Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Konkurs na rewitalizację centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku 10.08.16

 

Czas czytania: ~3 min


Gmina Miejska Turek ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej - Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku.

 

Konkurs na rewitalizację centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku

Organizator konkursu
Gmina Miejska Turek, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek

Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej centralnych przestrzeni
publicznych miasta Turku wraz z elementami architektury krajobrazu, reorganizacją lub organizacją ruchu
drogowego, pieszego i rowerowego, koncepcją amfiteatru letniego, organizacją przestrzeni wypoczynku
biernego i aktywnego. Opracowanie powinno opierać się na głównych wytycznych wypracowanych podczas
konsultacji społecznych (zał. G), powinno uwzględniać charakter i skalę miasta. Obszar objęty konkursem
obejmuje Plac Wojska Polskiego, fragment ulicy Kaliskiej (deptak), Plac Sienkiewicza ze skwerem Mehoffera,
ulicę Parkową, Park Miejski im. Żerminy Składkowskiej (powierzchnia terenu opracowania - ok. 14 ha). Większa część obszaru opracowania znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego
miasta Turku, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-383/125 z dnia 10 czerwca 1985 r.

Cel konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej centralnych przestrzeni
publicznych miasta, która stanie się podstawą do opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z
zakresem zamówienia z wolnej ręki.

Kryteria oceny
• walory kompozycji urbanistycznej, jakość rozwiązań i relacji przestrzenno-funkcjonalnych,
uwzględniających oczekiwania mieszkańców wypracowane w trakcie konsultacji społecznych oraz
sposób wykorzystania naturalnych uwarunkowań, skali miasta i potencjału przestrzeni, atrakcyjność
rozwiązań krajobrazowych - 35
• stopień spełnienia oczekiwań dotyczących rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych wskazanych
w załączniku A – 20
• funkcjonalność zaproponowanego układu komunikacyjnego – pieszego, rowerowego i
samochodowego – 10
• jakość architektoniczna i techniczna zaproponowanych rozwiązań – 10
• rozwiązania sprzyjające tworzeniu więzi społecznych i pobudzanie aktywności użytkowników
przestrzeni – 10
• trwałość rozwiązań, realność wykonania – 10
• elastyczność realizacji – możliwość etapowania inwestycji - 5

Sąd konkursowy
1. arch. Andrzej Kurzawski - przewodniczący sądu, członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP
Oddział w Poznaniu
2. arch. Jarosław Wroński - sędzia referent, członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP
Oddział w Poznaniu
3. arch. Aleksandra Kornecka – sędzia, członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP
Oddział w Poznaniu
4. arch. Aleksandra Wojciechowska – architekt i urbanista, Przewodnicząca Miejskiej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej miasta Turku – sędzia,
5. mgr inż. Tadeusz Czerwiński – Zastępca Burmistrza Miasta Turku ds. gospodarczych – sędzia
6. mgr inż. Aleksander Kwiecień – Kierownik Wydziału Inwestycji – sędzia

Terminy
Ogłoszenie konkursu 30 czerwca 2016
Składanie zgłoszeń do konkursu do 10 sierpnia 2016 r.
Publikacja listy uczestników konkursu 23 sierpnia 2016 r.
Składanie pytań do 8 września 2016 r.
Odpowiedzi na pytania do 14 września 2016 r.
Składanie prac konkursowych 28 października 2016 r.
Publiczna prezentacja prac 8-12 listopada 2016 r.
Publiczne ogłoszenie wyników konkursu 30 listopada 2016 r.
Wystawa pokonkursowa 30 listopada 2016 r. – 9 stycznia 2017 r.

Nagrody
- 1 nagroda: 30 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w
celu udzielenia zamówienia publicznego na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej - wykonanie prac
projektowych (zakres zamówienia w punkcie 15 Regulaminu)
- 2 nagroda: 15 000 zł brutto
- 3 nagroda: 5 000 zł brutto

Więcej na: bip.miastoturek.pl


Podepnij swój artykuł

tagi

Biała hala nie tylko dla kibiców
Biała hala nie tylko dla kibiców

Hala widowiskowo-sportowa w Puławach, której powstanie było jedną z największych inwestycji w mieści ...

Gala Plebiscytu Polska Architektura XXL 2021 w Orientarium ZOO w Łodzi
Gala Plebiscytu Polska Architektura XXL 2021 w Orientarium ZOO w Łodzi

Po pandemicznej izolacji wracamy do rzeczywistości i zapraszamy na uroczystość rozstrzygnięcia nasze ...

Prefabrykacja w architekturze. II edycja.
Prefabrykacja w architekturze. II edycja.

Współczesne budownictwo prefabrykowane różni się od tego z czasów PRL-u. Pozwala ono na optymalizacj ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera