Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Ciekawe pomysły na Centrum Muzyki w Krakowie

 

Czas czytania: ~7 min


Sale koncertowe nad samą Wisłą. Amfiteatr zlokalizowany na przedłużeniu schodzącego do rzeki dachu - placu, zakończonego przystanią rzeczną i placem bulwarowym. Budynki akademickie, a także biura, powierzchnie usługowe i osiedla mieszkaniowe. Wszystko powiązane zielenią parkową i bulwarami Wisły oraz połączone kładką z prawobrzeżną częścią miasta.

Samorząd Województwa Małopolskiego przygotowując się do nowych wyzwań rozwojowych w nadchodzącej perspektywie finansowej funduszy europejskich, przeprowadził konkurs na opracowanie ideowo-studialnej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Muzyki w Krakowie.
Założeniem jest, że w przyszłym Centrum Muzyki siedzibę znajdą zespoły artystyczne krakowskiej Filharmonii, Capelli Cracoviensis i Sinfonietty Cracovia oraz nowy kampus Akademii Muzycznej. Po wielu analizach i debatach przyjęto, że warto rozważyć lokalizację Centrum Muzyki, wraz z wieloma usługami komplementarnymi i uzupełniającymi, w krakowskiej dzielnicy Grzegórzki, na terenie pozyskiwanym od wojska, o powierzchni ponad12 ha, położonym nad Wisłą, u zbiegu ul. Ludwika Zieleniewskiego i Bulwaru Kurlandzkiego.

Konkurs miał zweryfikować potencjał tego terenu jako możliwej lokalizacji „miasteczka muzycznego” z otwartymi przestrzeniami publicznymi, terenami zielonymi oraz funkcjami komercyjnymi oraz zainicjować szeroką dyskusję nie tylko na temat kształtu kompleksu Centrum Muzyki, ale potencjalnych możliwości zagospodarowania ogromnego terenu w bezpośrednim centrum Krakowa.

W dniu 28 marca 2013 roku nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu i otwarcie wystawy złożonych prac. Sąd Konkursowy przyznał nagrody za I miejsce, dwa II miejsca i dwa wyróżnienia.

Zwyciężyła praca zespołu projektowego w składzie: Wojciech Chmielowiec, Karolina Czech, Bartłomiej Gowin, Tomasz Janus i Krzysztof Siuta.

Nagrodę przyznano za:
- jednoznaczną dyspozycję przestrzenną dla przyszłych zamierzeń inwestycyjnych Centrum Muzyki w Krakowie,
- wyrazisty podział planistyczny wyznaczający funkcje kubaturową, placową i parkową, dającą gwarancje zachowania właściwego porządku urbanistycznego,
- proponowany kierunek myślenia architektonicznego, zmierzający do stworzenia współczesnego symbolu przestrzennego w dolinie rzeki, czytelnego w skali miasta.

Konkurs dostarczył inwestorom Centrum Muzyki (Województwo Małopolskie, Gmina Miejska Kraków i Akademia Muzyczna w Krakowie), a także władzom miasta odpowiedzialnym za kształt jego rozwoju
urbanistycznego, wartościowych i istotnych przesłanek dla kontynuacji procesów planistycznych i przygotowania inwestycji. Potwierdził też potencjał analizowanego terenu jako możliwej lokalizacji „miasteczka Muzycznego” i nowej wielofunkcyjnej dzielnicy miasta.

Kolejnym krokiem będzie: podjęcie prac nad planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego w oparciu o założenia zwycięskiej pracy, opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego Centrum Muzyki oraz przygotowanie i przeprowadzenie międzynarodowego konkursu architektonicznego tak, aby w oparciu o wybrane założenia i opracowaną dokumentację możliwa była realizacja tego zamierzenia w latach 2015 - 2020.

Wystawę wszystkich prac konkursowych można oglądać do końca kwietnia na dziedzińcu Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, ul. Wita Stwosza 12 (wstęp wolny).

PIERWSZA NAGRODA
dla zespołu projektowego w składzie: Wojciech Chmielowiec, Karolina Czech, Bartłomiej Gowin, Tomasz Janus i Krzysztof Siuta

Dominującym elementem w kompozycji urbanistycznej Centrum Muzyki jest budynek Filharmonii usytuowany prostopadle do wału wiślanego. Charakterystycznym elementem dominanty przestrzennej linii brzegowej Wisły jest klasyczny w formie i nowoczesny w konstrukcji amfiteatr, zlokalizowany na przedłużeniu produkującego energię odnawialną, dachu/placu Filharmonii. Schodząca do wody płaszczyzna zakończona jest przystanią rzeczną wraz z placem bulwarowym.

Dynamicznie przecinająca formę Centrum Muzyki komunikacja piesza, kontynuowana kładką łączącą przeciwległe miejskie strefy funkcjonalne o podobnym charakterze, dzieli budynek na dwie niezależne części – kulturalną i komercyjną.

Wewnętrzna przestrzeń publiczna Centrum Muzyki, ukształtowana mobilnymi kubaturami sal kameralnych, pozwala na kreowanie wielkogabarytowej przestrzeni wystawienniczej, łączącej w swej powierzchni do trzech sal kameralnych, całość foyer, a także, w zależności od potrzeb, zadaszoną przestrzeń placu wielofunkcyjnego. Doskonały klimat budynku uzyskany został przez zastosowanie dwóch dopełniających się, proekologicznych sposobów pozyskiwania energii i filtracji powietrza.

keF5ItRxzkTeuje6IEOLMCag9h3HZZuiv8OOvSCemF4gbE7TVlarBmbsZbX8_centrum-filharm-1.JPG

DRUGA NAGRODA RÓWNORZĘDNA
dla AIR Jurkowscy – Architekci sp. z o.o. Zespół projektowy w składzie: Ryszard Jurkowski, Agata Adamaszek, Łukasz Niewiara, Marek Gawron, Karolina Świeboda.

Wytyczną do kształtowania architektury Centrum Muzyki stał się kwartał zabudowy śródmiejskiej, który pozwolił na wyznaczenie układu urbanistycznego. Ma on również szczególne znaczenie w kontekście
etapowania inwestycji, prawdopodobnie rozłożonego na wiele lat. Innym, nie mniej ważnym czynnikiem kształtowania architektury, jest jej lokalizacja przy bulwarze wiślanym.

„Krawędź” miasta staje się w tym wypadku rodzajem wielkiego trójkątnego amfiteatru zieleni, wznoszącego się od wału wiślanego i otwierającego widoki na rzekę i jej panoramy. Miejsce to, poprzez swój kształt, będzie naturalną przestrzenią organizacji różnorodnych imprez muzycznych na wolnym powietrzu, koncertów, spotkań, a także przestrzenią dla rekreacji i wypoczynku.

Ideą projektu stało się przenikanie zieleni ze zurbanizowaną przestrzenią miasta. Proponowane formy architektoniczne są próbą interpretacji muzyki, najbardziej abstrakcyjnej dziedziny sztuki, na język architektury. W prostocie krawędzi kwartałów zabudowy ukrywa się wieloznaczność form architektury.

3aeeEFbOLrAsznX5ZKumThlNTdelOoixNd8Qd2O3OZuUK6jX2BIX09RYGl0Q_air-jurkowscy.JPG

DRUGA NAGRODA RÓWNORZĘDNA
dla IMB ASYMETRIA sp. z o.o. Zespół projektowy w składzie: Witold Gilewicz, Olga Knapik, Ewa Więcek, Dorota Malaca, Agnieszka Puchała

Aby wyróżnić w przestrzeni charakterystyczną, wyrazistą i mocno zindywidualizowaną architekturę sal muzycznych Filharmonii im. Karola Szymanowskiego, Capelli Cracoviensis oraz Sinfonietty Cracovia, ulokowano te sale wzdłuż linearnego forum, w bezpośredniej strefie rzeki Wisły, a samą Filharmonię częściowo w korycie rzeki.

Zamiarem autorów jest zamanifestowanie decyzjami projektowymi potrzeby zwrócenia budynków ku rzece i wciągnięcie jej walorów w przestrzeń założenia, tak, jak dzieje się to w wielu miastach europejskich.W szerokości koryta rzeki ulokowano strefę pomieszczeń podscenicznych Filharmonii z przewieszeniem nad wodą przestrzeni widowni.

Wypracowując koncepcje magicznego miejsca Miasta Muzyki i Dźwięku proponuje się, oprócz lokalizacji, współczesną, wyrazistą architekturę sal koncertowych, których funkcjonalne formy „obudowano” stalowoszklanym płaszczem. Uzyskano lekkie, transparentne formy, mogące przy obserwacji z mostów dawać wrażenie następnych ikonicznych miejsc w Krakowie – kulturalnej stolicy Polski. Architekturę pozostałych obiektów: Akademia Muzyczna, campus, hotel, Młodzieżowe Centrum Edukacji Muzycznej czy budynki handlowousługowe, projektuje się w skromnej, funkcjonalnej stylistyce, zachowując właściwą skalę zabudowy

x7jOqtxohlItw32xGBmzBIMN8Rulpgvqd3LSnNph5OaDE7wE9SJNaYr24I6R_imb-arc.JPG

PIERWSZE WYRÓŻNIENIE
dla Biura Projektów EKOTEKTURA – Piotr Pyrtek, Andreas Fiołka

Głównymi celami projektowanego układu urbanistycznego jest zapewnienie ładu funkcjonalno - przestrzennego poprzez regulowanie powiązań infrastrukturalnych.

Projekt przewiduje zmianę przebiegu ul. Ludwika Zieleniewskiego (dawniej ul. Wandy), lokalizację ogólnodostępnego parkingu podziemnego z wjazdem od ul. Kotlarskiej, powiązanie transportu kolejowego aglomeracyjnego z miejskim (wspólny przystanek przesiadkowy w pobliżu centrum, przystanek tramwaju wodnego w nowoprojektowanej marinie przy Centrum Muzyki).

W koncepcji wyznaczono tereny nowej zabudowy i zaproponowano nowe obiekty mieszkaniowe, usługowe, mieszkaniowo-usługowe oraz usługowe – Centrum Muzyki. Projektowana zabudowa mieszkaniowa i mieszkaniowo-usługowa stanowiąca domknięcie kwartałów nawiązuje formą i gabarytami do istniejącej zabudowy kamienicowo - blokowej.
Głównym założeniem projektowym było otwarcie nowo projektowanych budynków Centrum Muzyki na przestrzeń wokół. Specyficznie ukształtowane bryły „wpychają się” w krajobraz wokół, a przeszklone elewacje odbijają otoczenie, zwielokrotniając efekt otwartości zapewniając kontakt wizualny wnętrza z przyrodą.

8JvitJcPSNtMyy1mFckmeGmqzMnB91n2AuJcnz6n4CcxdbVM7cVDBJs1y5ZG_centrum-filharm-wyr1.JPG

DRUGIE WYRÓŻNIENIE
dla Alicji Ścigaczewskiej

Centrum Muzyki zostało podzielone na oddzielne budynki połączone ze sobą przez nadziemne przejścia.

Główne wejście do Filharmonii zlokalizowano od ulicy Ludwika Zieleniewskiego (dawniej ul. Wandy) oraz od Bulwaru Kurlandzkiego. Dzięki temu przeszklone foyer jest skierowane w kierunku rzeki Wisły, zapewniając niesamowity widok dla oczekujących na koncert.

Wszystkie budynki tworzące kompleks muzyczny mają zlokalizowane wejścia główne od strony Bulwaru Kurlandzkiego, otwierając się w kierunku rzeki i tworząc swoistego rodzaju front wodny.

Koncepcja projektu jest tak zaprojektowana, aby umożliwić etapowania jej realizacji. Dlatego wszystkie budynki są zaprojektowane jako osobne obiekty, co umożliwia realizowanie ich jeden po drugim i oddawanie ich do użytku niezależnie od siebie.

Więcej na: malopolskie.pl

3SkAjP2OtmLXIWRNMtBn36buPttRtnk4IIDoKwNYapmmey1TCDkZsu4xGOmc_centrum-filharm-wyr2.JPG

Podepnij swój artykuł

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

tagi

Urodziny Szybu Krystyna
Urodziny Szybu Krystyna

Budowa wieży wyciągowej szybu Kaiser Wilhelm II na terenie kopalni węgla kamiennego Hohenzollern zak ...

Kultura w kasynie
Kultura w kasynie

Kasyno Kultury, placówka kulturalna działająca w Kwidzynie od końca 2023 roku mieści się w budynku o ...

E-konferencja Skorupa budynku: dachy, fasady, drewno i prefabrykacja w architekturze.
E-konferencja Skorupa budynku: dachy, fasady, drewno i prefabrykacja w architekturze.

Regulacyjne i technologiczne zmiany w zakresie metod wznoszenia budynków doprowadziły w ostatnich la ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Wyniki konkursów
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera