Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Prawo budowlane – zmiany w I kwartale 2015 r.

 

Czas czytania: ~3 min


W pierwszym kwartale 2015 roku zaplanowano trzy nowelizacje ustawy Prawo budowlane. Największe zmiany dotyczyć będą charakterystyki energetycznej oraz kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji.

 

Styczniowa nowelizacja
Zmiany w ustawie Prawo budowlane weszły w życie już 1 stycznia 2015 r. Do ustawy dodany został wówczas art. 29 ust. 1 pkt 28, zgodnie z którym obiekty budowlane służące bezpośrednio do wykonywania działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów nie będą wymagać uzyskania pozwolenia budowlanego, a jedynie będą podlegały zgłoszeniu organom nadzoru górniczego. Takie rozwiązanie upraszczające mechanizmy związane z procesem budowlanym na etapie budowy obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej znowelizowaną ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze jest zgodne z przedstawianymi oczekiwaniami branży. Korekcyjne zmiany dotknęły także art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 49 ust. 4a ustawy Prawo budowlane.

Zmiany w lutym
Kolejna nowelizacja przepisów ustawy Prawo budowlane wejdzie w życie 25 lutego 2015 r. Nowelizacja art. 35 ust. 6 związana jest z wprowadzonymi zmianami w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. Zgodnie ze znowelizowanym artykułem, w przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w stosownym terminie, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Termin ten, co do zasady, wynosi 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji. Natomiast w zakresie realizacji inwestycji kolejowej termin został skrócony do 45 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę.

Duża nowelizacja w marcu
Największe zmiany w prawie budowlanym ustawodawca zaplanował na koniec pierwszego kwartału 2015 roku. Już 9 marca br. wejdzie w życie znowelizowana ustawa Prawo budowlane, w której uchylono większość przepisów dotyczących charakterystyki energetycznej oraz kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji. Zagadnienia te zostały uregulowane w nowej ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, która zmodyfikowała dotychczas obowiązujące przepisy pod kątem zgodności z postanowieniami unijnych dyrektyw oraz usprawnienia funkcjonowania systemu oceny energetycznej budynków. Wprowadzone przepisy znoszą m.in. obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej w przypadku oddawania do użytkowania budynku, przewidziany w art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo budowlane. Zmiana ta w praktyce spowoduje, że inwestorzy budujący bez zamiaru sprzedaży lub najmu osobie trzeciej nie będą objęci obowiązkiem sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej budynku.

W znowelizowanej ustawie Prawo budowlane ustawodawca dodał także art. 5 ust. 2b, zgodnie z którym w przypadku docieplenia budynku obejmującego ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych budynku należy spełnić wymagania minimalne dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej przewidziane w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku. Wymagania te określone zostały w przepisach rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Kontrola systemu ogrzewania
Nowelizacją ustawy Prawo budowlane uchylone zostaną także art. 62 ust. 1 pkt 5, art. 62 ust. 1 pkt 6 oraz art. 62 ust. 1b. Konsekwencją tych zmian jest zrezygnowanie z uregulowanej dotychczas w ustawie Prawo budowlane kontroli instalacji ogrzewania z kotłami o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 20 kW użytkowanymi co najmniej 15 lat, licząc od daty zamieszczonej na tabliczce znamionowej kotła. Od 9 marca 2015 roku urządzenia te będą kontrolowane okresowo, jak pozostałe urządzenia instalacji grzewczych. Co więcej, kontrola systemu ogrzewania obejmie nie tylko kotły, jak dotychczas, ale cały system ogrzewania, który zakresem obejmuje także urządzenia instalacyjne.

Zmiany dotkną także podmioty uprawnione do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji. Po wejściu w życie znowelizowanej ustawy Prawo budowlane, kontrolę tę będą mogły także dokonywać osoby posiadające kwalifikacje wymagane na stanowisku dozoru nad eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.

Współpraca: Kancelaria Prawna Nieruchomości & Proces Budowlany
Strona: www.dybka.com.pl
Blog: www.prawo-budowlane.edu.pl
Zobacz wizytówkę

 


Podepnij swój artykuł

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

Warstwowe domy z drukarki 3D?
Warstwowe domy z drukarki 3D?

Wraz z pojawieniem się druku 3D powstała nadzieja, że ta działające poprzez nakładanie materiałów, z ...

SGGW będzie większe
SGGW będzie większe

27 marca 2024 roku Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego podpisał umowę z wykonawcą. Tym sam ...

Konferencja Błękitna i zielona infrastruktura w architekturze. III edycja.
Konferencja Błękitna i zielona infrastruktura w architekturze. III edycja.

Intensywny rozwój miast wywiera coraz silniejszy wpływ na środowisko niezurbanizowane. Jednocześnie ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Prawo
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera