Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Regulamin nadawania uprawnień budowlanych

 

Czas czytania: ~3 min


Regulamin nadawania uprawnień budowlanych

 

Regulamin Postępowania Kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i tytułu rzeczoznawcy budowlanego ... Wymagania stawiane architektowi nadzorującemu praktykę (zwanemu też osobą kierującą praktyką) tj. architektowi będącemu członkiem Izby Architektów, który zobowiązał się do pełnienia takiej funkcji wobec praktykanta w sposób zgodny z obowiązującymi w Izbie zasadami, określa Załącznik nr 3 do Regulaminu. Załącznik nr 3 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i tytułu rzeczoznawcy budowlanego 1.. Architekt nadzorujący praktykę projektową odbywaną w celu uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń powinien posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w tejże specjalności. 2.. Architekt nadzorujący praktykę projektową (architekt prowadzący) podejmując się prowadzenia praktyki architekta - praktykanta, zobowiązuje się do: 1.. udzielania pomocy merytorycznej i konsultowania prac powierzonych do rozwiązania praktykantowi, 2.. zapewnienia dostępu do niezbędnych materiałów formalno-prawnych związanych z opracowywanym projektem, 3.. zapewnienia udziału praktykanta w naradach i ustaleniach koordynacyjnych ze specjalistami branżowymi, technologami i programistami, 4.. zapewnienia udziału praktykanta w prowadzonych nadzorach autorskich dotyczących realizacji projektów, w których praktykant jest uczestnikiem, 3.. Wymienione w ust. 2 obowiązki architekta prowadzącego nie zwalniają praktykanta z obowiązku osobistego udziału w tworzeniu wymaganych warunków odbywania praktycznej nauki zawodu. 4.. Program praktyki przy sporządzaniu projektów realizowany w jej toku winien praktykantowi umożliwić m. in.: 1.. nabycie znajomości przepisów prawnych dotyczących procesu inwestycyjnego, w tym znajomości procedur przetargowych, zasad zawierania umów na prace projektowe, oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 2.. nabycie znajomości obowiązujących warunków technicznych i Polskich Norm oraz praktycznej umiejętności ich stosowania, 3.. nabycie znajomości przepisów związanych z bezpieczeństwem użytkowania obiektów, których uwzględnienie jest wymagane przy sporządzaniu projektu, 4.. nabycie praktycznej umiejętności współpracy ze specjalistami opracowującymi rozwiązania techniczne wymaganych instalacji budowlanych oraz odpowiedzialnymi za ustalenia wysokospecjalistycznych technologii wynikających z programów inwestorskich, 5.. nabycie praktycznej umiejętności koordynowania prac projektowych wykonywanych zespołowo lub indywidualnie lecz tworzących jedną całość, 6.. nabycie praktycznej umiejętności koordynowania rozwiązań technicznych wielobranżowych w ramach sporządzanych prac projektowych, 7.. nabycie umiejętności programowania i optymalizowania inwestycji z uwzględnieniem jej oddziaływania na bezpośrednie sąsiedztwo (otoczenie) oraz na środowisko, 8.. nabycie znajomości wymaganych przepisami procedur związanych z uzyskaniem i uzgadnianiem dokumentów niezbędnych do projektowania inwestycji, 9.. nabycie znajomości procedur stosowanych przy projektowaniu dotyczącym prawem chronionych obiektów historycznych lub położonych w obszarach ochrony konserwatorskiej. 5.. Współdziałanie architekta prowadzącego oraz architekta - praktykanta wymaga poszanowania zasad koleżeńskiej współpracy, partnerskiej lojalności oraz zasad etyki zawodu architekta. 6.. Przebieg praktyki wymaga bieżącego dokumentowania czynności wykonywanych w jej ramach. 7.. Dokumentacja przebiegu praktyki powinna obejmować prowadzenie książki praktyki zawodowej, w której - z uwzględnieniem wymogów zawartych w § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8, poz. 38 oraz z 2002r. Nr 134, poz. 1130) - należy: 1.. wymienić obiekty budowlane, przy których projektowaniu lub realizacji brał architekt odbywający praktykę zawodową, określając rodzaj, przeznaczenie, lokalizację i konstrukcję obiektu, oraz inne istotne dla architekta charakterystyczne dane techniczne, 2.. określić cotygodniowo charakter czynności pełnionych w czasie odbywania praktyki zawodowej z potwierdzeniem i zaopiniowaniem co najmniej raz na trzy miesiące przez architekta kierującego praktyką, 3.. po zakończeniu praktyki zawodowej w wymiarze wymaganym do uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, lub przy zmianie jednostki, w której była odbywana praktyka zawodowa lub w wypadku równoległego odbywania praktyki w kilku jednostkach - uzyskać sporządzoną przez architekta prowadzącego opinię dotyczącą ogólnej oceny teoretycznej i praktycznej znajomości zawodu. Ocena ta musi być potwierdzona przez kierownika (kierowników) jednostki (jednostek), w której odbywała się praktyka.

Podepnij swój artykuł

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

Dom Trybuna - projekt wielofunkcyjnej przestrzeni z widokiem na jezioro
Dom Trybuna - projekt wielofunkcyjnej przestrzeni z widokiem na jezioro

Dom Trybuna projektu pracowni MIDI Architekci zlokalizowany jest na długiej, opadającej działce w po ...

Wybierz najlepszą realizację architektoniczną minionego roku. Zagłosuj w Plebiscycie Polska Architektura XXL 2022.
Wybierz najlepszą realizację architektoniczną minionego roku. Zagłosuj w Plebiscycie Polska Architektura XXL 2022.

Zapraszamy do głosowania w Plebiscycie Polska Architektura XXL, którego celem jest wyróżnienie najba ...

G19 - nowa jakość zabudowy wielorodzinnej w Warszawie
G19 - nowa jakość zabudowy wielorodzinnej w Warszawie

Na narożnej działce w miejscu dawnej Fabryki Mydła i Świec „Adamczewski i S‑ka” działającej od lat 2 ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Biuro
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera