Renowacja dachów płaskich - Sztuka architektury

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Renowacja dachów płaskich

 

Czas czytania: ~7 min


wx41P4pHRUQuQhmg8Xuuqx24v9swVik8BdPC3WxpeIMBFBj8CqNDVeEsH6o5_rolkaint.jpg

Renowacja dachów płaskich papą termozgrzewalną – zasady i błędy wykonawcze

Jednym z podstawowych zastosowań pap termozgrzewalnych jest renowacja starych pokryć dachowych na dachach płaskich. Papa dobrze nadaje się do tego celu ze względu na łatwość stosowania i dużą trwałość.

Przed przystąpieniem do prac remontowych niezbędne są oględziny starego pokrycia dachowego i stwierdzenie jego stanu. Sprawdzić też trzeba starą izolację termiczną i rodzaj wentylacji. Dopiero wtedy możemy wybrać jedną z metod remontu pokrycia.

Remont pokrycia z zerwaniem starych warstw,
Wyboru tej metody należy dokonać w przypadku gdy:
- na dachu jest więcej niż pięć warstw starej papy;
- zachodzi konieczność wykonania prac remontowych podłoża (np. uszkodzona konstrukcja betonowa, wymiana deskowania itp.);
- stare pokrycie dachowe nie gwarantuje skutecznego wgrzania papy (pod wpływem ssania wiatru papa może się odrywać).
Wadą tego sposobu renowacji jest konieczność zerwania starego pokrycia, co wiąże się z dodatkowymi kosztami robocizny i utylizacji odpadów. Podczas prac należy też zwrócić uwagę na należyte zabezpieczenie połaci dachowej przed opadami atmosferycznymi (przy złej organizacji prac zachodzi obawa zalania pomieszczeń znajdujących się pod remontowaną połacią dachową). Dodatkowo może pojawić się konieczność miejscowych reperacji podłoża (zwłaszcza wylewki betonowej). W takim przypadku należy pamiętać o tym, że papy termozgrzewalnej nie można układać na zbyt wilgotne podłoże o słabej wytrzymałości.

Remont pokrycia z ułożeniem jednej warstwy papy termozgrzewalnej
Wysoka jakość pap termozgrzewalnych modyfikowanych SBS na osnowie z włókniny poliestrowej pozwala na zastosowanie jednowarstwowego systemu renowacji starego pokrycia dachowego. W tym przypadku należy zwrócić szczególną uwagę na jakość przygotowania podłoża. Występujące na połaci pęcherze należy naciąć, osuszyć np. palnikiem i podkleić. Wszystkie ubytki powinny być uzupełnione przez wstawienie łatek z papy podkładowej. Należy także pamiętać o zagruntowaniu podłoża specjalnymi preparatami gruntującymi. Następnie zgrzewamy papę wierzchniego krycia (zalecane papy to CZARNA MAMBA SBS MAX PYE PV250 S52H lub PYE PV200 S50H). Nie należy stosować w tym systemie pap na osnowie z welonu szklanego.
Odrębną rzeczą w tym systemie jest wymiana starej papy w korytach odpływowych (w przypadku, gdy występują one na połaci dachowej). Należy zerwać wszystkie warstwy starej papy w korytach i po odpowiednim przygotowaniu podłoża wgrzać papę podkładową i wierzchniego krycia. Konieczność zerwania starej warstwy (aż do podłoża) spowodowana jest tym, że w korycie często przez dłuższy okres zalega woda i może ona spowodować „butwienie” papy. Często zachodzi też konieczność wyprofilowania spadków w korycie przy użyciu styropianowych klinów spadkowych.

Remont pokrycia z osuszeniem istniejącej izolacji termicznej
Jeżeli w wyniku oględzin starego pokrycia stwierdzimy jego zawilgocenie (lub zawilgocenie izolacji termicznej) najlepszym systemem jest zastosowanie papy wentylacyjnej (perforowanej) i papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia. Podłoże przygotowujemy jak w poprzednim systemie z dodatkowym wykonaniem otworów w ilości około 10 szt./m2 aż do zawilgoconej warstwy celem umożliwienia wydostawania się na zewnątrz pary wodnej. Na tak przygotowane podłoże układamy luzem papę wentylacyjną (perforowaną), bez jej łączenia na zakładach tylko na styk. Należy przy tym pamiętać, że papy wentylacyjnej nie układa się następujących miejscach:
- pas przyokapowy,
- przy wpustach dachowych i korytach odpływowych,
- przy dylatacjach budynków,
- przy kominach, ogniomurach, ścianach itp.
Pas papy wentylacyjnej należy odsunąć od powyższych miejsc na odległość przynajmniej 50 cm. Następnie zgrzewamy warstwę papy wierzchniego krycia. Papa nawierzchniowa zgrzewana jest z podłożem punktowo poprzez otwory w papie wentylacyjnej. Dzięki przestrzeniom powstałym pomiędzy papą wentylacyjną a podłożem, para wodna z zawilgoconej izolacji termicznej przestaje być zagrożeniem dla pokrycia dachowego. Dodatkowo montuje się kominki wentylacyjne w ilości 1 szt. na 40-60 m2. Ich zadaniem jest odprowadzenie wilgoci z pokrycia. W okresie letnim pod wpływem wysokich temperatur pokrycie dachowe nagrzewa się do temperatury około 700C powodując osuszenie zawilgoconych miejsc. Zastosowanie tej technologii powoduje, że ciśnienie pary wodnej powstającej w zawilgoconej izolacji termicznej ma możliwość bezpiecznego rozprężania się na całej powierzchni połaci dachowej nie powodując powstawania pęcherzy i odklejania się papy od podłoża. Zalecane do tych zastosowań papy to CZARNA MAMBA SBS MAX PYE PV250 S52H lub PYE PV200 S50H. Nie należy stosować w tym systemie pap na osnowie z welonu szklanego. Zaletą tego sposobu renowacji jest brak konieczności utylizacji starego pokrycia (niższe koszty, ochrona środowiska) i samoosuszanie się zawilgoconej izolacji termicznej.Remont pokrycia z dociepleniem
W przypadku gdy zachodzi konieczność dodatkowego ocieplenia połaci dachowej, remont dachu można przeprowadzić z zastosowaniem styropianowych płyt izolacyjnych Biterm lub Biterm Rollbahn (płyty styropianowe laminowane papą). Grubość płyty należy dobrać zgodnie z obowiązującymi przepisami (współczynnik przenikania ciepła przegrody musi spełniać wymagania przewidziane w polskim prawie). Podłoże przygotowujemy tak jak w poprzednich systemach. Płyty Biterm i Biterm Rollbahn przyklejamy do podłoża klejem bitumicznym trwale plastycznym lub mocujemy mechanicznie (w przypadku klejenia zaleca się dodatkowe mocowanie płyt za pomocą łączników do mechanicznego mocowania w strefie brzegowej i narożnej połaci dachowej). Na tak ułożone płyty zagrzewamy papę CZARNA MAMBA SBS MAX PYE PV250 S52H lub PYE PV200 S50H. Nie należy stosować w tym systemie pap na osnowie z welonu szklanego. Przy zawilgoconym podłożu (lub starej izolacji termicznej montujemy kominki wentylacyjne podwójne w ilości 1 szt. na 40-60 m2 (część dolna układana pod płytami część górna na płytach) celem odprowadzenia pary wodnej.

Błędy wykonawcze
Podstawowymi błędami popełnianymi podczas prac renowacyjnych są:
- niewłaściwy dobór technologii, zwłaszcza w przypadku zawilgoconych podłoży;
- zastosowanie niewłaściwych materiałów a zwłaszcza pap na osnowie z welonu szklanego,
- niegruntowanie starego podłoża wykonanego z pap tradycyjnych, co zmniejsza przyczepność papy termozgrzewalnej;
- niestosowanie lub niewłaściwe rozmieszczenie kominków wentylacyjnych;
- niewłaściwe wykonanie obróbek detali dachowych – kominów, attyk, wywietrzników itp.;
- nieodsunięcie pasa papy wentylacyjnej od okapu, wpustów, kominów itp. co szybko doprowadza do pojawienia się przecieków na pokryciu dachowym.

Wykonawcy przeprowadzający remont dachu często zapominają o wykonaniu naprawy czy też wymiany starych obróbek blacharskich (ogniomurów, dylatacji) oraz tynków. Zwłaszcza w przypadku pozostawienia starych, popękanych tynków na kominach, ścianach czy ogniomurach możemy się liczyć z pojawieniem się w tych miejscach przecieków. Także brak listwy dociskowej w przypadku obróbki papowej kominów i ścian może szybko doprowadzić do odklejenia się papy w tych miejscach i w rezultacie do powstania przecieku.

Marcin Bernaś, doradca techniczny Swisspor Polska

SWISSPOR Polska poza fabryką papy posiada w Polsce również 4 fabryki styropianu oraz dwie linie produkcyjne warstwowych płyt do termoizolacji dachów płaskich, oferowanych pod nazwą Biterm. Zakłady produkcyjne są zlokalizowane w Chrzanowie, Janowie Podlaskim, Międzyrzeczu i Pelplinie.

W ofercie spółki znajduje się styropian i w ostatnim czasie coraz popularnijszy styropian szary, papy, chemia budowlana w postaci mas bitumicznych, klejów i mas uszczelniających oraz pian poliuretanowych.

Swisspor Polska, jako jedyny producent na rynku polskim dostarcza kompletne systemy termo- i hydro- izolacji dachów płaskich. 


Podepnij swój artykuł

tagi

Kompleks sportowy w Piekarach Śląskich - wyniki konkursu architektonicznego
Kompleks sportowy w Piekarach Śląskich - wyniki konkursu architektonicznego

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na wykonanie koncepcji kompleksu sportowego z zagospodarowani ...

Osiedle Bolko - metamorfoza poprzemysłowego terenu Bytomia
Osiedle Bolko - metamorfoza poprzemysłowego terenu Bytomia

Osiedle Bolko – to projekt pracowni Medusa Group, której współtwórca, Przemo Łukasik jest zarazem au ...

Porta Mare  - nowa zabudowa w dawnym stylu
Porta Mare - nowa zabudowa w dawnym stylu

Porta Mare – taką nazwę ma nosić nowa inwestycja, która planowana jest na Wyspie Spichrzów w Elblągu ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera