Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Przesiadka w przestrzeni publicznej

 

Czas czytania: ~4 min


konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenów w rejonie ulic: Towarowej i Dworcowej w Stargardzie Szczecińskim

 

Vc40lvY63qBo2hb995uILMWit0zdeJpiQOZ5oCBThGLXzfJmbK1OvngCg3UB_stargard-i-nagroda-1.jpg

I nagroda: Tomasz Cykalewicz wraz z zespołem

Konkurs, zorganizowany przez Gminę-Miasto Stargard Szczeciński we współpracy z SARP, był ideowy: to oznacza, że zwycięskie projekty nie trafią bezpośrednio do realizacji. Zgłoszone propozycje zostaną wykorzystane do projektowania ostatecznego obrazu tego terenu, zostaną wykorzystane do wykreowania w przyszłości optymalnych rozwiązań przestrzennych dla tej części miasta. Jak można było przeczytać w regulaminie konkursu, jego celem było „uzyskanie najlepszej funkcjonalnie, technologicznie i estetycznej koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenu z uwzględnieniem charakteru i specyfiki miejsca oraz wyłonienie zwycięzcy konkursu, który zostanie zaproszony przez Zamawiającego do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.

ecXdZUkW5a2Z3fggfI6NdKQjk2RZ3uzY8NF1r7AW6fDitxLegzt7vcL72k8h_stargard-i-nagroda-2.jpg

I nagroda: Tomasz Cykalewicz wraz z zespołem

h30JVhP0165vSyYof0NgLLkyGQPwdmHG6jmUNVkhU5X9XdyfSn7tpkOUs9nF_stargard-i-nagroda-3.jpg

I nagroda: Tomasz Cykalewicz wraz z zespołem

EvAs2EqMxWPr4xljUNcl339XitueSkhhQ8hB0nhjxMxOjTH08W4USs0xinwQ_stargard-ii-nagroda-1.jpg

II nagroda: pracownia FORUM Architekci Lose Goncerzewicz

Zamawiający chciał – co było wyszczególnione w zasadach konkursu – aby uczestnicy poszukali „najlepszego rozwiązania zagospodarowania pasa terenu pomiędzy ulicami: Towarową i Dworcową, w powiązaniu z układami komunikacyjnymi: ul. Szczecińską i ul. Pierwszej Brygady”; „najlepszego rozwiązania dla centrum przesiadkowego, które tworzą dworzec kolejowy, dworzec autobusowy wraz z minibusami oraz parkingami”; a także stworzyli plan „przestrzeni publicznej rozumianej jako plac miejski wraz z właściwym programem zieleni publicznej, budynkami handlowo - usługowymi, tworzącymi nowe centrum komunikacyjne Stargardu Szczecińskiego”.

7e4hq60NWdAoQUbCEafPn1BwmusM55EZ7H40us1V3GvhpRQBAd6czOf6sVG9_stargard-ii-nagroda-2.jpg

II nagroda: pracownia FORUM Architekci Lose Goncerzewicz

xMMnkkkhkTZQA7XSSCKXjbqPmwYZNjebiTSpM1q3G58fFzQo43MRB9oPHa65_stargard-ii-nagroda-3.jpg

II nagroda: pracownia FORUM Architekci Lose Goncerzewicz

xebVNv7GtVQLRrNkbWkMvvBj6hB1zonOBI6VKK5S5gUIIAtvaF5YARDKDPRy_stargard-iii-nagroda-1.jpg

III nagroda: biuro Mirosław Wiśniewski Urbanistyka i Architektura

Konkurs jest jednym z przedsięwzięć, mających na celu poprawę jakości przestrzeni w Stargardzie. Okolice dworca – to w każdym mieście teren newralgiczny, bardzo ruchliwy, i skomplikowanej, wielorakiej funkcji, a zarazem reprezentacyjny. Władze miasta postanowiły uporządkować te okolice, zapewniając mieszkańcom i przyjezdnym wszelkie potrzebne udogodnienia, związane z przesiadaniem się do różnych środków komunikacji, a zarazem dać szansę innym korzystania z tego terenu jako równoprawnego i atrakcyjnego fragmentu miasta.

aWbXGe12EbbX8NoJB6KwO4dUVtLWgp7ciHb9ltp1ji0hdOa6djnrGLr0ePTm_stargard-iii-nagroda-2.jpg

III nagroda: biuro Mirosław Wiśniewski Urbanistyka i Architektura

GGQ6pLDFFzluNrZhZnIgdtiurF6DQ7qVhd82nnvcaBsQfn6DXGPt9t48FRCF_stargard-iii-nagroda-3.jpg

III nagroda: biuro Mirosław Wiśniewski Urbanistyka i Architektura

a1X4BUi2lg5Nz0F9KEzrp9EO3psqjMYuFtEM3C2RdN7yfSGBv7cUFv4FCjzT_wyroznienie-sas-studio-marek-sietnicki-1.jpg

Wyróżnienie: SAS studio Marek Sietnicki

Sąd konkursowy pod przewodnictwem Ryszarda Jurkowskiego 21 stycznia 2014 roku ogłosił laureatów konkursu.
I nagrodę otrzymał Tomasz Cykalewicz wraz z zespołem. Oto opinia jury o tym projekcie: „Zespół autorski przedstawił ciekawe rozwiązanie węzła przesiadkowego uformowanego w oparciu o dwa – wschodni i zachodni – place spięte przejściem podziemnym pod torami i ciągiem pieszo-jezdnym w poszerzonym tunelu istniejącym. Zdaniem sądu konkursowego stanowi to o istocie rozwiązania "werku" komunikacyjnego. Zmiana kwalifikacji ulicy Wyszyńskiego na ciąg pieszo jezdny interesująca i wnosząca nowy element do dyskusji nad zagospodarowaniem tego fragmentu miasta, jednakże do rozważenia po realizacji docelowego układu komunikacyjnego. Próbę uporządkowania istniejącego układu drogowego uznaje się za rozważną i możliwą do realizacji. Konwencja architektoniczna obiektów proponowanych dość powściągliwa ale dająca możliwość zapisów w planie umożliwiających powstanie ciekawie uformowanych obiektów. Sugestia zagospodarowania stref po obu stronach torów prawidłowa jak i za interesującą uznano lokalizację parkingów park and ride i przystanków autobusowej komunikacji miejskiej. Walorem projektu, zdaniem, jury, wydaje się być rozszerzenie funkcji istniejącego dworca pkp o centrum spotkań. Praca otrzymuje I nagrodę za propozycje projektowe najlepiej opowiadające na zadanie konkursowe i wysoki warsztat zawodowy”.

Wyróżnienie: SAS studio Marek Sietnicki

Wyróżnienie: SAS studio Marek Sietnicki


II nagroda została przyznana pracowni FORUM Architekci Lose Goncerzewicz m.in. za „zauważenie naturalnego miejsca pod lokalizację dworca pks o współczesnej skali w skarpie nasypu kolejowego w sąsiedztwie dominującej zabytkowej wieży ciśnień jako logiczne uzupełnienie istniejącej funkcji dworca pkp i proponowanej obok zabudowy usługowej”.

Wyróżnienie: URBICON

Wyróżnienie: URBICON

III nagrodę otrzymało biuro Mirosław Wiśniewski Urbanistyka i Architektura m.in. za „wysoki poziom profesjonalnych rozwiązań urbanistycznych tj., czytelną i konsekwentną dyspozycję przestrzenną całego obszaru opracowania”.

Wyróżnienia otrzymały pracownie: SAS studio Marek Sietnicki, URBICON oraz Paweł Zaremba Studio PZ.


Wyróżnienie: Paweł Zaremba Studio PZ

Wyróżnienie: Paweł Zaremba Studio PZ

Wyróżnienie: Paweł Zaremba Studio PZ

Źródło informacji: szczecin.sarp.org.pl


Podepnij swój artykuł

tagi

Najmłodszy polski zabytek
Najmłodszy polski zabytek

Jak do tej pory zwykle ważnym kryterium, powodującym wpisanie jakiejś budowli do rejestru zabytków b ...

Światło w architekturze. II edycja
Światło w architekturze. II edycja

Światło dzienne w architekturze ma znaczący wpływ na wizualną percepcję budynku, nastrój i zadowolen ...

Drewniany dom Czarna Perła w Lanckoronie. Architektura, która łączy tradycję z nowoczesnością – prezentacja online i wywiad z architektem
Drewniany dom Czarna Perła w Lanckoronie. Architektura, która łączy tradycję z nowoczesnością – prezentacja online i wywiad z architektem

Czarna Perła w Lanckoronie to dom jednorodzinny, który skalą, formą i detalem nawiązuje do tradycyjn ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Kraj
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera