Mapy w internecie - Sztuka architektury

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera


Mapy w internecie

 

Czas czytania: ~2 min


Już niebawem obywatel lub przedsiębiorca będzie mógł nie wychodząc z domu, bezpłatnie, za pomocą komputera sprawdzić m.in. położenie, adres i granicę nieruchomości na udostępnionych mapach geodezyjnych. Powyższe możliwości wprowadzone zostaną jeżeli wejdzie w życie projekt ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (dalej ustawa). Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta. Wejdzie w życie w 30 dni po ogłoszeniu.

 

       Celem ustawodawcy jest ułatwienie dostępu do usług administracji publicznej i rejestrów publicznych prowadzonych przez administrację publiczną na podstawie innych przepisów. Nowe przepisy ułatwią życie wszystkim tym, którzy planują budowę domu lub doprowadzenie kanalizacji do budynku jednocześnie uproszczą wyznaczenie terenu pod budowę czy podział działki. Do tej pory nie obowiązywał żaden akt prawny, który by regulował zasady funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej. Do informacji które zawarte będą w udostępnianych bazach danych należeć będą m.in. położenie i adresy nieruchomości,  uzbrojenie terenu, granice gruntów, sieci gazowe, telekomunikacyjne, wodociągowe, transportowe,  obszary chronione,  urządzenia do monitorowania środowiska, zasoby energetyczne.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, osobą odpowiedzialną za koordynowanie działań mających na celu tworzenie, utrzymanie i rozwijanie infrastruktury informacyjnej jest minister właściwy do spraw administracji publicznej.  Zadania o których mówi art. 18 ustawy będą wykonywane przy pomocy Głównego Geodety Kraju. Obowiązki Głównego Geodety Kraju zostały w szczegółowy sposób omówione w art. 19 ustawy i należą do nich m.in. monitorowanie we współpracy z organami wiodącymi przebiegu prac w zakresie tworzenia i funkcjonowania infrastruktury oraz jej rozwoju, współpraca z Komisją Europejską w sprawach związanych z infrastrukturą  i odpowiedzialność za kontakty z Komisją Europejską w sprawach określonych ustawą.

Przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej będzie działała Rada Infrastruktury Przestrzennej (dalej Rada). Do zadań Rady należy opiniowanie na wniosek ministra m.in. aktów prawnych, sprawozdań dotyczących infrastruktury w tym dotyczących koordynacji i współdziałania oraz kontaktów z Komisją Europejską.

 

Rejestr publiczny, tworzony przy współpracy organów administracji publicznej oraz innych podmiotów wskazanych w ustawie będzie umożliwiał gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie danych dotyczących m.in. podziału kraju na potrzeby ewidencji gruntów i budynków, właściwość miejscową sądów, urzędów skarbowych, nadleśnictw, regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

Przedmiotowy projekt ustawy jest wynikową transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2007/2/WE z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE).

 

Partnerem mertytorycznym działu \\\"Prawo w architekturze\\\" jest Kancelaria Prawna Domański i Wspólnicy

 

 


Podepnij swój artykuł

tagi

Projekt architektoniczny na stulecie
Projekt architektoniczny na stulecie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie w 2019 roku obchodziła stulecie istnie ...

Nagroda Roku SARP: najlepszy dom jednorodzinny
Nagroda Roku SARP: najlepszy dom jednorodzinny

Nagroda Roku SARP – to prestiżowy i ceniony konkurs, w którym architekci oceniają prace swoich kole ...

Dyplom Roku SARP - znamy laureatów konkursu
Dyplom Roku SARP - znamy laureatów konkursu

„Konkurs Dyplom Roku SARP jest jednym z najbardziej prestiżowych w branży architektonicznej, nie tyl ...

KOMENTARZE
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie przegap okazji!!!

zapisz się do naszego newslettera