Konkurs na rewitalizację centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku 10.08.16 - Sztuka architektury

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Konkurs na rewitalizację centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku 10.08.16

 

Czas czytania: ~3 min


Gmina Miejska Turek ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej - Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku.

 

Konkurs na rewitalizację centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku

Organizator konkursu
Gmina Miejska Turek, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek

Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej centralnych przestrzeni
publicznych miasta Turku wraz z elementami architektury krajobrazu, reorganizacją lub organizacją ruchu
drogowego, pieszego i rowerowego, koncepcją amfiteatru letniego, organizacją przestrzeni wypoczynku
biernego i aktywnego. Opracowanie powinno opierać się na głównych wytycznych wypracowanych podczas
konsultacji społecznych (zał. G), powinno uwzględniać charakter i skalę miasta. Obszar objęty konkursem
obejmuje Plac Wojska Polskiego, fragment ulicy Kaliskiej (deptak), Plac Sienkiewicza ze skwerem Mehoffera,
ulicę Parkową, Park Miejski im. Żerminy Składkowskiej (powierzchnia terenu opracowania - ok. 14 ha). Większa część obszaru opracowania znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego
miasta Turku, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-383/125 z dnia 10 czerwca 1985 r.

Cel konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej centralnych przestrzeni
publicznych miasta, która stanie się podstawą do opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z
zakresem zamówienia z wolnej ręki.

Kryteria oceny
• walory kompozycji urbanistycznej, jakość rozwiązań i relacji przestrzenno-funkcjonalnych,
uwzględniających oczekiwania mieszkańców wypracowane w trakcie konsultacji społecznych oraz
sposób wykorzystania naturalnych uwarunkowań, skali miasta i potencjału przestrzeni, atrakcyjność
rozwiązań krajobrazowych - 35
• stopień spełnienia oczekiwań dotyczących rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych wskazanych
w załączniku A – 20
• funkcjonalność zaproponowanego układu komunikacyjnego – pieszego, rowerowego i
samochodowego – 10
• jakość architektoniczna i techniczna zaproponowanych rozwiązań – 10
• rozwiązania sprzyjające tworzeniu więzi społecznych i pobudzanie aktywności użytkowników
przestrzeni – 10
• trwałość rozwiązań, realność wykonania – 10
• elastyczność realizacji – możliwość etapowania inwestycji - 5

Sąd konkursowy
1. arch. Andrzej Kurzawski - przewodniczący sądu, członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP
Oddział w Poznaniu
2. arch. Jarosław Wroński - sędzia referent, członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP
Oddział w Poznaniu
3. arch. Aleksandra Kornecka – sędzia, członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP
Oddział w Poznaniu
4. arch. Aleksandra Wojciechowska – architekt i urbanista, Przewodnicząca Miejskiej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej miasta Turku – sędzia,
5. mgr inż. Tadeusz Czerwiński – Zastępca Burmistrza Miasta Turku ds. gospodarczych – sędzia
6. mgr inż. Aleksander Kwiecień – Kierownik Wydziału Inwestycji – sędzia

Terminy
Ogłoszenie konkursu 30 czerwca 2016
Składanie zgłoszeń do konkursu do 10 sierpnia 2016 r.
Publikacja listy uczestników konkursu 23 sierpnia 2016 r.
Składanie pytań do 8 września 2016 r.
Odpowiedzi na pytania do 14 września 2016 r.
Składanie prac konkursowych 28 października 2016 r.
Publiczna prezentacja prac 8-12 listopada 2016 r.
Publiczne ogłoszenie wyników konkursu 30 listopada 2016 r.
Wystawa pokonkursowa 30 listopada 2016 r. – 9 stycznia 2017 r.

Nagrody
- 1 nagroda: 30 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w
celu udzielenia zamówienia publicznego na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej - wykonanie prac
projektowych (zakres zamówienia w punkcie 15 Regulaminu)
- 2 nagroda: 15 000 zł brutto
- 3 nagroda: 5 000 zł brutto

Więcej na: bip.miastoturek.pl


Podepnij swój artykuł

tagi

Nowa Chmielna w Warszawie – wyniki konkursu na zieloną ulice
Nowa Chmielna w Warszawie – wyniki konkursu na zieloną ulice

Nowa Chmielna – pod tym hasłem władze Warszawy zorganizowały konkurs architektoniczny na projekt mod ...

Recykling energii jako sposób na spowolnienie zmian klimatycznych
Recykling energii jako sposób na spowolnienie zmian klimatycznych

Zapraszamy na cykl dyskusji online o możliwościach spowolnienia zmian klimatu oraz koniecznych przed ...

Webinarium Libet: Jak dbać o betonowe powierzchnie?
Webinarium Libet: Jak dbać o betonowe powierzchnie?

Umożliwiają trwały i estetyczny montaż betonowych elementów, chronią przed szkodliwymi czynnikami, p ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera