Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych 1 - Sztuka architektury

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych 1

 

Czas czytania: ~3 min


12 stycznia 2010 roku Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881), zwana dalej ustawą oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087). Celem wprowadzenia proponowanych zmian jest przede wszystkim wyeliminowanie z rynku wyrobów budowlanych niespełniających zadeklarowanych przez producentów wymagań technicznych oraz wdrożenie rozwiązań zapewniających efektywne prowadzenie postępowań kontrolnych. Ma to doprowadzić do skutecznej ochrony nabywców materiałów budowlanych, a w konsekwencji do podniesienia bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych. Ponadto, ustawa dokonuje implementacji prawa wspólnotowego poprzez wprowadzenie do polskiego systemu prawnego postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 764/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.

 

Na gruncie ustawy w obecnym jej  brzmieniu niejednokrotnie dochodziło do naruszenia zasad uczciwej konkurencji przez producentów materiałów budowlanych, co przejawiało się w celowym obniżaniu jakości wyrobów, a co za tym idzie – ich ceny. Ów proceder szczególnie dotkliwie godził w interesy tych producentów, którzy przestrzegali obowiązujących norm jakościowych. Po wejściu w życie przepisów projektu ustawy, odpowiednia jakość oferowanych produktów zostanie zagwarantowana poprzez zwiększenie uprawnień jednostek kontrolnych nadzoru budowlanego. Jednostkami kontrolnymi w rozumieniu ustawy są wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego i w tym zakresie w świetle nowelizacji nie będzie zmian. Pierwszą istotną zmianą jest wprowadzenie artykułu 14a do ustawy, który nakłada na organy administracji publicznej obowiązek współdziałania z nadzorem budowlanym. Należy zaznaczyć, iż do wyrobów budowlanych ma zastosowanie szereg odrębnych przepisów (m. in. przepisy sanitarne, o preparatach chemicznych, o promieniotwórczości), których przestrzeganie jest kontrolowane przez właściwe organy administracji publicznej. Stąd, wprowadzenie powyższego obowiązku przyczyni się do skutecznego nadzoru na rynku budowlanym.

 

Kolejną zmianą umożliwiającą skuteczniejsze wykonywanie kontroli jest odmienne określenie terenu, na który organ ma wstęp w przypadku prowadzenia kontroli (artykuł 16 ust. 2 ustawy). W obecnie obowiązującym brzmieniu ustawy kontroler ma wstęp jedynie na teren gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza przedsiębiorcy. Projekt zmiany ustawy przewiduje możliwość wstępu do pomieszczeń gdzie znajdują się materiały budowlane lub dokumentacja ich dotycząca.

 

Jedną z najistotniejszych zmian jest poszerzenie kategorii podmiotów kontrolowanych o importerów i sprzedawców, czego konsekwencją są zmiany w artykule 18. Zgodnie z proponowanymi zmianami, importer będzie miał takie same obowiązki wobec kontrolującego jak producent.  Kolejnym przejawem zwiększenia uprawnień kontrolnych inspektorów budowlanych jest wprowadzenie możliwości dokonania zabezpieczenia kontrolowanego wyrobu jeżeli podmiot kontrolowany nie będzie w stanie okazać dokumentów związanych z oceną zgodności, a z dokumentacji lub dokonanych oględzin nie będzie jednoznacznie wynikać spełnianie ustawowych wymogów. Przepis 22c ust. 2 stanowi, iż zabezpieczenie będzie się odbywać na okres do 2 miesięcy i może się zakończyć wcześniej jeżeli przedsiębiorca okaże niezbędne dokumenty. Na mocy art. 25 ust. 1 zabezpieczona partia materiałów może być poddana badaniom kontrolnym w celu ustalenia, czy wyrób rzeczywiście posiada deklarowane przez producenta właściwości użytkowe. W  przypadku wyniku negatywnego, kosztami kontroli obciążany będzie kontrolowany podmiot.

 

Dotychczasowe brzmienie ust. 1 uniemożliwiało przeprowadzenie badań kontrolnych wyrobu budowlanego, jeżeli z przedstawionych dokumentów  wynikało, że wyrób spełnia wymagania określone ustawą. Powyższa  zmiana umożliwi skuteczną kontrolę i eliminowanie wyrobów o właściwościach gorszych niż wynika to z dokumentów.

 

W kolejnej części artykułu zostaną omówione pozostałe zmiany ustawy, które po ewentualnym wprowadzeniu nowelizacji w życie obejmą rynek materiałów budowlanych.

 

Partnerem mertytorycznym działu Prawo w architekturze jest Kancelaria Prawna Domański i Wspólnicy

 


Podepnij swój artykuł

tagi

Kolorowe domki dla bezdomnych
Kolorowe domki dla bezdomnych

Pracownia Lehrer Architects od jakiegoś czasu tworzy kolorowe projekty dla bezdomnych. Na niemożliwy ...

Webinarium Sika: Dachy zielone – szwajcarska jakość hydroizolacji dostosowana do Twoich potrzeb
Webinarium Sika: Dachy zielone – szwajcarska jakość hydroizolacji dostosowana do Twoich potrzeb

Dachy są najbardziej narażonymi na działanie czynników warunków atmosferycznych elementami budynków ...

Webinarium Triflex: Diabeł często tkwi w szczegółach. Innowacyjne rozwiązania do uszczelniania skomplikowanych detali na dachach, balkonach i parkingach
Webinarium Triflex: Diabeł często tkwi w szczegółach. Innowacyjne rozwiązania do uszczelniania skomplikowanych detali na dachach, balkonach i parkingach

Zapraszamy do udziału w webinarium architektonicznym, podczas którego przedstawione zostaną przykład ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Prawo
ZOBACZ TAKŻE

PRACA:
Zatrudnię
  • Zatrudnię

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera