Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Obowiązkowe ubezpieczenie OC architekta

 

Czas czytania: ~3 min


Przepisy regulujące funkcjonowanie samorządów zawodowych wprowadzają obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem danego zawodu. Taki wymóg występuje m.in. w zawodach architekta, inżyniera budownictwa, radcy prawnego, doradcy podatkowego i wielu innych. Obowiązek ubezpieczenia wynika z art. 6 ust. 2 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (Dz.U. 2001, nr 5, poz. 42), zwanej dalej ustawą. Z kolei art. 6 ust. 3 ustawy stanowi, iż szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną określa rozporządzenie Ministra Finansów.

 

Wskazany powyżej akt wykonawczy regulujący obowiązek ubezpieczenia OC architektów i inżynierów budownictwa został wydany 11 grudnia 2003 roku (Dz. U. 2003, nr 220, poz. 2174). Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna architektów oraz inżynierów budownictwa za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych. Paragraf 2 ust. 2 rozporządzenia enumeratywnie wskazuje na sytuacje, w których ubezpieczyciel będzie uprawniony do odmowy wypłacenia odszkodowania z polisy OC. Ponadto, w kolejnym paragrafie w/w rozporządzenia wskazano, iż polisa OC powinna zostać wykupiona w ciągu 30 dni od wpisania ubezpieczonego na listę członków izby architektów. Zastrzeżono jednak, że jeżeli miałoby dojść do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych przed upływem wspomnianego terminu, wówczas ubezpieczyć się należy przynajmniej na dzień przed rozpoczęciem wykonywania owych czynności. Minimalna suma gwarancyjna określona w § 4 rozporządzenia to równowartość 50.000 euro.

 

Częstokroć uważa się, iż polisa OC przysługuje firmie należącej do ubezpieczonego, nie można się jednak zgodzić z takim poglądem. Ubezpieczeniu OC podlega dana osoba fizyczna – architekt. Decydujące w tej materii jest to, kto został w świetle dokumentacji danej czynności wskazany jako osoba odpowiedzialna za wykonanie określonej czynności. Jeżeli firma należy do ubezpieczonego i to on jest odpowiedzialny za każdą czynność, wówczas jego ewentualne szkody wynikłe znajdą pokrycie w polisie OC, natomiast jeżeli dana czynność została dokonana przez pracownika ubezpieczonego, wówczas ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania.

 

Nie jest także słuszny pogląd, iż dzięki polisie OC nie należy obawiać się konsekwencji swojego działania. Otóż,  właśnie wspomniana wcześniej w rozporządzeniu kwota 50.000 euro jest sumą gwarancyjną. Jeżeli powstałe szkody przekroczą tę sumę, wówczas reszta kosztów jest pokrywana z majątku sprawcy szkody – czyli architekta bądź inżyniera budownictwa. Jak łatwo się domyślić, zwłaszcza przy wykonywaniu projektów na dużą skalę, suma gwarancyjna nie jest zbyt wysoka. Przy zawieraniu grupowej umowy ubezpieczenia OC warto wiec zwrócić szczególną uwagę na punkt umowy dotyczący tejże sumy. Rozsądnym rozwiązaniem, zwłaszcza przy wykonywaniu kosztownych projektów, wydaje się zawarcie tzw. ubezpieczenia nadwyżki obowiązkowego OC. To rozwiązanie przysparza kolejnych kosztów, gdyż niesie za sobą konieczność opłacania wyższej składki, ale w razie zaistnienia szkody może się okazać zbawienne.

 

 

Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia zaleca się wnikliwe przeczytanie jej treści, co wydaje się być stwierdzeniem banalnym, lecz praktyka pokazuje, że nader koniecznym. Szczególną uwagę należy przy tym zwrócić na zapisy dotyczące wysokości składki, zasad jej naliczania, sumy gwarancyjnej, procedury zgłoszenia szkody, terminów wypłaty odszkodowania oraz warunków rozwiązania i odstąpienia od umowy. 

Partnerem mertytorycznym działu \"Prawo w architekturze\" jest Kancelaria Prawna Domański i Wspólnicy


Podepnij swój artykuł

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

High House - nowa miejska szeregówka w Melbourne
High House - nowa miejska szeregówka w Melbourne

High House to wynik gruntownej renowacji pięciometrowej szerokości miejskiej szeregówki na przedmieś ...

Konferencja Medycyna w architekturze. Nowe trendy w projektowaniu szpitali i obiektów medycznych.
Konferencja Medycyna w architekturze. Nowe trendy w projektowaniu szpitali i obiektów medycznych.

W epoce koncepcji Medycyny opartej na wartościach (Value Based Healthcare VBC) zainicjowanej przez h ...

E-konferencja: Architektura o niskim śladzie węglowym. II edycja.
E-konferencja: Architektura o niskim śladzie węglowym. II edycja.

Dewzrost to pojęcie, które od dawna już definiuje myślenie, którego celem jest alternatywne ukierunk ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Prawo
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera