Konkurs na przebudowę i remont Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu 18.07.16 - Sztuka architektury

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Konkurs na przebudowę i remont Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu 18.07.16

 

Czas czytania: ~2 min


Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-funkcjonalnej dla zadania inwestycyjnego pn: - Przebudowa i remont Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu.

 

Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-funkcjonalnej dla zadania inwestycyjnego pn: - Przebudowa i remont Miejskiego Ośrodka Kultury zlokalizowanego przy Al. 1000-lecia 35 w Nowym Targu.

Organizator konkursu
Gmina Miasto Nowy Targ
34-400 Nowy Targ
ul. Krzywa 1
woj. małopolskie
Nr telefonu: 18 26 11 269, 18 26 11 244
Nr faksu: 18 26 623-12

Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji programowo-funkcjonalnej dla zadania
inwestycyjnego pn: - Przebudowa i remont Miejskiego Ośrodka Kultury zlokalizowanego przy
Al. 1000-lecia 35 w Nowym Targu.

Cel konkursu
Celem konkursu jest uzyskanie nowoczesnej wizji funkcjonowania istniejącego Miejskiego
Ośrodka Kultury, w szczególności poprzez:
- stworzenie programu funkcjonalno- użytkowego umożliwiającego rozwój i poszerzenie istniejącej
oferty programowo-artystycznej MOK-u;
- stworzenie przestrzeni wewnętrznej obiektu o wyraźnie sprecyzowanej estetyce, która
świadczyłaby o prowadzonej działalności .
- dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów technicznych.

Maksymalny koszt wykonania prac
Planowany koszt realizacji inwestycji powinien obejmować całość kosztów inwestycyjnych, w szczególności koszt zagospodarowania terenu (w tym uzbrojenia, przyłączy, miejsc postojowych
i inne), koszt robót budowlano-montażowych, koszt robót wykończeniowych, wyposażenia
techniczno-instalacyjnego niezbędnego do funkcjonowania obiektu.
Organizator Konkursu zakłada, że całkowity koszt realizacji inwestycji (poza kosztami pozyskania
terenu, Organizator Konkursu jest właścicielem terenu) wraz z niezbędnymi sieciami, przyłączami,
instalacjami i urządzeniami budowlanymi, nie może przekroczyć kwoty 15.000.000,00 PLN brutto.

Kryteria oceny
1/ jakość rozwiązań funkcjonalnych, w tym w szczególności dotyczących wielkości widowni – do
40pkt.
Praca konkursowa podlegać będzie indywidualnej ocenie członków Sądu Konkursowego pod
wzglądem funkcjonalności i walorów użytkowych zaproponowanych rozwiązań obiektu itp
2/ jakość rozwiązań architektonicznych – do 25pkt.
Indywidualnej ocenie członków Sądu konkursowego podlegać będzie zaproponowane rozwiązanie
architektoniczne obiektu, pod wzglądem rozwiązań przestrzennych, nowoczesności formy,
ukształtowania przestrzeni, innowacyjności, potrzeby bezpieczeństwa itp.
3/ jakość rozwiązań wnętrz budynku i ich innowacyjny charakter– do 20pkt.
4/ szacunkowy koszt inwestycji – do 15pkt.

Sąd konkursowy
1/ mgr inż. arch. Jan Karpiel - Bułecka - przewodniczący
2/ mgr inż. arch. Maciej Kubicki - sędzia referent
3/ mgr inż. arch. Bożena Figus - członek
4/ mgr inż. arch. Anna Szarek - członek
5/ mgr inż. Krzysztof Iskra - członek /sekretarz/
6/ mgr inż. Joanna Iskrzyńska-Steg - członek
7/ mgr inż. Waldemar Wojtaszek - członek
8/ inż. Wilhelmina Schab - członek
9/ mgr inż. Wojciech Watycha - członek
10/ mgr Bolesław Bara - członek
11/ mgr Olgierd Pustówka - członek

Terminy
2016-07-18 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2016-10-03 Termin składania prac konkursowych

Nagrody
1/ I nagroda - 15 000 zł,
2/ II nagroda - 8 000 zł,
3/ III nagroda - 4 000 zł,
4/ 2 wyróżnienia po 1 000 zł

Więcej na: nowytarg.pl


Podepnij swój artykuł

tagi

Dom z czapką z pracowni IFAgroup
Dom z czapką z pracowni IFAgroup

W pracowni IFAgroup powstał projekt domu jednorodzinnego w jednej z dzielnic Gdańska. Ta okolica jes ...

Browary Warszawskie. Spektakularna rewitalizacja w Warszawie - prezentacja kompleksu
Browary Warszawskie. Spektakularna rewitalizacja w Warszawie - prezentacja kompleksu

Browary Warszawskie to kwartał położony na warszawskiej Woli. Zaprojektowany jako miejsce, w którym ...

Webinarium Bauder: Innowacje Bauder 2021 na każdy dach
Webinarium Bauder: Innowacje Bauder 2021 na każdy dach

Zapraszamy na webinarium architektoniczne firmy Bauder, którego tematem będzie prezentacja innowacyj ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera