Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Cement do zadań specjalnych

 

Czas czytania: ~3 min


Cement do zadań specjalnych HSR 52,5 - produkt posiada bardzo wysoką wytrzymałość końcową oraz szczególną odporność na korozję.

 

PBcj4AOFHUmRwh2UVjK8zILbed2SgP6gBZEp4dnZb4IY3OoIMawFhi8C4sWf_lafarge-beton-mosty-srednie.jpg
Lafarge wprowadza do swojego asortymentu cement do zadań specjalnych HSR 52,5. Produkt posiada bardzo wysoką wytrzymałość końcową oraz szczególną odporność na korozję. Przeznaczony jest do wykonywania betonów mostowych i drogowych o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych. Jego stosowanie zaleca się także przy budowie konstrukcji narażonych na działanie środowisk agresywnych chemicznie takich, jak: woda morska, ścieki komunalne i przemysłowe czy wody podziemne.
Nowy produkt to cement portlandzki klasy 52,5 o wysokiej odporności na działanie agresji siarczanowej i niskiej zawartości alkaliów. Dzięki wyjątkowym parametrom technicznym oraz kompozycji chemicznej, cement HSR 52,5 może być stosowany przy najbardziej wymagających konstrukcjach przemysłowych lub infrastrukturalnych. Budowle hydrotechniczne i ekologiczne Korzystny skład mineralny (niska zawartość glinianu trójwapniowego, C3A ≤ 3%) cementu HSR 52,5 sprawia, że jest on doskonałym rozwiązaniem dla realizacji elementów konstrukcyjnych narażonych na działanie środowisk agresywnych chemicznie, np.: wody morskiej lub ścieków. Niska zawartość alkaliów w tym cemencie, w dużym stopniu ogranicza ryzyko wystąpienia korozji alkalicznej betonu na skutek reakcji alkaliów z zawartą potencjalnie w kruszywie reaktywną krzemionką. Dzięki obniżonej zawartości alkaliów cement HSR 52,5 może być bezpiecznie stosowany z różnymi rodzajami kruszywa.
Mosty i drogi Dobra dynamika narastania wytrzymałości w początkowym okresie dojrzewania oraz wysoka wytrzymałość końcowa produktu sprzyjają terminom realizacji obiektów mostowych, nawierzchni drogowych czy lotniskowych gwarantując przy tym wysokie walory techniczne i użytkowe konstrukcji. Specjaliści Lafarge położyli szczególny nacisk na optymalizację składu i parametrów technicznych, dzięki czemu produkt ten, ze względu na swoją bardzo szeroką aplikacyjność znajduje zastosowanie dla realizacji typowych jak i bardzo wymagających szeroko rozumianych konstrukcji inżynierskich.
bzs8t4hbO0LoI7H4aBNruSTDBnC2elufQN186wWz4xfoZM59o3sCXrqQqzvu_dariusz-bochenczyk-lafarge.JPG
Ekspert Lafarge wyjaśnia Dariusz Bocheńczyk, kierownik ds. badań i rozwoju produktów Lafarge Cement S.A. Czym jest korozja siarczanowa? Korozja siarczanowa jest typem korozji chemicznej betonu o charakterze ekspansywnym. Korozję siarczanową wywołują aniony siarczanowe (SO42-) zawarte w wodzie pochodzącej z procesów przemysłowych i ścieków oraz w wodzie morskiej lub podziemnej. Niekiedy duże ilości siarczanów występują w wodzie gruntowej. Aniony siarczanowe zawarte w wodzie przenikają do betonu i reagują z uwodnionymi glinianami wapniowymi pochodzącymi z hydratacji cementu. W wyniku tej reakcji powstaje mocno ekspansywny związek chemiczny - ettryngit, który może doprowadzić nawet do całkowitego zniszczenia konstrukcji. Skutecznym sposobem ochrony materiałowej przed korozją siarczanową jest zastosowanie cementu portlandzkiego odpornego na siarczany (wyróżnik HSR). Co to jest cement niskoalkaliczny? Cement niskoalkaliczny to cement o niskiej zawartości rozpuszczalnych alkaliów. Niektóre rodzaje kruszywa zawierają rozpuszczalne w środowisku alkalicznym minerały, tzw. reaktywną krzemionkę. Reaguje ona w betonie z alkaliami, których źródłem jest m.in. cement. W wyniku tej reakcji na powierzchni ziaren kruszywa powstają krzemiany sodu i potasu zdolne do wiązania wody i pęcznienia. Generuje to wewnętrzne naprężenia, które zwykle prowadzą do spękania betonu i utraty nośności konstrukcji. Jednym z najprostszych sposobów ochrony materiałowej betonu w celu uniknięcia takiej reakcji jest stosowanie cementu niskoalkalicznego (wyróżnik NA). Ciepło wydzielane w procesie hydratacji cementu. W wyniku procesu hydratacji cementu może pojawić się duża różnica temperatur pomiędzy wnętrzem a powierzchnią konstrukcji. Ma to miejsce szczególnie w przypadku elementów o dużych przekrojach lub dużej kubaturze. Wywołane dużym gradientem temperatur naprężenia prowadzą do powstawania mikrospękań betonu, które znacznie obniżają wytrzymałość i trwałość całej konstrukcji. Dlatego w przypadku betonowania konstrukcji o większych przekrojach i jednocześnie wymaganej wysokiej wytrzymałości zaleca się zastosowanie cementu, który cechuje się mniejszą ilością wydzielanego ciepła w procesie twardnienia. Wśród cementów portlandzkich wyższych klas takim cementem jest właśnie cement HSR 52,5.

Podepnij swój artykuł

tagi

Trzy nowe stacje metra w Warszawie
Trzy nowe stacje metra w Warszawie

Od 4 kwietnia 2020 roku warszawskie metro jest dłuższe o 3,4 km i o trzy stacje: Płocka, Młynów i Ks ...

Webinarium H+H: System Budowy H+H w świecie BIM
Webinarium H+H: System Budowy H+H w świecie BIM

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla architektów, studentów, wykonawców i wszystkich zainteresowany ...

Webinarium Stiebel Eltron: Gruntowe pompy ciepła dla budownictwa jednorodzinnego
Webinarium Stiebel Eltron: Gruntowe pompy ciepła dla budownictwa jednorodzinnego

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla architektów, firm inżynierskich (instalacyjnych) projektantów ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera