Przesiadka w przestrzeni publicznej - Sztuka architektury

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Przesiadka w przestrzeni publicznej

 

Czas czytania: ~4 min


konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenów w rejonie ulic: Towarowej i Dworcowej w Stargardzie Szczecińskim

 

Vc40lvY63qBo2hb995uILMWit0zdeJpiQOZ5oCBThGLXzfJmbK1OvngCg3UB_stargard-i-nagroda-1.jpg

I nagroda: Tomasz Cykalewicz wraz z zespołem

Konkurs, zorganizowany przez Gminę-Miasto Stargard Szczeciński we współpracy z SARP, był ideowy: to oznacza, że zwycięskie projekty nie trafią bezpośrednio do realizacji. Zgłoszone propozycje zostaną wykorzystane do projektowania ostatecznego obrazu tego terenu, zostaną wykorzystane do wykreowania w przyszłości optymalnych rozwiązań przestrzennych dla tej części miasta. Jak można było przeczytać w regulaminie konkursu, jego celem było „uzyskanie najlepszej funkcjonalnie, technologicznie i estetycznej koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenu z uwzględnieniem charakteru i specyfiki miejsca oraz wyłonienie zwycięzcy konkursu, który zostanie zaproszony przez Zamawiającego do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.

ecXdZUkW5a2Z3fggfI6NdKQjk2RZ3uzY8NF1r7AW6fDitxLegzt7vcL72k8h_stargard-i-nagroda-2.jpg

I nagroda: Tomasz Cykalewicz wraz z zespołem

h30JVhP0165vSyYof0NgLLkyGQPwdmHG6jmUNVkhU5X9XdyfSn7tpkOUs9nF_stargard-i-nagroda-3.jpg

I nagroda: Tomasz Cykalewicz wraz z zespołem

EvAs2EqMxWPr4xljUNcl339XitueSkhhQ8hB0nhjxMxOjTH08W4USs0xinwQ_stargard-ii-nagroda-1.jpg

II nagroda: pracownia FORUM Architekci Lose Goncerzewicz

Zamawiający chciał – co było wyszczególnione w zasadach konkursu – aby uczestnicy poszukali „najlepszego rozwiązania zagospodarowania pasa terenu pomiędzy ulicami: Towarową i Dworcową, w powiązaniu z układami komunikacyjnymi: ul. Szczecińską i ul. Pierwszej Brygady”; „najlepszego rozwiązania dla centrum przesiadkowego, które tworzą dworzec kolejowy, dworzec autobusowy wraz z minibusami oraz parkingami”; a także stworzyli plan „przestrzeni publicznej rozumianej jako plac miejski wraz z właściwym programem zieleni publicznej, budynkami handlowo - usługowymi, tworzącymi nowe centrum komunikacyjne Stargardu Szczecińskiego”.

7e4hq60NWdAoQUbCEafPn1BwmusM55EZ7H40us1V3GvhpRQBAd6czOf6sVG9_stargard-ii-nagroda-2.jpg

II nagroda: pracownia FORUM Architekci Lose Goncerzewicz

xMMnkkkhkTZQA7XSSCKXjbqPmwYZNjebiTSpM1q3G58fFzQo43MRB9oPHa65_stargard-ii-nagroda-3.jpg

II nagroda: pracownia FORUM Architekci Lose Goncerzewicz

xebVNv7GtVQLRrNkbWkMvvBj6hB1zonOBI6VKK5S5gUIIAtvaF5YARDKDPRy_stargard-iii-nagroda-1.jpg

III nagroda: biuro Mirosław Wiśniewski Urbanistyka i Architektura

Konkurs jest jednym z przedsięwzięć, mających na celu poprawę jakości przestrzeni w Stargardzie. Okolice dworca – to w każdym mieście teren newralgiczny, bardzo ruchliwy, i skomplikowanej, wielorakiej funkcji, a zarazem reprezentacyjny. Władze miasta postanowiły uporządkować te okolice, zapewniając mieszkańcom i przyjezdnym wszelkie potrzebne udogodnienia, związane z przesiadaniem się do różnych środków komunikacji, a zarazem dać szansę innym korzystania z tego terenu jako równoprawnego i atrakcyjnego fragmentu miasta.

aWbXGe12EbbX8NoJB6KwO4dUVtLWgp7ciHb9ltp1ji0hdOa6djnrGLr0ePTm_stargard-iii-nagroda-2.jpg

III nagroda: biuro Mirosław Wiśniewski Urbanistyka i Architektura

GGQ6pLDFFzluNrZhZnIgdtiurF6DQ7qVhd82nnvcaBsQfn6DXGPt9t48FRCF_stargard-iii-nagroda-3.jpg

III nagroda: biuro Mirosław Wiśniewski Urbanistyka i Architektura

a1X4BUi2lg5Nz0F9KEzrp9EO3psqjMYuFtEM3C2RdN7yfSGBv7cUFv4FCjzT_wyroznienie-sas-studio-marek-sietnicki-1.jpg

Wyróżnienie: SAS studio Marek Sietnicki

Sąd konkursowy pod przewodnictwem Ryszarda Jurkowskiego 21 stycznia 2014 roku ogłosił laureatów konkursu.
I nagrodę otrzymał Tomasz Cykalewicz wraz z zespołem. Oto opinia jury o tym projekcie: „Zespół autorski przedstawił ciekawe rozwiązanie węzła przesiadkowego uformowanego w oparciu o dwa – wschodni i zachodni – place spięte przejściem podziemnym pod torami i ciągiem pieszo-jezdnym w poszerzonym tunelu istniejącym. Zdaniem sądu konkursowego stanowi to o istocie rozwiązania "werku" komunikacyjnego. Zmiana kwalifikacji ulicy Wyszyńskiego na ciąg pieszo jezdny interesująca i wnosząca nowy element do dyskusji nad zagospodarowaniem tego fragmentu miasta, jednakże do rozważenia po realizacji docelowego układu komunikacyjnego. Próbę uporządkowania istniejącego układu drogowego uznaje się za rozważną i możliwą do realizacji. Konwencja architektoniczna obiektów proponowanych dość powściągliwa ale dająca możliwość zapisów w planie umożliwiających powstanie ciekawie uformowanych obiektów. Sugestia zagospodarowania stref po obu stronach torów prawidłowa jak i za interesującą uznano lokalizację parkingów park and ride i przystanków autobusowej komunikacji miejskiej. Walorem projektu, zdaniem, jury, wydaje się być rozszerzenie funkcji istniejącego dworca pkp o centrum spotkań. Praca otrzymuje I nagrodę za propozycje projektowe najlepiej opowiadające na zadanie konkursowe i wysoki warsztat zawodowy”.

Wyróżnienie: SAS studio Marek Sietnicki

Wyróżnienie: SAS studio Marek Sietnicki


II nagroda została przyznana pracowni FORUM Architekci Lose Goncerzewicz m.in. za „zauważenie naturalnego miejsca pod lokalizację dworca pks o współczesnej skali w skarpie nasypu kolejowego w sąsiedztwie dominującej zabytkowej wieży ciśnień jako logiczne uzupełnienie istniejącej funkcji dworca pkp i proponowanej obok zabudowy usługowej”.

Wyróżnienie: URBICON

Wyróżnienie: URBICON

III nagrodę otrzymało biuro Mirosław Wiśniewski Urbanistyka i Architektura m.in. za „wysoki poziom profesjonalnych rozwiązań urbanistycznych tj., czytelną i konsekwentną dyspozycję przestrzenną całego obszaru opracowania”.

Wyróżnienia otrzymały pracownie: SAS studio Marek Sietnicki, URBICON oraz Paweł Zaremba Studio PZ.


Wyróżnienie: Paweł Zaremba Studio PZ

Wyróżnienie: Paweł Zaremba Studio PZ

Wyróżnienie: Paweł Zaremba Studio PZ

Źródło informacji: szczecin.sarp.org.pl


Podepnij swój artykuł

tagi

Projekt domu z nadwieszeniem
Projekt domu z nadwieszeniem

Na niełatwej do zabudowy długiej i wąskiej działce o wymiarach 14 x 116 m zespół w składzie: Tomasz ...

Webinarium Stiebel Eltron: Przepływowe ogrzewacze wody
Webinarium Stiebel Eltron: Przepływowe ogrzewacze wody

28 września 2020 o godz. 11:00 odbędzie się siódme już webinarium firmy Stiebel Eltron, które tym ra ...

Webinarium Schüco: Architektura bez barier – demografia czy potrzeba?
Webinarium Schüco: Architektura bez barier – demografia czy potrzeba?

Architektura bez barier to temat kolejnego webinarium architektonicznego firmy Schüco, które odbędzi ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera