Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Polskie okna

 

Czas czytania: ~5 min


Analiza rynku okien wykonana przez firmę INTERCONNECTION Consulting Group

 

2002 rok był już trzecim z kolei rokiem spadku na polskim rynku okien. Ogółem sprzedano 4,5 milionów jednostek okiennych, co oznacza spadek o –5,9% w porównaniu z ro-kiem ubiegłym. Spadek był mniejszy niż w 2001 roku, kiedy to sprzedaż okien zmniejszyła się o -9%. Powodem spadku była nadal słaba koniunktura, niski poziom inwestycji bezpośrednich oraz, w sektorze prywatnym, następstwa zniesienia dużej ulgi budowlanej, których nie zdołała zrekompensować nawet nowowprowadzona ulga remontowa. Podczas gdy początkowa faza kryzysu dotknęła najbardziej mniejsze firmy, trzeci rok spadku pociągnął za sobą także ofiary spośród największych firm na rynku: firmę Stolbud Gorzów oraz niedawno powstałą Montostal-Este z Ciągowic. W bieżącym roku 2003 ma nastąpić ponowny, jednak wyraźnie mniejszy niż w zeszłym roku, spadek ilościowy. W 2004 producenci okien będą mogli się znowu cieszyć z lekkiego wzrostu zbytu o +2,5%. Zarówno w zeszłym roku, jak i w bieżącym 2003 r., dają się zauważyć pokaźne odchylenia regionalne. Po raz pierwszy przeprowadzona analiza rynku polskiego na płaszczyźnie 45 jednostek administracyjnych, IC-Win!Local®, wykazała znaczne róż-nice w rozwoju rynku w poszczególnych regionach, których wskaźniki wahały się w 2002 roku pomiędzy +29% i -33%. Wobec wciąż spadających cen odnotowano w 2002 roku jeszcze głębszy spadek obrotów w branży. Wartość sprzedanych na rynku okien wyniosła ogółem 776 milionów euro, co oznacza spadek aż o -9,0% w stosunku do roku ubiegłego. Spadek cen utrzyma się jeszcze w ciągu najbliższych dwóch lat, z tego powodu należy się liczyć w roku bieżącym z dalszą redukcją obrotów o -4,3% oraz ze stabilizacją w 2004 roku. Wzrost obrotów na rynku okien nastąpi dopiero w pierwszym roku po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej wraz z istotnym inwestycyjnie wzrostem PKB o ponad 3%. Potencjał rozwoju rynku okien w Polsce jest jednak duży, z jednej strony ze względu na potężne zapóźnienia inwestycyjne w zakresie budownictwa niemieszkalnego jak szkoły, szpitale, budynki przemysłowe i biurowce, z drugiej strony z powodu znacz-nych niedoborów w budownictwie mieszkaniowym, szczególnie w segmencie remon-towym. Zgodnie z szacunkami około 80% okien, czyli 32,8 miliona, nadaje się do wymiany. Także w międzynarodowym porównaniu produkcji okien na mieszkańca Polska plasuje się na jednej z ostatnich pozycji w Europie. W 2002 roku osiągnęła mianowicie kwotę 0,11 jedn.okiennych/mieszkańca, czyli prawie o prawie 40% mniej od przeciętnej europejskiej i aż trzy razy mniej niż lider tego rankingu- Austria. W ramach badań pierwotnych rynku okien przeprowadzono specjalistyczne wywiady z 50 dyrektorami i managerami producentów okien, szkła, profili oraz okuć w Polsce. Według tak zdobytych informacji jakościowych wejście do Unii nie odgrywa już dla większości respondentów tak dużej roli, jak jeszcze przed rokiem, kiedy rozszerzeniu Unii i z tym związanymi inwestycjami przypisywano dużą rolę na drodze do wyjścia z kryzysu. W 2002 roku postrzegano ten fakt sceptycznie, głownie z powodu podwyższenia niskich stawek podatku VAT (7%), które wraz z wejściem do UE zostaną zwiększone do poziomu 22%. Zostaną wprawdzie zastosowane wyjątki dla firm oferujących kompletne usługi (np. sprzedaż okien wraz z montażem), mimo to obawy respondentów pozo-stają duże. Inne obawy związane były z postępującym trendem konsolidacji firm dostawczych na rynku polskim. Zdaniem 26 % respondentów fenomen ten pogłębi problemy na polskim rynku okien, podwyższając koszty produkcji już od kilku lat taniejących okien, na co wiele firm nie będzie po prostu stać. Okna z PCV stanowią nadal najlepiej rozwijającą się grupę produktów na polskim rynku stolarki okiennej, w 2002 roku osiągnęły 45,1% rynku, czyli ilościowo 2,0 miliony jednostek okiennych. Najwyższe udziały w sprzedaży okien PVC ma dwóch gigantów sektora PCV: Drutex i Oknoplast Kraków. Główną przyczyną pomyślnego rozwoju tej grupy produktów była wyraźne preferowanie okien z tworzyw sztucznych w dwóch, obecnie najbardziej dynamicznych sektorach branży okiennej: w segmencie renowacji oraz budownictwie mieszkaniowym rezydencyjnym (domy jedno i dwurodzinne). Rozwojowi sprzyjała dodatkowo silniejsza niż w przypadku okien drewnianych redukcja cenowa. Wzrost na rynku okien PCV utrzyma się także w najbliższych dwóch latach, aż do osiągnięcia w roku 2004 46,8% rynku. Z punktu widzenia ilościowego okna drewniane zajęły definitywnie drugą pozycje na rynku, osiągnąwszy w 2002 r. 40,9% rynku. W 2003 roku ich udział zmniejszy się o dalsze -2,8%, a w 2004 r. o -3,4%. Dopiero w następnych kilku latach, wraz z rosnącą aktywnością nowego budownictwa, będziemy świadkiem powolnego, lecz syste-matycznego wzrostu udziału okien drewnianych w powiększającym się rynku. Okna aluminiowe zdołały podwyższyć swój udział w rynku do 12,5%, co odpowiada 561 tys. sprzedanych jednostek okiennych. W 2003, przy stałej ilości oraz obniżających się cenach, nastąpi spadek wartościowy o -1,4%. Już w 2004 roku rynek okien aluminiowych ponownie, nieznacznie wzrośnie, zarówno ilościowo jak i wartościowo. Wzrost udziału okien łączonych był jeszcze wyższy niż w przypadku okien z aluminium. Ogółem sprzedano 62,2 tys. okien, co się równa 1,5% rynku. Wobec rosnącej ilości i lekko rosnących cen wartość tej grupy produktów wzrosła aż o 18%. W 2002 suma okien wyprodukowanych na potrzeby renowacji przekroczyła 60% rynku, co zbliżyło polską strukturę rynku do niemieckiego. Wzrost tego sektora utrzyma się do 2004 roku, kiedy to również nowe budownictwo po raz pierwszy wyraźnie się ożywi. 38,3% rynku należało do budownictwa mieszkaniowego. W 2003 nastąpi krótka przerwa w utrzymującym się od kilku lat wzroście tego segmentu. W 2004r. na nowo oczekiwany jest wzrost, szczególnie w zakresie budownictwa mieszkaniowego wielopiętrowego. Autorem badania jest wiedeńska firma INTERCONNECTION Consulting Group

Podepnij swój artykuł

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

Zagłosuj w Plebiscycie Polska Architektura XXL 2023. Wybierz najlepszą realizację architektoniczną minionego roku.
Zagłosuj w Plebiscycie Polska Architektura XXL 2023. Wybierz najlepszą realizację architektoniczną minionego roku.

Weź udział w Plebiscycie Polska Architektura XXL 2023 i oddaj swój głos na najlepszą realizację arch ...

Torus symbolem miasta
Torus symbolem miasta

Charakterystyczna konstrukcja górująca nad częścią Ciechanowa powszechnie nazywana jest wieżą ciśnie ...

Nowa architektura w przemysłowej okolicy
Nowa architektura w przemysłowej okolicy

Choć przemysł ciężki od lat nie definiuje już charakteru Górnego Śląska, wciąż w tym regionie istnie ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Technologie
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera