Architektura Betonowa 2016 - Konkursu na najlepszą pracę dyplomową roku 06.10.16 - Sztuka architektury

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Architektura Betonowa 2016 - Konkursu na najlepszą pracę dyplomową roku 06.10.16

 

Czas czytania: ~2 min


Architektura Betonowa 2016 - Ogólnopolski Akademicki Konkursu na najlepszą pracę dyplomową roku

 

Architektura Betonowa 2016 - Ogólnopolski Akademicki Konkursu na najlepszą pracę dyplomową roku

Założenia konkursu
1. Nagroda – ARCHITEKTURA BETONOWA – jest przyznawana dorocznie
za najlepszą pracę dyplomową, której autor w danym roku akademickim na wyższej uczelni architektonicznej w Polsce, uzyskał stopień magistra inżyniera architekta.
2. Nagroda jest wyłaniana drogą konkursu.
3. Kryteria oceny dotyczą wartości architektonicznych projektu, opartych na walorach estetycznych
i konstrukcyjnych betonu. Sposób prezentacji koncepcji architektury winien być stosowny do idei architektonicznej projektu.

Warunki uczestnictwa
Do konkursu przyjmowane są prace wraz z Kartą Uczestnictwa potwierdzoną przez promotora pracy dyplomowej i Dziekana Wydziału Architektury.
(Karta Uczestnictwa zostanie przekazana przez Biuro Konkursu do Dziekanatów Wydziałów Architektury lub jest dostępna na stronie internetowej konkursu beton.arch.pk.edu.pl).
2. W terminie wyznaczonym przez organizatorów należy przekazać prace wraz Kartą Uczestnictwa na adres:
Katedra Architektury Mieszkaniowej i Kompozycji Architektonicznej
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
(O terminie przekazania prac Dziekanaty Wydziałów Architektury zostaną powiadomione przez Biuro Konkursu).
3. Prace (potwierdzenie na Karcie Uczestnictwa przez Sekretarza Konkursu) można składać osobiście lub przesyłać pocztą (data stempla pocztowego w wyznaczonym terminie).
4. Na opakowaniu pracy (zaleca się sztywną teczkę) należy umieścić:
Hasło – Konkurs ARCHITEKTURA BETONOWA 2013 oraz informacje:
— nazwa Wydziału Architektury, adres, telefon,
— tytuł pracy dyplomowej,
—imię i nazwisko autora, adres kontaktowy, telefon,
imię i nazwisko promotora, adres kontaktowy, telefon.

Terminy
٠ 06.10.2016 10.00-14.00 przyjmowanie prac konkursowych (wraz z kartami zgłoszeniowymi)
pok. 103 KAMiKA budynek WA PK ul. Warszawska 24 Kraków
٠ 24.10.2016. godz 12.00 ogłoszenie wyników Konkursu, otwarcie wystawy
Galeria GIL ul. Warszawska 24 Kraków
٠ 07.11.2016 10.00-14.00 zwrot prac konkursowych
pok. 103 KAMiKA budynek WA PK ul. Warszawska 24 Kraków

Nagrody
1. Stowarzyszenie Producentów Cementu corocznie ustala wysokość kwoty przeznaczonej na nagrody.
2. Z nadesłanych projektów Jury wyróżnia dowolną ilość prac Nominacją do Nagrody. Nominację stanowi: dyplom konkursu ARCHITEKTURA BETONOWA dla autora i promotora pracy.
3. Z prac nominowanych Jury przyznaje 3 równorzędne Nagrody Konkursu. Nagrodę dla autora i promotora pracy stanowią: dyplom konkursu ARCHITEKTURA BETONOWA i nagroda pieniężna. Ponadto autorzy prac nagrodzonych otrzymują statuetkę Architektura Betonowa autorstwa Dariusza Kozłowskiego
4. Jury może przyznać inną ilość Nagród, rozdysponowując całą kwotę przeznaczoną na nagrody ustaloną przez Stowarzyszenie Producentów Cementu.

Więcej na: beton.arch.pk.edu.pl


Podepnij swój artykuł

tagi

Projekt Macieja Siudy wzorem dobrej szkoły
Projekt Macieja Siudy wzorem dobrej szkoły

Władze Warszawy wprowadzają obowiązkowe standardy architektoniczne dla nowych i modernizowanych wars ...

Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie - prezentacja obiektu
Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie - prezentacja obiektu

Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie to realizacja, która powstała w celu upamiętnienia ...

Webinarium Sika: Dachy zielone – szwajcarska jakość hydroizolacji dostosowana do Twoich potrzeb
Webinarium Sika: Dachy zielone – szwajcarska jakość hydroizolacji dostosowana do Twoich potrzeb

Dachy są najbardziej narażonymi na działanie czynników warunków atmosferycznych elementami budynków ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera