
KJjge96uL5PGFavhyygTBT8g23F0v4DS01MJCpQPnY9TQCiZCVSl8h1dXiCG_top9.jpg

Brałeś udział w projekcie? Opowiedz nam swoją historię.

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

Kolonia Zgorzelec znów zamieszkała
Kolonia Zgorzelec znów zamieszkała

Kolonia Zgorzelec – to zespół mieszkalnej kolonii robotniczej w Bytomiu. Zbudowana została w latach ...

Plebiscyt Polska Architektura XXL 2023 rozstrzygnięty. Znamy najlepsze realizacje minionego roku!
Plebiscyt Polska Architektura XXL 2023 rozstrzygnięty. Znamy najlepsze realizacje minionego roku!

Za nami szesnasta edycja Plebiscytu Polska Architektura XXL. Profesjonalne jury oraz publiczność wyb ...

Rdzawy most pieszo-rowerowy przez Wisłę w Warszawie. Nowe realizacje.
Rdzawy most pieszo-rowerowy przez Wisłę w Warszawie. Nowe realizacje.

Ma 452 metry długości i łączy dwie strony miasta. To nowy most pieszo-rowerowy w Warszawie, który je ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Wnętrza
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera