Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Wyłudzanie pomysłów

 

Czas czytania: ~5 min


Opinia członka Śląskie Izby Architektówj

 

Wyłudzanie pomysłów! Apetyty organizatorów przetargów na prace projektowe są nienasycone! Brak jednoznacznych wymagań Ustawy o zamówieniach publicznych, dotyczących zawartości dokumentacji ofertowej stanowi obszar swobody interpretacyjnej organizatorów przetargów. W celu uniknięcia procedury konkursowej, poprzedzającej wybór najkorzystniejszej oferty projektowej, koszt dokumentacji projektowej wystarczy określić kwotą poniżej 25000 EURO. Jest tajemnicą organizatorów przetargów, w jaki sposób osiągają swą niezmąconą pewność o wartości zamówienia. Jedno jest oczywiste, skala zamierzenia inwestycyjnego nie ma tu żadnego znaczenia a fakt złożenia ofert owo oszacowanie uzasadnia. Ten prosty zabieg pozwala Zamawiającemu wejść w tzw. procedurę uproszczoną i uwolnić się od powoływania kompetentnej komisji konkursowej, utajnienia oferentów do chwili rozstrzygnięcia konkursu, protestów oraz odwołań. Zasadnicza korzyść z „wepchnięcia” zamówienia na projektowe prace architektoniczne w standardowe procedury przetargowe, uzyskiwana jest przez genialny w swej prostocie zabieg, polegający na umieszczeniu w Istotnych Warunkach Zamówienia, wymogu złożenia oferty wraz z projektową dokumentacją koncepcyjną. Zawartość oczekiwanego w ofercie opracowania, zależy wyłącznie od fantazji organizatora przetargu. W wielu przetargach nie wystarczy już przedstawić koncepcji zawierającej projekt zagospodarowania terenu, rzuty, przekroje, elewacje, wizualizacje. Ewolucja pomysłowości, granicząca z epidemią, Zamawiających polega na swoistej eskalacji oczekiwań na coraz pojemniejsze, ofertowe projekty koncepcyjne. Nagminne są oczekiwania na oferty z pełnym koncepcyjnym opracowaniem wielobranżowym wraz preliminarzem kosztów inwestycji. Kontekst absurdalnie krótkich terminów na ich opracowanie wyzwala nieuchronnie refleksję o ich selektywnym charakterze i podejrzenie istnienia, czekającej na przetarg gotowej koncepcji. Wielce prawdopodobne i nieodległe jest ogłoszenie przetargu, w którym wymagana będzie oferta z kompletnym projektem budowlano-wykonawczym. Rola Inwestora ograniczy się wyłącznie do uzyskania pozwolenia na budowę, o ile nie ogłosi odrębnego przetargu na wymienioną czynność. Efektem tak organizowanych przetargów w których jak dotąd liczne stajemy w szranki jest, faktyczne wymuszenie pod groźbą odrzucenia oferty świadczenia usług projektowych, jakże często popartych dodatkowym żądaniem cesji praw autorskich na rzecz Zamawiającego! Znaczenie wyłącznie formalne dla Zamawiających, mają dokumenty ofertowe wymagane ustawą a świadczące o posiadanej wiedzy, kompetencji, możliwości wykonania zamówienia dodatkowo potwierdzone wykonanymi i zrealizowanymi projektami, referencjami i uprawnieniami. Analogicznie w przypadku prac budowlanych, organizator przetargu mógłby zażądać ofert na roboty budowlane z częściowym, fizycznym ich wykonaniem przez każdego z oferentów i po ich zakończeniu i ocenie dokonać ostatecznego wyboru wykonawcy. Projektowe dokumentacje koncepcyjne, będąc integralną częścią oferty, stają się faktycznie własnością organizatora przetargu. Obrazując w swej liczbie pełne spektrum możliwych rozwiązań przestrzennych i funkcjonalnych, opracowania te z reguły służą jako materiał do formułowania decyzji, wniosków inwestycyjnych oraz dalszych prac projektowych przy często całkowitym lekceważeniem praw autorskich. Najczęściej bowiem bywa tak, że każdy z oferowanych projektów posiada mocne i słabe strony stąd nic nie stoi na przeszkodzie by zasugerować zwycięzcy takiego przetargu wykorzystanie rozwiązań zastosowanych w innych opracowaniach ofertowych. Towarzyszącym problemem są niejasności prawne wynikające z ustaw podatkowych. Projektowe prace koncepcyjne, zawarte w ofercie oczekiwanej przez Zamawiającego są w istocie, uzyskanymi w trybie bezkonkursowym, darowiznami na jego rzecz. Uzasadnione może okazać się żądanie przez Urzędy Skarbowe uiszczenia należności podatkowych. Ciekawe od której ze stron postępowania przetargowego zobowiązania podatkowe od darowizn zostaną skuteczniej wyegzekwowane? Pikanterii zjawisku udzielania w opisanym trybie (z pominięciem konkursu), zamówień publicznych na prace projektowe, dodaje fakt ich ogłaszania bez posiadania Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu, aktualnych map, badań geotechnicznych czy też wstępnych zapewnień dostaw mediów. Równie frapująco są określane kryteria oceny(zawartych w ofercie) koncepcyjnych prac projektowych. Tym kryterium oceny to „odczucia indywidualne członków komisji” (z reguły anonimowej). Wymienione „odczucia” zostają zamienione w bliżej nieokreślonym „procesie intelektualnym” na punkty, wagi lub procenty po otwarciu ofert i ujawnieniu oferentów (sic!). Niestety, brak nam siły, charakteru a na pewno instynktu samozachowawczego, by odrzucić tą narzucaną zabawę w „prezentację pawich ogonów”. Z jednej strony bowiem, z reguły kilkanaście kilkuosobowych zespołów projektowych, kosztochłonnym nakładem sił i środków (także finansowych) wykonuje podstawowe i kluczowe opracowanie projektowe, zwane zdawkowo koncepcją, prezentując swoje możliwości przed organizatorem przetargu. Tenże z drugiej strony, wiesza w urzędzie (organ dowolny) dowody swojej o organ dbałości w postaci kilkunastu opracowań projektowych (o wartości kilkunastu tysięcy każde w materiale, sprzęcie, oprogramowaniu i płacach), których wartość merytoryczna, w postaci rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych, oszacowana zgodnie wyżej cytowanymi „odczuciami indywidualnymi” nie ma najmniejszego znaczenia, albowiem kryterium decydującym i jedynym jest oferowana cena! A wszystko to w celu uniknięcia procedury przetargowej poprzedzonej konkursem z jednoczesnym zastąpieniem go konkursem nieformalnym, pozbawiającym oferentów ochrony prawnej wynikającej z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie konkursu na twórcze prace projektowe. Przyjęcie reguł tej zabawy w przetargi eksterninuje "stado pawi" a te które pozostają na placu boju ogony mają jakioś dziwnie rzadkie i bezbarwne. Być może prowadzi to do sytuacji w której jedynymi partnerami organizatorów przetargów na prace projektowe zostaną firmy - teczki nie krępowane zasadami etyki i innymi "wymysłami" izby architektów. Frapująca i zmuszająca do refleksji jest lektura nie tylko Istotnych Warunków Zamówienia ale także nadsyłanych wyjaśnień organizatorów przetargów. Tak więc drodzy koledzy architekci, konstruktorzy, inżynierowie i pozostała .........(miejsce na dowolną inwektywę), przyjmijcie do wiadomości, że wasz nakład pracy na ofertowe opracowanie koncepcyjne zdaniem jednego z organizatorów przetargu „jest porównywalny...do nakładu pracy...oferentów, którzy przygotowują...np. kosztorysy” (sic!). Możecie także zostać pouczeni (w składzie profesjonalnym jak wyżej), że „koncepcja wizualna (oczywiście z zagospodarowaniem terenu, schematami uzbrojenia, rzutami, przekrojami, elewacjami i wizualizacją) nie jest projektem,....z uwagi na brak szczegółów jak np. wymiarów”. Sytuacja w jakiej obecnie się znajdujemy (nie bez naszego udziału, niestety), zaczyna przypominać dowcip o karkołomnej ewolucji cyrkowej uzupełnionej grą na skrzypcach, po której zakończeniu, cyrkowiec usłyszał opinię dyrektora tego cyrku, że Paganinim to on nie jest! Aleksander Szarapo - członek Rady Okręgowej Dolnośląskiej Izby Architektów

Podepnij swój artykuł

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

BIN House - architektura jednorodzinna na warszawskich Zawadach
BIN House - architektura jednorodzinna na warszawskich Zawadach

BIN House to dom na warszawskich Zawadach, który powstał z myślą o czteroosobowej rodzinie z wyraźny ...

Konferencja Medycyna w architekturze. Nowe trendy w projektowaniu szpitali i obiektów medycznych.
Konferencja Medycyna w architekturze. Nowe trendy w projektowaniu szpitali i obiektów medycznych.

W epoce koncepcji Medycyny opartej na wartościach (Value Based Healthcare VBC) zainicjowanej przez h ...

E-konferencja: Architektura o niskim śladzie węglowym. II edycja.
E-konferencja: Architektura o niskim śladzie węglowym. II edycja.

Dewzrost to pojęcie, które od dawna już definiuje myślenie, którego celem jest alternatywne ukierunk ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Opinie
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera