Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Mapy w internecie

 

Czas czytania: ~2 min


Już niebawem obywatel lub przedsiębiorca będzie mógł nie wychodząc z domu, bezpłatnie, za pomocą komputera sprawdzić m.in. położenie, adres i granicę nieruchomości na udostępnionych mapach geodezyjnych. Powyższe możliwości wprowadzone zostaną jeżeli wejdzie w życie projekt ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (dalej ustawa). Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta. Wejdzie w życie w 30 dni po ogłoszeniu.

 

       Celem ustawodawcy jest ułatwienie dostępu do usług administracji publicznej i rejestrów publicznych prowadzonych przez administrację publiczną na podstawie innych przepisów. Nowe przepisy ułatwią życie wszystkim tym, którzy planują budowę domu lub doprowadzenie kanalizacji do budynku jednocześnie uproszczą wyznaczenie terenu pod budowę czy podział działki. Do tej pory nie obowiązywał żaden akt prawny, który by regulował zasady funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej. Do informacji które zawarte będą w udostępnianych bazach danych należeć będą m.in. położenie i adresy nieruchomości,  uzbrojenie terenu, granice gruntów, sieci gazowe, telekomunikacyjne, wodociągowe, transportowe,  obszary chronione,  urządzenia do monitorowania środowiska, zasoby energetyczne.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, osobą odpowiedzialną za koordynowanie działań mających na celu tworzenie, utrzymanie i rozwijanie infrastruktury informacyjnej jest minister właściwy do spraw administracji publicznej.  Zadania o których mówi art. 18 ustawy będą wykonywane przy pomocy Głównego Geodety Kraju. Obowiązki Głównego Geodety Kraju zostały w szczegółowy sposób omówione w art. 19 ustawy i należą do nich m.in. monitorowanie we współpracy z organami wiodącymi przebiegu prac w zakresie tworzenia i funkcjonowania infrastruktury oraz jej rozwoju, współpraca z Komisją Europejską w sprawach związanych z infrastrukturą  i odpowiedzialność za kontakty z Komisją Europejską w sprawach określonych ustawą.

Przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej będzie działała Rada Infrastruktury Przestrzennej (dalej Rada). Do zadań Rady należy opiniowanie na wniosek ministra m.in. aktów prawnych, sprawozdań dotyczących infrastruktury w tym dotyczących koordynacji i współdziałania oraz kontaktów z Komisją Europejską.

 

Rejestr publiczny, tworzony przy współpracy organów administracji publicznej oraz innych podmiotów wskazanych w ustawie będzie umożliwiał gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie danych dotyczących m.in. podziału kraju na potrzeby ewidencji gruntów i budynków, właściwość miejscową sądów, urzędów skarbowych, nadleśnictw, regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

Przedmiotowy projekt ustawy jest wynikową transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2007/2/WE z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE).

 

Partnerem mertytorycznym działu \\\"Prawo w architekturze\\\" jest Kancelaria Prawna Domański i Wspólnicy

 

 


Podepnij swój artykuł

tagi

Minimaxy - mikro lokale o ciekawej fasadzie
Minimaxy - mikro lokale o ciekawej fasadzie

Za „graficzne, podkreślające tektonikę budynków „zagranie” kolorami oraz wkomponowanie obiektów w ot ...

Gala Plebiscytu Polska Architektura XXL 2021 w Orientarium ZOO w Łodzi
Gala Plebiscytu Polska Architektura XXL 2021 w Orientarium ZOO w Łodzi

Po pandemicznej izolacji wracamy do rzeczywistości i zapraszamy na uroczystość rozstrzygnięcia nasze ...

Prefabrykacja w architekturze. II edycja.
Prefabrykacja w architekturze. II edycja.

Współczesne budownictwo prefabrykowane różni się od tego z czasów PRL-u. Pozwala ono na optymalizacj ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera