Ulepszanie dyrektywy - Sztuka architektury

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Ulepszanie dyrektywy

 

Czas czytania: ~4 min


Unia Europejska rozpoczyna weryfikacje i ulepszanie dyrektywy poświęconej charakterystyce energetycznej budynków. Komisja Europejska 31 marca br. przyjęła projekt sprawozdania w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków. W sprawozdaniu Unia Europejska postawiła sobie za cel określenie wspólnej metodologii dla oceny budynków charakteryzujących się niskim lub zerowym poziomem emisji CO2 i zużycia energii pierwotnej. Z założeń wynika, że do 30 czerwca 2010 r. taka metodologia powinna być opracowana. Do tego czasu przewiduje się ustanowienie Funduszu Efektywności Energetycznej oraz Energii Odnawialnej dla finansowego wsparcia nowopowstających budynków spełniających nowe normy. Zostaną określone minimalne wymogi także dla instalacji w budynkach (kotłów, wytwornic ciepła lub chłodu, oświetlenia) oraz systemów kontroli i monitoringu zużycia energii. Wsparcie finansowe zarówno dla indywidualnych właścicieli jak i przedsiębiorców pochodziłoby także ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Postulowane jest obniżenie podatku VAT na produkty i usługi związane z podnoszeniem efektywności energetycznej budynków. Oprócz udogodnień fiskalnych planuje się pożyczki z dopłatą, pożyczki o niskim oprocentowaniu, granty, dotacje bezpośrednie. Dotąd ze wsparcia na energię odnawialną i podnoszenie efektywności energetycznej budynków częściowo korzystały te kraje, które niedawno przystąpiły do UE. Teraz ze środków unijnych mają korzystać wszystkie państwa członkowskie. Zakres kwalifikowania projektów na działania związane z podnoszeniem energooszczędności budynków zostanie rozszerzony. Świadectwo charakterystyki energetycznej mogłoby być potrzebne nie tylko podczas podejmowania czynności cywilnoprawnych (sprzedaż, wynajem), ale również przy remoncie, a także na żądanie. Wydanie świadectwa zawsze musi być poprzedzone audytem systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji itd. Świadectwo byłoby uznawane w każdym z krajów UE. Ma powstać projekt europejskiej etykiety „budynku najbardziej efektywnego energetycznie”. Taka etykieta będzie zamieszczana na budynkach spełniających nowe standardy. Powstanie również definicja nowego budynku. Te wszystkie zmiany powodowane są m.in. potrzebą niwelowania zjawiska „ubóstwa energetycznego”, do którego coraz częściej dochodzi, gdy rodzina wydaje ponad 10% dochodów lub w ogóle jej nie stać na opłacanie rachunków za ogrzewanie. Wdrożenie dyrektywy będzie następować na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. – Innowacje w budownictwie postępują bardzo szybkim krokiem. Nowe, zielone technologie to już niemalże standard. – mówi Paweł Szczepanek z Działu Obsługi Inwestycji firmy architektonicznej ARCHETON Sp. z o.o. – Eko-produkty i eko-usługi w chwili obecnej stanowią o konkurencyjności firmy na rynku budowlanym. Wychodząc naprzeciw potrzebom klienta i prawodawstwu już dużo wcześniej wprowadziliśmy do naszej oferty kolekcje projektów domów EKO i NATURA. Zajmujemy się również budową domów energooszczędnych w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego. Dzięki swym poczynaniom UE przewiduje obniżenie zużycia energii pierwotnej o 20% już do 2020 r. przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności energetycznej budynków o 20%. Kraje członkowskie mają podjąć zobowiązanie, że do tego czasu, każdy nowobudowany obiekt będzie wykazywał niski lub zerowy poziom zużycia energii. Zostanie stworzony również system szkoleń i akredytacji ekspertów charakterystyki energetycznej budynków. Normy w tym zakresie zostałyby przedstawione do 2011 r. Uznawalność akredytacji ekspertów obowiązywałaby na terenie całej UE. - Niespełna miesiąc temu objęliśmy patronatem medialnym Kongres podsumowujący funkcjonowanie przepisów dotyczących oceny energetycznej i certyfikacji budynków. W 90 dni po wejściu w życie Dyrektywy Unijnej 2002/91/WE pojawiły się pierwsze wnioski, które przede wszystkim dotyczyły zakresu uprawnień audytorów i niejasności wynikających z treści rozporządzenia ministerialnego. – mówi Robert Pierzchała Dyrektor Marketingu ARCHETON Sp. z o.o. – Teraz wniosek jest jeden: czeka nas wiele zmian, a przepisy dotyczące oceny energetycznej i certyfikacji budynków będą wciąż ewoluować. Działania podjęte przez UE są odpowiedzią na nieustanne podwyżki energii. UE pragnie też zapewnić sobie bezpieczeństwo energetyczne, całkowicie uniezależniając się od zewnętrznych dostawców energii. Ważnym czynnikiem jest też spowolnienie gospodarcze Europy. W tym kontekście będzie prowadzona intensywna promocja inwestycji w „zielone miejsca pracy”. W chwili obecnej budynki UE odpowiadają za 40% zużycia energii, co stanowi niebagatelny koszt. Źródło: Archeton

Podepnij swój artykuł

tagi

Ekologia

Rzeźbiarska bryła ze stali i betonu w Chinach
Rzeźbiarska bryła ze stali i betonu w Chinach

Rzeźbiarska bryła ze stali i betonu posadowiona niedawno nad brzegiem rzeki w chińskim mieście Tienc ...

W Łodzi stanie ażurowa kamienica
W Łodzi stanie ażurowa kamienica

„Chcemy, aby to miejsce diametralnie się zmieniło. Chcemy nie tylko przywrócić dawną świetność, ale ...

Retencja wody w architekturze
Retencja wody w architekturze

W ostatnich latach podejście do wody opadowej uległo znaczącym zmianom. Jeszcze w latach 90. stawian ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Technologie
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera