Konkurs na zespół obiektów biurowych oraz zieleni w Gdyni 18.04.16 - Sztuka architektury

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Konkurs na zespół obiektów biurowych oraz zieleni w Gdyni 18.04.16

 

Czas czytania: ~5 min


Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu obiektów biurowych oraz koncepcji terenu zieleni miejskiej przy ul

 

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu obiektów biurowych oraz koncepcji terenu zieleni miejskiej przy ul. Hryniewickiego 10 w Gdyni

Organizator
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S. A.
Al. Jana Pawła II 12 w Warszawie
tel. 022 850 91 00

Przedmiot konkursu
Przedmiotem Konkursu jest wykonanie „KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ
ZESPOŁU OBIEKTÓW BIUROWYCH NA CZĘŚCI DZ. NR EW. 26-2975 (stary numer 92/1 Z OBRĘBU
134) ORAZ KONCEPCJI TERENU ZIELENI MIEJSKIEJ NA DZ. NR EW. 26-2979 (stary numer
138/1 Z OBRĘBU 134) PRZY UL. A. HRYNIEWICKIEGO 10 W GDYNI”, uwzględniającej
podział na tereny inwestycyjne zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Mola Rybackiego, uchwalonym
Uchwałą Rady Miasta Gdyni Nr XLI/930/10 z dnia 24 marca 2010 r., zmienioną Uchwałą Nr
XXIV/505/12 z dnia 31 października 2012 r., (tekst jednolity. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z
dnia 6 sierpnia 2013 r., poz. 3116).

Cel konkursu
Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem przestrzennym, funkcjonalnym i
architektonicznym koncepcji ZESPOŁU BUDYNKÓW BIUROWYCH ORAZ TERENU ZIELENI
MIEJSKIEJ PRZY UL. A. HRYNIEWICKIEGO W GDYNI, w najkorzystniejszy sposób rozwiązującej
zadany przez Zamawiającego program funkcjonalno–użytkowy.

Zadanie konkursu
Zadaniem podstawowym, w oczekiwaniach Organizatora konkursu, jest uzyskanie opracowania
optymalnego pod względem wykorzystania możliwości zabudowy i zagospodarowania
części działki nr 26-2975 (stary numer 92/1 z obrębu 134) oraz działki nr ew. 26-1979
(stary numer 138/1 z obrębu 134) przy ul. Hryniewickiego w Gdyni, z uwzględnieniem podziału
na tereny inwestycyjne zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Mola Rybackiego, uchwalonym
Uchwałą Rady Miasta Gdyni Nr XLI/930/10 z dnia 24 marca 2010 r., zmienioną Uchwałą Nr
XXIV/505/12 z dnia 31 października 2012 r., (tekst jednolity. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z
dnia 6 sierpnia 2013 r., poz. 3116). W pracy konkursowej należy przedstawić uzasadnienie proponowanego rozwiązania pod względem urbanistycznym, funkcjonalnym, estetycznym/
atrakcyjności architektury, technicznym, użytkowym i ekonomicznym.

Kryteria oceny
Kryteria pierwszorzędowe:
a) atrakcyjność i realność proponowanych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych,
b) prawidłowość i optymalizacja zaproponowanych rozwiązań funkcjonalno-użytkowych,
wynikających z funkcji komercyjnych budynku/zespołu budynków.
Kryteria drugorzędowe:
c) ekonomika przyjętych rozwiązań, szczególnie w kontekście kosztów budowy oraz kosztów
eksploatacji obiektu.

Sąd konkursowy
1) Przewodniczący Sądu:
Krzysztof Rychlicki - Prezes Spółki DALMOR S.A.,
2) Zastępca Przewodniczącego:
Paweł Wład. Kowalski - architekt, Sędzia Konkursowy SARP,
3) Sędzia referent:
Jakub Wacławek - architekt, Sędzia Konkursowy SARP,
oraz Członkowie:
4) Michał Szymanowski - architekt, Sędzia Konkursowy SARP,
5) Andrzej Dyda - Dyrektor Biura Realizacji Inwestycji, PHN S. A.,
6) Tomasz Goetz - Zastępca Dyrektora Biura Realizacji Inwestycji, PHN S. A.,
7) Marcin Gajewski - Zastępca Dyrektora Biura Projektów Komercyjnych, PHN S. A.,
8) Radosław Kowalewski - architekt, kierownik Projektu PHN S. A.,
9) Andrzej Leszczyński - Kierownik Projektu, PHN S. A.,
10) Marek Stępa - architekt, Wiceprezydent Miasta Gdyni,
11) Marek Karzyński - architekt, Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego UM Gdyni.
12) Renata Stelmach - architekt, Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego UM
Gdyni

Terminy
1. Ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane w dniu 7 marca 2016 r.
2. Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w Konkursie można składać na adres lub przesyłać na e-mail podane w pkt. 1.3.
Rozdział I Regulaminu do dnia 23 marca 2016 r. do godz. 16.00
Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 11 kwietnia 2016 r.
3. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej
do dnia 18 kwietnia2016 r. do godz. 16.00 na adres:
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S. A., Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa.
4. O wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie, na podstawie wniosków o dopuszczenie,
Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do dnia 6 maja 2016 r.
5. Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie na podstawie wniosków
o dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu
dotyczące opracowania i składania opracowań studialnych i prac konkursowych
do dnia 13 maja 2016 r. do godz. 16.00.
6. Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 25 maja 2016 r.
7. Opracowania studialne (Etap I konkursu) składać należy do dnia 1 lipca 2016 r. do godz.
16.00 (wiążąca jest data doręczenia) na adres:
DALMOR S.A. , ul. A. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia
8. Ustalenie wyników Etapu I Konkursu, poprzez powiadomienie wszystkich Uczestników Konkursu
oraz zaproszenie do składania prac konkursowych do Etapu II Uczestników, którzy zakwalifikowali
się do dalszego udziału w Konkursie nastąpi dnia 26 lipca 2016 r.
9. Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do Etapu II konkursu mogą składać pytania o wyjaśnienie
treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych do dnia
29 lipca 2016 r. do godz. 16.00
10. Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 5 sierpnia 2016 r.
11. Prace konkursowe (Etap II konkursu) składać należy do dnia 17 października 2016 r. do
godz. 16.00 (wiążąca jest data doręczenia) na adres:
DALMOR S.A., ul. A. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia
12. Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu planowane jest dnia 6 grudnia 2016 r.
O miejscu i godzinie ogłoszenia wyników Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani poprzez
informację na stronie internetowej phnsa.pl.

Nagrody
I NAGRODA - nagroda pieniężna w wysokości 35 000 zł brutto (trzydzieści pięć tysięcy złotych)
oraz zaproszenie do negocjacji warunków umowy na opracowanie dokumentacji projektowej,
będącej szczegółowym opracowanie pracy konkursowej,
II NAGRODA - nagroda pieniężna w wysokości 25 000 zł brutto (dwadzieścia pięć tysięcy
złotych),
III NAGRODA - nagroda pieniężna w wysokości 15 000 zł brutto (piętnaście tysięcy złotych).

Więcej na: phnsa.pl


Podepnij swój artykuł

tagi

Ewa Kuryłowicz laureatką Honorowej Nagrody SARP
Ewa Kuryłowicz laureatką Honorowej Nagrody SARP

Nagroda Honorowa SARP – to najważniejsze branżowe odznaczenie, jakie może otrzymać w Polsce architek ...

Światło dzienne w architekturze
Światło dzienne w architekturze

Światło dzienne to jeden z naturalnych żywiołów architektury, którego umiejętne wykorzystanie ma wpł ...

Maćków Pracownia Projektowa zbuduje innowacyjną szkołę
Maćków Pracownia Projektowa zbuduje innowacyjną szkołę

Maćków Pracownia Projektowa zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie architektonicznym na projekt przezn ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera