Cement do zadań specjalnych - Sztuka architektury

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Cement do zadań specjalnych

 

Czas czytania: ~3 min


Cement do zadań specjalnych HSR 52,5 - produkt posiada bardzo wysoką wytrzymałość końcową oraz szczególną odporność na korozję.

 

PBcj4AOFHUmRwh2UVjK8zILbed2SgP6gBZEp4dnZb4IY3OoIMawFhi8C4sWf_lafarge-beton-mosty-srednie.jpg
Lafarge wprowadza do swojego asortymentu cement do zadań specjalnych HSR 52,5. Produkt posiada bardzo wysoką wytrzymałość końcową oraz szczególną odporność na korozję. Przeznaczony jest do wykonywania betonów mostowych i drogowych o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych. Jego stosowanie zaleca się także przy budowie konstrukcji narażonych na działanie środowisk agresywnych chemicznie takich, jak: woda morska, ścieki komunalne i przemysłowe czy wody podziemne.
Nowy produkt to cement portlandzki klasy 52,5 o wysokiej odporności na działanie agresji siarczanowej i niskiej zawartości alkaliów. Dzięki wyjątkowym parametrom technicznym oraz kompozycji chemicznej, cement HSR 52,5 może być stosowany przy najbardziej wymagających konstrukcjach przemysłowych lub infrastrukturalnych. Budowle hydrotechniczne i ekologiczne Korzystny skład mineralny (niska zawartość glinianu trójwapniowego, C3A ≤ 3%) cementu HSR 52,5 sprawia, że jest on doskonałym rozwiązaniem dla realizacji elementów konstrukcyjnych narażonych na działanie środowisk agresywnych chemicznie, np.: wody morskiej lub ścieków. Niska zawartość alkaliów w tym cemencie, w dużym stopniu ogranicza ryzyko wystąpienia korozji alkalicznej betonu na skutek reakcji alkaliów z zawartą potencjalnie w kruszywie reaktywną krzemionką. Dzięki obniżonej zawartości alkaliów cement HSR 52,5 może być bezpiecznie stosowany z różnymi rodzajami kruszywa.
Mosty i drogi Dobra dynamika narastania wytrzymałości w początkowym okresie dojrzewania oraz wysoka wytrzymałość końcowa produktu sprzyjają terminom realizacji obiektów mostowych, nawierzchni drogowych czy lotniskowych gwarantując przy tym wysokie walory techniczne i użytkowe konstrukcji. Specjaliści Lafarge położyli szczególny nacisk na optymalizację składu i parametrów technicznych, dzięki czemu produkt ten, ze względu na swoją bardzo szeroką aplikacyjność znajduje zastosowanie dla realizacji typowych jak i bardzo wymagających szeroko rozumianych konstrukcji inżynierskich.
bzs8t4hbO0LoI7H4aBNruSTDBnC2elufQN186wWz4xfoZM59o3sCXrqQqzvu_dariusz-bochenczyk-lafarge.JPG
Ekspert Lafarge wyjaśnia Dariusz Bocheńczyk, kierownik ds. badań i rozwoju produktów Lafarge Cement S.A. Czym jest korozja siarczanowa? Korozja siarczanowa jest typem korozji chemicznej betonu o charakterze ekspansywnym. Korozję siarczanową wywołują aniony siarczanowe (SO42-) zawarte w wodzie pochodzącej z procesów przemysłowych i ścieków oraz w wodzie morskiej lub podziemnej. Niekiedy duże ilości siarczanów występują w wodzie gruntowej. Aniony siarczanowe zawarte w wodzie przenikają do betonu i reagują z uwodnionymi glinianami wapniowymi pochodzącymi z hydratacji cementu. W wyniku tej reakcji powstaje mocno ekspansywny związek chemiczny - ettryngit, który może doprowadzić nawet do całkowitego zniszczenia konstrukcji. Skutecznym sposobem ochrony materiałowej przed korozją siarczanową jest zastosowanie cementu portlandzkiego odpornego na siarczany (wyróżnik HSR). Co to jest cement niskoalkaliczny? Cement niskoalkaliczny to cement o niskiej zawartości rozpuszczalnych alkaliów. Niektóre rodzaje kruszywa zawierają rozpuszczalne w środowisku alkalicznym minerały, tzw. reaktywną krzemionkę. Reaguje ona w betonie z alkaliami, których źródłem jest m.in. cement. W wyniku tej reakcji na powierzchni ziaren kruszywa powstają krzemiany sodu i potasu zdolne do wiązania wody i pęcznienia. Generuje to wewnętrzne naprężenia, które zwykle prowadzą do spękania betonu i utraty nośności konstrukcji. Jednym z najprostszych sposobów ochrony materiałowej betonu w celu uniknięcia takiej reakcji jest stosowanie cementu niskoalkalicznego (wyróżnik NA). Ciepło wydzielane w procesie hydratacji cementu. W wyniku procesu hydratacji cementu może pojawić się duża różnica temperatur pomiędzy wnętrzem a powierzchnią konstrukcji. Ma to miejsce szczególnie w przypadku elementów o dużych przekrojach lub dużej kubaturze. Wywołane dużym gradientem temperatur naprężenia prowadzą do powstawania mikrospękań betonu, które znacznie obniżają wytrzymałość i trwałość całej konstrukcji. Dlatego w przypadku betonowania konstrukcji o większych przekrojach i jednocześnie wymaganej wysokiej wytrzymałości zaleca się zastosowanie cementu, który cechuje się mniejszą ilością wydzielanego ciepła w procesie twardnienia. Wśród cementów portlandzkich wyższych klas takim cementem jest właśnie cement HSR 52,5.

Podepnij swój artykuł

tagi

Nowa Chmielna w Warszawie – wyniki konkursu na zieloną ulice
Nowa Chmielna w Warszawie – wyniki konkursu na zieloną ulice

Nowa Chmielna – pod tym hasłem władze Warszawy zorganizowały konkurs architektoniczny na projekt mod ...

Recykling energii jako sposób na spowolnienie zmian klimatycznych
Recykling energii jako sposób na spowolnienie zmian klimatycznych

Zapraszamy na cykl dyskusji online o możliwościach spowolnienia zmian klimatu oraz koniecznych przed ...

Webinarium Libet: Jak dbać o betonowe powierzchnie?
Webinarium Libet: Jak dbać o betonowe powierzchnie?

Umożliwiają trwały i estetyczny montaż betonowych elementów, chronią przed szkodliwymi czynnikami, p ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera