Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Konkurs na zespół obiektów biurowych oraz zieleni w Gdyni 18.04.16

 

Czas czytania: ~5 min


Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu obiektów biurowych oraz koncepcji terenu zieleni miejskiej przy ul

 

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu obiektów biurowych oraz koncepcji terenu zieleni miejskiej przy ul. Hryniewickiego 10 w Gdyni

Organizator
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S. A.
Al. Jana Pawła II 12 w Warszawie
tel. 022 850 91 00

Przedmiot konkursu
Przedmiotem Konkursu jest wykonanie „KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ
ZESPOŁU OBIEKTÓW BIUROWYCH NA CZĘŚCI DZ. NR EW. 26-2975 (stary numer 92/1 Z OBRĘBU
134) ORAZ KONCEPCJI TERENU ZIELENI MIEJSKIEJ NA DZ. NR EW. 26-2979 (stary numer
138/1 Z OBRĘBU 134) PRZY UL. A. HRYNIEWICKIEGO 10 W GDYNI”, uwzględniającej
podział na tereny inwestycyjne zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Mola Rybackiego, uchwalonym
Uchwałą Rady Miasta Gdyni Nr XLI/930/10 z dnia 24 marca 2010 r., zmienioną Uchwałą Nr
XXIV/505/12 z dnia 31 października 2012 r., (tekst jednolity. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z
dnia 6 sierpnia 2013 r., poz. 3116).

Cel konkursu
Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem przestrzennym, funkcjonalnym i
architektonicznym koncepcji ZESPOŁU BUDYNKÓW BIUROWYCH ORAZ TERENU ZIELENI
MIEJSKIEJ PRZY UL. A. HRYNIEWICKIEGO W GDYNI, w najkorzystniejszy sposób rozwiązującej
zadany przez Zamawiającego program funkcjonalno–użytkowy.

Zadanie konkursu
Zadaniem podstawowym, w oczekiwaniach Organizatora konkursu, jest uzyskanie opracowania
optymalnego pod względem wykorzystania możliwości zabudowy i zagospodarowania
części działki nr 26-2975 (stary numer 92/1 z obrębu 134) oraz działki nr ew. 26-1979
(stary numer 138/1 z obrębu 134) przy ul. Hryniewickiego w Gdyni, z uwzględnieniem podziału
na tereny inwestycyjne zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Mola Rybackiego, uchwalonym
Uchwałą Rady Miasta Gdyni Nr XLI/930/10 z dnia 24 marca 2010 r., zmienioną Uchwałą Nr
XXIV/505/12 z dnia 31 października 2012 r., (tekst jednolity. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z
dnia 6 sierpnia 2013 r., poz. 3116). W pracy konkursowej należy przedstawić uzasadnienie proponowanego rozwiązania pod względem urbanistycznym, funkcjonalnym, estetycznym/
atrakcyjności architektury, technicznym, użytkowym i ekonomicznym.

Kryteria oceny
Kryteria pierwszorzędowe:
a) atrakcyjność i realność proponowanych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych,
b) prawidłowość i optymalizacja zaproponowanych rozwiązań funkcjonalno-użytkowych,
wynikających z funkcji komercyjnych budynku/zespołu budynków.
Kryteria drugorzędowe:
c) ekonomika przyjętych rozwiązań, szczególnie w kontekście kosztów budowy oraz kosztów
eksploatacji obiektu.

Sąd konkursowy
1) Przewodniczący Sądu:
Krzysztof Rychlicki - Prezes Spółki DALMOR S.A.,
2) Zastępca Przewodniczącego:
Paweł Wład. Kowalski - architekt, Sędzia Konkursowy SARP,
3) Sędzia referent:
Jakub Wacławek - architekt, Sędzia Konkursowy SARP,
oraz Członkowie:
4) Michał Szymanowski - architekt, Sędzia Konkursowy SARP,
5) Andrzej Dyda - Dyrektor Biura Realizacji Inwestycji, PHN S. A.,
6) Tomasz Goetz - Zastępca Dyrektora Biura Realizacji Inwestycji, PHN S. A.,
7) Marcin Gajewski - Zastępca Dyrektora Biura Projektów Komercyjnych, PHN S. A.,
8) Radosław Kowalewski - architekt, kierownik Projektu PHN S. A.,
9) Andrzej Leszczyński - Kierownik Projektu, PHN S. A.,
10) Marek Stępa - architekt, Wiceprezydent Miasta Gdyni,
11) Marek Karzyński - architekt, Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego UM Gdyni.
12) Renata Stelmach - architekt, Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego UM
Gdyni

Terminy
1. Ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane w dniu 7 marca 2016 r.
2. Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w Konkursie można składać na adres lub przesyłać na e-mail podane w pkt. 1.3.
Rozdział I Regulaminu do dnia 23 marca 2016 r. do godz. 16.00
Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 11 kwietnia 2016 r.
3. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej
do dnia 18 kwietnia2016 r. do godz. 16.00 na adres:
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S. A., Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa.
4. O wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie, na podstawie wniosków o dopuszczenie,
Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do dnia 6 maja 2016 r.
5. Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie na podstawie wniosków
o dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu
dotyczące opracowania i składania opracowań studialnych i prac konkursowych
do dnia 13 maja 2016 r. do godz. 16.00.
6. Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 25 maja 2016 r.
7. Opracowania studialne (Etap I konkursu) składać należy do dnia 1 lipca 2016 r. do godz.
16.00 (wiążąca jest data doręczenia) na adres:
DALMOR S.A. , ul. A. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia
8. Ustalenie wyników Etapu I Konkursu, poprzez powiadomienie wszystkich Uczestników Konkursu
oraz zaproszenie do składania prac konkursowych do Etapu II Uczestników, którzy zakwalifikowali
się do dalszego udziału w Konkursie nastąpi dnia 26 lipca 2016 r.
9. Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do Etapu II konkursu mogą składać pytania o wyjaśnienie
treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych do dnia
29 lipca 2016 r. do godz. 16.00
10. Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 5 sierpnia 2016 r.
11. Prace konkursowe (Etap II konkursu) składać należy do dnia 17 października 2016 r. do
godz. 16.00 (wiążąca jest data doręczenia) na adres:
DALMOR S.A., ul. A. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia
12. Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu planowane jest dnia 6 grudnia 2016 r.
O miejscu i godzinie ogłoszenia wyników Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani poprzez
informację na stronie internetowej phnsa.pl.

Nagrody
I NAGRODA - nagroda pieniężna w wysokości 35 000 zł brutto (trzydzieści pięć tysięcy złotych)
oraz zaproszenie do negocjacji warunków umowy na opracowanie dokumentacji projektowej,
będącej szczegółowym opracowanie pracy konkursowej,
II NAGRODA - nagroda pieniężna w wysokości 25 000 zł brutto (dwadzieścia pięć tysięcy
złotych),
III NAGRODA - nagroda pieniężna w wysokości 15 000 zł brutto (piętnaście tysięcy złotych).

Więcej na: phnsa.pl


Podepnij swój artykuł

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

Budowa Kulturoteki coraz bliżej
Budowa Kulturoteki coraz bliżej

W warszawskiej dzielnicy Wesoła być może już niedługo powstanie wyczekany budynek łączący bibliotekę ...

Urodziny Szybu Krystyna
Urodziny Szybu Krystyna

Budowa wieży wyciągowej szybu Kaiser Wilhelm II na terenie kopalni węgla kamiennego Hohenzollern zak ...

E-konferencja Skorupa budynku: dachy, fasady, drewno i prefabrykacja w architekturze.
E-konferencja Skorupa budynku: dachy, fasady, drewno i prefabrykacja w architekturze.

Regulacyjne i technologiczne zmiany w zakresie metod wznoszenia budynków doprowadziły w ostatnich la ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Konkursy
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera