Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Regulamin nadawania uprawnień budowlanych

 

Czas czytania: ~3 min


Regulamin nadawania uprawnień budowlanych

 

Regulamin Postępowania Kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i tytułu rzeczoznawcy budowlanego ... Wymagania stawiane architektowi nadzorującemu praktykę (zwanemu też osobą kierującą praktyką) tj. architektowi będącemu członkiem Izby Architektów, który zobowiązał się do pełnienia takiej funkcji wobec praktykanta w sposób zgodny z obowiązującymi w Izbie zasadami, określa Załącznik nr 3 do Regulaminu. Załącznik nr 3 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i tytułu rzeczoznawcy budowlanego 1.. Architekt nadzorujący praktykę projektową odbywaną w celu uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń powinien posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w tejże specjalności. 2.. Architekt nadzorujący praktykę projektową (architekt prowadzący) podejmując się prowadzenia praktyki architekta - praktykanta, zobowiązuje się do: 1.. udzielania pomocy merytorycznej i konsultowania prac powierzonych do rozwiązania praktykantowi, 2.. zapewnienia dostępu do niezbędnych materiałów formalno-prawnych związanych z opracowywanym projektem, 3.. zapewnienia udziału praktykanta w naradach i ustaleniach koordynacyjnych ze specjalistami branżowymi, technologami i programistami, 4.. zapewnienia udziału praktykanta w prowadzonych nadzorach autorskich dotyczących realizacji projektów, w których praktykant jest uczestnikiem, 3.. Wymienione w ust. 2 obowiązki architekta prowadzącego nie zwalniają praktykanta z obowiązku osobistego udziału w tworzeniu wymaganych warunków odbywania praktycznej nauki zawodu. 4.. Program praktyki przy sporządzaniu projektów realizowany w jej toku winien praktykantowi umożliwić m. in.: 1.. nabycie znajomości przepisów prawnych dotyczących procesu inwestycyjnego, w tym znajomości procedur przetargowych, zasad zawierania umów na prace projektowe, oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 2.. nabycie znajomości obowiązujących warunków technicznych i Polskich Norm oraz praktycznej umiejętności ich stosowania, 3.. nabycie znajomości przepisów związanych z bezpieczeństwem użytkowania obiektów, których uwzględnienie jest wymagane przy sporządzaniu projektu, 4.. nabycie praktycznej umiejętności współpracy ze specjalistami opracowującymi rozwiązania techniczne wymaganych instalacji budowlanych oraz odpowiedzialnymi za ustalenia wysokospecjalistycznych technologii wynikających z programów inwestorskich, 5.. nabycie praktycznej umiejętności koordynowania prac projektowych wykonywanych zespołowo lub indywidualnie lecz tworzących jedną całość, 6.. nabycie praktycznej umiejętności koordynowania rozwiązań technicznych wielobranżowych w ramach sporządzanych prac projektowych, 7.. nabycie umiejętności programowania i optymalizowania inwestycji z uwzględnieniem jej oddziaływania na bezpośrednie sąsiedztwo (otoczenie) oraz na środowisko, 8.. nabycie znajomości wymaganych przepisami procedur związanych z uzyskaniem i uzgadnianiem dokumentów niezbędnych do projektowania inwestycji, 9.. nabycie znajomości procedur stosowanych przy projektowaniu dotyczącym prawem chronionych obiektów historycznych lub położonych w obszarach ochrony konserwatorskiej. 5.. Współdziałanie architekta prowadzącego oraz architekta - praktykanta wymaga poszanowania zasad koleżeńskiej współpracy, partnerskiej lojalności oraz zasad etyki zawodu architekta. 6.. Przebieg praktyki wymaga bieżącego dokumentowania czynności wykonywanych w jej ramach. 7.. Dokumentacja przebiegu praktyki powinna obejmować prowadzenie książki praktyki zawodowej, w której - z uwzględnieniem wymogów zawartych w § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8, poz. 38 oraz z 2002r. Nr 134, poz. 1130) - należy: 1.. wymienić obiekty budowlane, przy których projektowaniu lub realizacji brał architekt odbywający praktykę zawodową, określając rodzaj, przeznaczenie, lokalizację i konstrukcję obiektu, oraz inne istotne dla architekta charakterystyczne dane techniczne, 2.. określić cotygodniowo charakter czynności pełnionych w czasie odbywania praktyki zawodowej z potwierdzeniem i zaopiniowaniem co najmniej raz na trzy miesiące przez architekta kierującego praktyką, 3.. po zakończeniu praktyki zawodowej w wymiarze wymaganym do uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, lub przy zmianie jednostki, w której była odbywana praktyka zawodowa lub w wypadku równoległego odbywania praktyki w kilku jednostkach - uzyskać sporządzoną przez architekta prowadzącego opinię dotyczącą ogólnej oceny teoretycznej i praktycznej znajomości zawodu. Ocena ta musi być potwierdzona przez kierownika (kierowników) jednostki (jednostek), w której odbywała się praktyka.

Podepnij swój artykuł

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

Kolonia Zgorzelec znów zamieszkała
Kolonia Zgorzelec znów zamieszkała

Kolonia Zgorzelec – to zespół mieszkalnej kolonii robotniczej w Bytomiu. Zbudowana została w latach ...

Plebiscyt Polska Architektura XXL 2023 rozstrzygnięty. Znamy najlepsze realizacje minionego roku!
Plebiscyt Polska Architektura XXL 2023 rozstrzygnięty. Znamy najlepsze realizacje minionego roku!

Za nami szesnasta edycja Plebiscytu Polska Architektura XXL. Profesjonalne jury oraz publiczność wyb ...

Rdzawy most pieszo-rowerowy przez Wisłę w Warszawie. Nowe realizacje.
Rdzawy most pieszo-rowerowy przez Wisłę w Warszawie. Nowe realizacje.

Ma 452 metry długości i łączy dwie strony miasta. To nowy most pieszo-rowerowy w Warszawie, który je ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Biuro
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera