Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Kreisel - co nowego?

 

Czas czytania: ~8 min


Box informacyjny firmy Kreisel

 

6WtQufVHSTw9OjRSDaLE3SdF5TV3ng4QjvK55nc8BBqtHa8Ik8i4AJBYSOPv_logo-kreisel-v7-1.gif
Tynki KREISEL Firma KREISEL - Technika Budowlana ma w swojej ofercie bardzo bogaty asortyment tynków cienkowarstwowych, tradycyjnych oraz tradycyjnych udoskonalonych. W przypadku tynków cienkowarstwowych, do dyspozycji są cztery ich rodzaje: mineralne, silikatowe, akrylowe i silikonowe, a każdy z nich produkowany jest o kilku granulacjach i umożliwia uzyskanie faktur drapanych lub ziarnistych (a w przypadku tynków mineralnych, także faktur wytłaczanych). Unikalna paleta barw tynków cienkowarstwowych firmy KREISEL liczy ponad 200 kolorów. Tynki te mogą być wykorzystywane jako wyprawa pocieniona w systemach bezspoinowego ocieplania ścian (metoda "lekka mokra") oraz jako zewnętrzna warstwa tynków z zapraw zwykłych, lekkich lub termoizolacyjnych. TYNKI MINERALNE: POZTYNK - SZ, ROLTYNK Cienkowarstwowe, szlachetne tynki mineralne produkowane są na bazie spoiw cementowych i wapiennych oraz starannie dobranych kruszyw wypełniających i fakturujących. Zawierają ponadto dodatki modyfikujące, poprawiające parametry fizyczne i mechaniczne wypraw tynkarskich (przyczepność, odporność na pękanie, nasiąkliwość). Zwiększona zdolność do zatrzymywania wody zarobowej powoduje prawidłowy przebieg procesu wiązania spoiw hydraulicznych w cienkiej warstwie, ograniczając ryzyko "spalenia" zaprawy. Zaletą tynków mineralnych jest ich duża trwałość i odporność na wpływ czynników atmosferycznych, bardzo dobra przepuszczalność pary wodnej i dwutlenku węgla, duża zdolność oddawania wilgoci. Tynki te produkowane są w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodą na budowie. Kolor elewacji można uzyskać stosując tynki barwione w masie lub tynki białe, malowane farbami elewacyjnymi. Wykonywanie tynków mineralnych barwionych w masie, wymaga przestrzegania zasad ujednolicania koloru. Jedną z nich jest zalecenie stosowania tzw. farby egalizacyjnej - zwłaszcza, jeśli tynk był wykonywany w obniżonej temperaturze i podwyższonej wilgotności powietrza. Zadaniem farby egalizacyjnej, jest niedopuszczenie do wystąpienia przebarwień wynikających z działania czynników atmosferycznych, wyrównanie niedokładności wykonawczych, a ponadto zmniejszenie nasiąkliwości tynków i zwiększenie zdolności do samooczyszczania powierzchni. Produkowane przez firmę KREISEL farby egalizacyjne są to farby silikonowe, o kolorach dostosowanych do palety kolorów tynków, wymagające jednokrotnego nałożenia. Możliwe jest także stosowanie tynków białych, malowanych farbami elewacyjnymi. Jednak w tym przypadku wydłuża się czas wykonywania elewacji, gdyż potrzebne są przerwy technologiczne na wysychanie poszczególnych warstw powłoki malarskiej. Zwiększają się także nakłady na robociznę i utrzymanie rusztowań. Farba ponadto zaciera fakturę tynku, a każdy jej odprysk odsłania białe podłoże. TYNKI AKRYLOWE: AKRYTYNK, MOZATYNK-S Tynki akrylowe (Akrytynki) wytwarzane są na bazie wodnej dyspersji spoiwa organicznego oraz starannie dobranych kruszyw fakturujących i wypełniających. Zawierają ponadto dodatki zwiększające trwałość wypraw. Zaletą tynków polimerowych jest ich duża elastyczność, wysoka odporność udarnościowa, bardzo mała nasiąkliwość wodna, wysoka przyczepność do różnych podłoży. Są ponadto stosunkowo łatwe do nakładania. Mają jednak niską paroprzepuszczalność. Z tego względu nie są zalecane do stosowania w systemach ociepleń z wełną mineralną, a także na niedostatecznie wyschniętych podłożach ściennych, np. na świeżych murach z betonów komórkowych. Tynki te produkowane są w postaci gotowych do użycia mas tynkarskich. Tynki akrylowe charakteryzują się możliwością trwałego koloryzowania w najostrzejszej nawet tonacji. Należy jednak zwrócić uwagę, aby ze względu na możliwość zbyt dużego nagrzewania się tynków ciemnych, w systemach ocieplania ścian, na dużych powierzchniach elewacji stosować tynki, których tzw. współczynnik jasności nie jest mniejszy od 20%. Wartość tego współczynnika podawana jest we wzornikach kolorystycznych tynków. Odmianę tynków akrylowych stanowią tynki mozaikowe. Kolor i strukturę tych tynków uzyskuje się stosując do ich produkcji różnobarwną mieszaninę naturalnych kruszyw kolorowych lub trwale powierzchniowo barwionych, zatopionych w transparentnej po wyschnięciu żywicy akrylowej. Wysokie parametry wytrzymałościowe, odporność na wpływy atmosferyczne, walory estetyczne, łatwość utrzymywania w czystości, predysponują te tynki do stosowania w miejscach eksponowanych, narażonych na uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia, zarówno na zewnątrz, jak i wewnętrz budynków. TYNKI SILIKATOWE (KRZEMIANOWE): SILIKATYNK Tynki silikatowe wytwarzane są na bazie szkła wodnego potasowego i wodnej dyspersji spoiwa organicznego oraz starannie dobranych kruszyw fakturujących i wypełniających. Zawierają ponadto dodatek silikonu zwiększający odporność na wpływy atmosferyczne. Zaletami tynków silikatowych są: duża trwałość i odporność na działanie agresywnych czynników atmosferycznych, mała nasiąkliwość wodna, bardzo duża przyczepność do podłoża, paroprzepuszczalność. Tynki te są mniej elastyczne od tynków akrylowych, ale bardziej elastyczne od tynków mineralnych. Nie ma przeciwskazań do stosowania ich w żadnym z powszechnie znanych systemów ocieplania ścian. Tynki te produkowane są w postaci gotowych do użycia mas tynkarskich. Tynki silikatowe wymagają pewnej wprawy w ich wykonywaniu. Ze względu na wysoką alkaliczność i zachodzące reakcje chemiczne zaleca się, aby na dużych powierzchniach elewacji stosować barwy o współczynniku jasności nie mniejszym niż 40%. TYNKI SILIKONOWE: SILIKOTYNK Tynki silikonowe produkowane są na bazie spoiwa krzemo-organicznego (silikonowego) z dodatkiem wodnej dyspersji żywicy akrylowej oraz starannie dobranych kruszyw fakturujących i wypełniających. Tynki te łączą zalety tynków mineralnych i akrylowych. Cechują się dobrą przepuszczalnością pary wodnej i dwutlenku węgla przy jednosześnie bardzo małej nasiąkliwości. Są bardziej elastyczne od tynków mineralnych i silikatowych. Charakteryzują się bardzo dobrą stabilnością kolorów i odpornością na czynniki atmosferyczne. Mogą być stosowane we wszystkich powszechnie znanych systemach ocieplania ścian. Tynki silikonowe produkowane są w postaci gotowych do użycia mas tynkarskich. Oprócz tynków cienkowarstwowych, w ofercie firmy Kreisel są także materiały do wykonywania jedno- lub wielowarstwowych tynków tradycyjnych i tradycyjnych udoskonalonych: gipsowych i gipsowych lekkich, cementowych, cementowo-wapiennych i cementowo-wapiennych lekkich, wapiennych i wapienno-cementowych. EXTRALEP – extra czas dla Ciebie KREISEL prezentuje nową, niezwykle praktyczną, szybkowiążącą zaprawę klejącą – EXTRALEP. To nowoczesna zaprawa przeznaczona do cienkowarstwowego mocowania posadzkowych i ściennych płytek ceramicznych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Największą zaletą EXTRALEPU jest właśnie „szybkie i mocne wiązanie”, umożliwiające spoinowanie już po 3-4 godzinach po ułożeniu płytek! Taka możliwość pozwala znacząco usprawnić i przyśpieszyć prace płytkarskie, a co za tym idzie szybciej zakończyć cały remont, lub budowę. Szczególne właściwości EXTRALEPU (szybkie wiązanie i twardnienie zaprawy) pozwalają także na prowadzenie prac w tzw. przejściowych porach roku (wczesną wiosną i późną jesienią), kiedy warunki atmosferyczne (okresy niskiej temperatury) utrudniają prowadzenie prac budowlano-remontowych. EXTRALEP to zaprawa mrozo- i wodoodporna, przygotowana w postaci suchej mieszanki spoiw i wypełniaczy mineralnych oraz domieszek modyfikujących. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną, szybko twardniejąca masę klejącą do nakładania cienkowarstwowego. Przeznaczenie: Do wszystkich rodzajów płytek ceramicznych ściennych i podłogowych (glazury, terakoty, gresu) we wnętrzach budynków oraz mrozoodpornych płytek na zewnątrz budynków, do sztywnych nieodkształcalnych podłoży mineralnych. Podłożami mogą być betony zwykłe, betony lekkie, tynki cementowe i cementowo-wapienne, jastrychy cementowe. Zaprawy nie należy stosować do układania płytek na jastrychach z ogrzewaniem podłogowym oraz do przyklejania płytek gresowych na zewnątrz budynków. Sposób użycia: Przygotowanie podłoża: Wszystkie podłoża powinny być właściwie przygotowane, mieć odpowiednią nośność, stałą i jednorodną strukturę oraz być równe i oczyszczone z kurzu, tłuszczów, smarów, środków antyadhezyjnych, resztek farb itp. Wyprawy i powłoki niestabilne, o niedostatecznej przyczepności, należy usunąć. Podłoża betonowe muszą mieć co najmniej 6 miesięcy, a tynki oraz cementowe jastrychy co najmniej 4 tygodnie. Nierówności podłoża należy zniwelować przy użyciu zaprawy wyrównująco-szpachlowej POZBUD lub zaprawy szpachlowo-renowacyjnej RENOBUD (jeśli wymagana jest dodatkowo naprawa podłoża i wypełnienie dużych ubytków). Nierówne powierzchnie podłóg zaleca się wyrównać masą samopoziomującą RENOGRUNT-BW. Podłoża silnie i nierównomiernie nasiąkliwe (np. betony komórkowe, tynki nierównej grubości) oraz podłoża pylące należy zagruntować środkiem GRUNTOLIT-W. Podłoża piaszczące lub kredujące, a także wymagające poprawy wodoodporności należy zagruntować środkiem GRUNTOLIT-R. Przygotowanie produktu: Suchą mieszankę należy wsypywać stopniowo do pojemnika zawierającego odpowiednią ilość czystej, chłodnej wody, mieszając ręcznie lub mechanicznie za pomocą wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Odstawić na czas dojrzewania wynoszący ok. 5-10 minut i ponownie dokładnie wymieszać. Masa powinna mieć taką konsystencję, aby po nałożeniu na stalową pacę ustawioną pod kątem, nie zsuwała się z niej. Stwardniałej masy nie rozrabiać wodą, ani nie mieszać ze świeżym materiałem. Dane techniczne: § środki gruntujące: GRUNTOLIT-W lub GRUNTOLIT-R - w zależności od rodzaju podłoża § temperatura stosowania: +5°C do +30°C § proporcje mieszania z wodą: ok. 7,75 l. wody na 25 kg suchej mieszanki (ok. 3,10 l. na 10 kg, ok. 1,55 l. na 5 kg) § wielkość zębów pacy: 3 do 10 mm § maksymalna grubość warstwy zaprawy: 5 mm § czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą: 30 minut (w temperaturze otoczenia +20°C) § UWAGA: czas otwartego schnięcia: ok. 10 minut, czas korekty: 5 minut (przy tym produkcie wymagana jest wysoka sprawność w układaniu płytek) § możliwość spoinowania: po 3-4 godzinach w temperaturze powietrza, materiałów i podłoża +20°C (w niższych temperaturach czas ten może ulec wydłużeniu) § zużycie: 1,2 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy zaprawy § cena: 34,50 zł/25 kg (przybliżona cena rynkowa) - ... minus koszty oczekiwania na wysychanie tradycyjnej zaprawy, przestoju na budowie... Zobacz:www.kreisel.com.pl

Podepnij swój artykuł

tagi

Najmłodszy polski zabytek
Najmłodszy polski zabytek

Jak do tej pory zwykle ważnym kryterium, powodującym wpisanie jakiejś budowli do rejestru zabytków b ...

Światło w architekturze. II edycja
Światło w architekturze. II edycja

Światło w architekturze ma znaczący wpływ na wizualną percepcję budynku, nastrój i zadowolenie użytk ...

Drewniany dom Czarna Perła w Lanckoronie. Architektura, która łączy tradycję z nowoczesnością – prezentacja online i wywiad z architektem
Drewniany dom Czarna Perła w Lanckoronie. Architektura, która łączy tradycję z nowoczesnością – prezentacja online i wywiad z architektem

Czarna Perła w Lanckoronie to dom jednorodzinny, który skalą, formą i detalem nawiązuje do tradycyjn ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Technologie
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera