Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Ocena Taczewskiego

 

Czas czytania: ~3 min


Oto przesłanki z jakich Tomasz Taczewski wywiódł swój wywód na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Izby Architektów w dniu 16.01.2006. W Europie mówi się o kryzysie naszej profesji. Sporządzony dla potrzeb francuskiego Senatu przez senatora Dauge 120 stronicowy raport na temat sytuacji zawodu architekta we Francji opisując szczegółowo zły stan zawodu mówi o jego pauperyzacji i iluzorycznej ochronie. W konkluzji wzywa do ochrony idei architektury i jakości przestrzennych warunków życia Francuzów. Źródłem tych problemów jest nienadążanie architektów za współczesnością, wieloletnie, nadmierne skupienie się na sferze koncepcyjnej działań. Odejście od projektów wykonawczych i nadzoru, które z reguły powierza się biurom inżynierskim. W Polsce jest gorzej. Sytuację najlepiej obrazuje fakt, że wykonujący zawód są tutaj wyjątkowo nieliczni. Pomimo tego, iż w naszych szkołach architektury kształci się całe rzesze młodzieży, wskaźnik liczby architektów na tysiąc mieszkańców jest w Rzeczypospolitej najniższy w Europie. W Izbie mamy zarejestrowanych ok. 7.500 architektów. W porównywalnej pod względem wielkości Hiszpanii jest ich ok. 40.000 tys. Zawód nie odnawia się też w tempie gwarantującym zmianę sytuacji. Równocześnie trwają zmiany na europejskim rynku usług architektonicznych, które polegają na tym, iż sukcesywnie powiększa się udział w rynku firm, które nie są tradycyjnymi biurami architektonicznymi i usługę architekta oferują niejako przy okazji usług polegających na zarządzaniu projektami i w ramach usług budowlanych realizowanych w systemie design and built oraz partnerstwa publiczno prywatnego. Ujednolicanie polskiego prawa z prawem wspólnotowym powoduje upodabnianie warunków. Na polskim rynku pojawiać się zaczynają te nowe dla nas sposoby działania. W Europie powszechnie polikwidowano cenniki na usługi architektoniczne uznając ich istnienie za poważne zagrożenie dla ekonomii procesów inwestycyjnych. Dzisiaj już tylko Niemcy, wbrew powszechnej europejskiej opinii, podtrzymują swój HOAI. Należy stwierdzić, że sytuacja ta pomimo braku gwarancji zapłaty za rzeczywistą ilość czasu potrzebnego dla dobrego wykonania usługi, nie uczyniła wiele złego w krajach gdzie istnieje obyczaj dążenia do osiągania wysokiej jakości w architekturze. W lutym - listopadzie 2004 roku opublikowano dwutomowy raport na temat konkurencji w obszarze działania europejskich wolnych zawodów (adwokatów, notariuszy, inżynierów, architektów, farmaceutów i biegłych rewidentów). Przyjęto wnioski mówiące o tym, iż profesje te narażają na szwank zasady dobrej konkurencji pomiędzy usługodawcami i że ich obyczaje są przeszkodą dla osiągania efektywności, obniżania cen usług, podnoszenia ich jakości i innowacyjności. Ogłoszono, iż sytuacja ta jest niekorzystna dla konsumentów, europejskiej gospodarki i całego społeczeństwa. Raport zalecił przeprowadzanie kontroli obowiązujących w państwach członkowskich uregulowań dotyczących zawodów zaufania publicznego, pod kątem ich celowości i skuteczności oraz systematyczną ocenę postępu w zakresie likwidacji ograniczeń nieuzasadnionych i nadmiernych. Dążenie do zwiększenia czynnika konkurencji w zakresie architektury znalazło swoje odbicie w prawie obowiązującym obecnie w wielu państwach europejskich. W krajach będących nowymi członkami Unii często obserwuje się niewłaściwe i szkodliwe sposoby realizacji tej polityki. Wnioski Taczewskiego:

Podepnij swój artykuł

tagi

Lektury na Światowy Dzień Architektury
Lektury na Światowy Dzień Architektury

Ostatnia dekada w Polsce miłośnikom architektury mija zapewne pod znakiem zakupów: bardzo dynamiczni ...

Efektowna metamorfoza poprzemysłowej bryły
Efektowna metamorfoza poprzemysłowej bryły

Przemysłowa historia terenu, na którym swoją siedzibę wzniosła firma NT Industry sięga początku XIX ...

Nastrojowe muzeum spod kreski Mirosława Nizio
Nastrojowe muzeum spod kreski Mirosława Nizio

W czerwcu 2021 roku pracownia Mirosława Nizio podpisała umowę z Muzeum Podlaskim w Białymstoku na pr ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera